toán lớp 5 trang 18 19

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 18 19

Video chỉ dẫn giải

a) Tổng của nhị số là 80. Số loại nhất vày \( \dfrac {7}{9}\) số loại nhị. Tìm nhị số cơ.

b) Hiệu của nhị số là 55. Số loại nhất bằng \( \dfrac {9}{4}\) số loại nhị. Tìm nhị số cơ.

Phương pháp giải:

Tìm nhị số theo dõi Việc thăm dò nhị số lúc biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của nhị số cơ.

Lời giải chi tiết:

a) Ta với sơ đồ:

Theo sơ loại, tổng số phần đều nhau là:

                   7 + 9 = 16 (phần)

Số loại nhất là:             

                  80 : 16 × 7 = 35

Số loại nhị là:

                  80 – 35 = 45

                                 Đáp số : 35 và 45.

b) Ta với sơ đồ:

Theo sơ loại, hiệu số phần đều nhau là:

                   9 – 4 = 5 (phần)

Số loại nhị là :

                   55 : 5 × 4 = 44

Số loại nhất là:

                   44 + 55 = 99

                                   Đáp số : 99 và 44.

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Số lít nước mắm nam ngư loại I nhiều hơn thế số lít nước mắm nam ngư loại II là 12l. Hỏi từng loại với từng nào lít nước mắm nam ngư, hiểu được số lít nước mắm nam ngư loại I tất tả 3 chuyến số lít nước mắm nam ngư loại II?

Phương pháp giải:

Tìm số nước mắm nam ngư từng loại theo dõi Việc thăm dò nhị số lúc biết hiệu và tỉ số của nhị số cơ.

Lời giải chi tiết:

Ta với sơ đồ:

 

Cách 1:

Theo sơ loại, hiệu số phần đều nhau là:

                  3 - 1 = 2 (phần)

Số lít nước mắm nam ngư loại II là

                  12 : 2 x 1 = 6 (lít)

Xem thêm: đánh giá năng lực đại học quốc gia hà nội

Số lít nước mắm nam ngư loại I là:

                 6 + 12 = 18 (lít)

                Đáp số: Nước mắm loại I: 18 lít ;

                            Nước mắm loại II: 6 lít.

Cách 2:

Theo sơ loại, hiệu số phần đều nhau là:

                  3 - 1 = 2 (phần)

Số lít nước mắm nam ngư loại I là

                  12 : 2 x 3 = 18 (lít)

Số lít nước mắm nam ngư loại II là:

                 18 - 12 = 6 (lít)

                Đáp số: Nước mắm loại I: 18 lít ;

                            Nước mắm loại II: 6 lít.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Một rừng hoa hình chữ nhật với chu vi là \(120m\). Chiều rộng lớn vày \(\displaystyle {5 \over 7}\) chiều nhiều năm.

a) Tính chiều nhiều năm, chiều rộng lớn rừng hoa cơ.

b) Người tớ dùng \(\displaystyle {1 \over {25}}\) diện tích rừng hoa nhằm thực hiện lối lên đường. Hỏi diện tích S lối lên đường là từng nào mét vuông?

Phương pháp giải:

- Tìm nửa chu vi = chu vi \( :\,2\).

- Tìm chiều nhiều năm, chiều rộng lớn theo mô hình toán thăm dò nhị số lúc biết tổng và tỉ số của nhị số cơ.

- Tìm diện tích S rừng hoa = chiều nhiều năm \(\times\) chiều rộng lớn.

- Tìm diện tích S lối lên đường = diện tích S rừng hoa \(\times\)  \(\displaystyle {1 \over {25}}\).

Lời giải chi tiết:

a) Nửa chu vi hoặc tổng của chiều nhiều năm và chiều rộng lớn là:

             \(120 : 2 = 60\;(m)\)

Ta với sơ đồ:

Theo sơ loại, tổng số phần đều nhau là:

                    \(5 + 7 = 12\) (phần)

Chiều rộng lớn rừng hoa là: 

                    \(60 : 12 \times 5 = 25 \;(m)\)

Chiều nhiều năm rừng hoa là:           

                    \(60 - 25 = 35 \;(m)\)

b) Diện tích rừng hoa là:       

                     \(35 \times 25 = 875 \;( m^2)\)

Diện tích lối lên đường là:                   

                     \(875 : 25 = 35\;( m^2)\)

Xem thêm: mẹ ta không có yếm đào

                            Đáp số: a) Chiều dài: \(35m\);

                                             Chiều rộng: \(25 m\);

                                         b) \(35  m^2\).