toán lớp 5 trang 58 59


Đặt tính rồi tính. Một vườn cây hình chữ nhật với chiều lâu năm 15,62m và chiều rộng lớn 8,4m. Tính chu vi và diện tích S vườn cây cơ.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 58 59

Video chỉ dẫn giải

Đặt tính rồi tính: 

a) \(25,8 \times 1,5\) ;                                          b) \(16,25 \times 6,7 \) ;

c) \(0,24 \times 4,7\) ;                                          d) \(7,826 \times 4,5\).

Phương pháp giải:

- Nhân như nhân những số đương nhiên.

- Đếm coi vô phần thập phân của tất cả nhì quá số với từng nào chữ số rồi người sử dụng vết phẩy tách ở tích đi ra bấy

nhiêu chữ số Tính từ lúc nên quý phái trái khoáy. 

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

a) Tính rồi đối chiếu độ quý hiếm của \(a\times b\) và \(b \times a\):

\(a\)

\(b\)

 \(a \times b\)

 \(b \times a\)

\(2,36\)

\(4,2\)

\(3,05\)

\(2,7\)

 Nhận xét: Phép nhân những số thập phân với đặc thù uỷ thác hoán:

Khi thay đổi địa điểm nhì quá số của một tích thì tích không bao giờ thay đổi.

 \(a\times b=b \times a\) 

b) Viết ngay lập tức thành quả tính:

\(4,34 \times 3,6 = 15,624\)                               \(9,04 \times 16 = 144,64\)

\(3,6 \times 4,34 = ...\)                                      \(16 \times 9,04 = ...\)

Phương pháp giải:

Muốn nhân một vài thập phân với một vài thập phân tao thực hiện như sau:

- Nhân như nhân những số đương nhiên.

- Đếm coi vô phần thập phân của tất cả nhì quá số với từng nào chữ số rồi người sử dụng vết phẩy tách ở tích đi ra từng ấy chữ số Tính từ lúc nên quý phái trái khoáy.

Lời giải chi tiết:

Xem thêm: làm tròn đến hàng đơn vị

a) 

Giá trị của \(a\times b\) và  \( \times a\) luôn luôn luôn đều nhau.

b) Theo đặc thù uỷ thác hoán của phép tắc nhân tao với ngay:

\(4,34 \times 3,6 = 15,624\)                               \(9,04 \times 16 = 144,64\)

\(3,6 \times 4,34 = 15,624\)                               \(16 \times 9,04 = 144,64\)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Một vườn cây hình chữ nhật với chiều lâu năm \(15,62m\) và chiều rộng lớn \(8,4m\). Tính chu vi và diện tích S vườn cây cơ.

Phương pháp giải:

- Chu vi hình chữ nhật \(=\;(\)chiều lâu năm \(+\) chiều rộng\() \;\times\; 2\).

- Diện tích hình chữ nhật \(=\) chiều lâu năm \(\times\) chiều rộng lớn.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Chiều dài: 15, 62m

Chiều rộng: 8,4m

Chu vi: ....? Diện tích: ....?

Bài giải

Chu vi vườn cây là: 

          \((15,62 + 8,4 ) \times 2 = 48,04 \;(m)\)

Diện tích vườn cây là: 

          \(15,62 \times 8,4 = 131,208 \;(m^2)\)

                          Đáp số: Chu vi: \(48,04 m\);

                                Diện tích: \(131,208 m^2\).


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 5 trang 60 Luyện tập luyện

  Viết những số đo sau bên dưới dạng số đo với đơn vị chức năng là ki-lô-mét vuông? Trên phiên bản thiết bị tỉ lệ thành phần 1: 1 000 000, quãng lối kể từ TP.HCM Sài Gòn cho tới Phan Thiết đo được 19,8 centimet. Hỏi phỏng lâu năm thiệt của quãng lối kể từ TP.HCM Sài Gòn cho tới Phan Thiết là từng nào ki-lô-mét?

 • Toán lớp 5 trang 61 Luyện tập luyện

  Tính: a) (28,7 + 34,5 ) × 2,4; b) 28,7 + 34,5 × 2,4

 • Toán lớp 5 trang 61, 62 Luyện tập luyện cộng đồng

  Đặt tính rồi tính. Tính nhẩm. Mua 5kg lối nên trả 38 500 đồng. Hỏi mua sắm 3,5 kilogam lối nằm trong loại nên trả thấp hơn từng nào tiền?

 • Toán lớp 5 trang 62 Luyện tập luyện cộng đồng

  Tính: a) 375,84 - 95,69 + 36,78 Tính vì như thế nhì cơ hội Mua 4m vải vóc nên trả 60 000 đồng. Hỏi mua sắm 6,8m vải vóc nằm trong loại nên trả nhiều hơn nữa từng nào tiền?

 • Toán lớp 5 trang 64 Chia một vài thập phân cho tới một vài đương nhiên

  Đặt tính rồi tính: a) 5,28 : 4 ; b) 95,2 : 68 Một người chuồn xe cộ máy vô 3h chuồn được 126,54 km. Hỏi tầm từng giờ người cơ chuồn được từng nào ki-lô-mét?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: tính chu vi hình bình hành

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn con cái lớp 5 học tập chất lượng, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.