trắc nghiệm lịch sử 11 bài 20Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài trăng tròn (có đáp án): Chiến sự mở rộng đi ra cả nước

Câu 1. Sau Lúc chiếm lĩnh được sáu tỉnh Nam Kì, thực dân Pháp đã trải gì?

Quảng cáo

Bạn đang xem: trắc nghiệm lịch sử 11 bài 20

A. Tìm cơ hội xoa vơi cuộc đấu giành của nhân dân

B. Tìm cơ hội mua sắm chuộc triều đình mái ấm Nguyễn

C. Bắt tay thiết lập máy bộ thống trị, sẵn sàng plan tấn công đi ra Bắc Kì

D. Ngừng plan không ngừng mở rộng trận đánh nhằm gia tăng lực lượng

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 117 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 2. Nội dung này không phản ánh đích quyết sách ở trong nhà Nguyễn sau thời điểm Pháp đã sở hữu sáu tỉnh Nam Kì?

A. Tiếp tục triển khai quyết sách “Bế quan liêu lan cảng”

Quảng cáo

B. Cử những phái bộ chuồn Pháp nhằm thương lượng yêu cầu lại sáu tỉnh Nam Kì

C. Đàn áp đẫm tiết những cuộc khởi nghĩa của nhân dân

D. Từ chối từng kiến nghị cải tân duy tân khu đất nước

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 116 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 3. Đứng trước vận nước nguy hiểm nan, ai là kẻ vẫn bạo dạn kéo lên triều đình những bạn dạng điếu trần, phân bua chủ kiến cải tân duy tân?

A. Nguyễn Tri Phương       B. Nguyễn Trường Tộ

C. Tôn Thất Thuyết       D. Hoàng Diệu

Quảng cáo

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 116 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 4. Để sẵn sàng tiến công đi ra Bắc Kì phen loại nhất, thực dân Pháp đã trải gì?

A. Xây dựng lực lượng quân group ở Bắc Kì

B. Tăng cường viện binh hỗ trợ cho tới quân ở Bắc Kì

C. Cử con gián điệp đi ra Bắc cầm tình hình và mách bảo một số trong những tín vật Công giáo lầm lạc

D. Gây mức độ éo buộc triều đình mái ấm Nguyễn kí hiệp ước mới

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 117 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 5. Thực dân Pháp vẫn viện cớ này nhằm tiến công đi ra Bắc Kì phen loại nhất (1873)?

A. Nhà Nguyễn vẫn kế tiếp quyết sách “bế quan liêu lan cảng”

B. Nhà Nguyễn đàn áp đẫm tiết những cuộc khởi nghĩa của nông dân

C. Nhà Nguyễn nhờ xử lý “vụ Đuypuy”

Quảng cáo

D. Nhà Nguyễn phản đối những quyết sách ngược ngạo của Pháp

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 117 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 6. Tướng Pháp lãnh đạo cuộc tiến công đi ra Bắc Kì phen loại nhất (1873) là

A. Gácniê       B. Bôlaéc

C. Rivie       D. Rơve

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 117 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 7. Ngày 20-11-1873, quân Pháp vẫn nổ súng tiến công thành phố này ở Bắc Kì?

A. Hà Nội       B. Hung Yên

C. Hải Dương       D. Nam Định

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 117 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 8. Vì sao quân group triều đình nhanh gọn lẹ thất thủ bên trên trở thành TP. hà Nội năm 1873?

A. Triều đình mái ấm Nguyễn vẫn đầu mặt hàng thực dân Pháp

B. Quân triều đình kháng cự yếu hèn ớt nên nhanh gọn lẹ tan rã

C. Quân triều đình chỉ chống thủ, và ko kết phù hợp với dân chúng kháng chiến

D. Triều đình mải lo sợ ứng phó với trào lưu đấu giành của nhân dân

Đáp án: C

Giải thích: Câu liên hệ

Câu 9. Trận tấn công này khiến cho được giờ vang lớn số 1 ở Bắc Kì năm 1873?

A. Trận vây hãm quân thù vô trở thành Hà Nội

B. Trận đánh nhau ở cửa ngõ dù Quan Chưởng (Hà Nội)

C. Trận phục kích bên trên CG cầu giấy (Hà Nội)

D. Trận phục kích bên trên cầu Hàm Rồng (Thanh Hóa)

Đáp án: C

Giải thích: Mục 3 (phần I) Trang 118 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 10. Trong trận CG cầu giấy (Hà Nội) phen loại nhất (12-1873), thương hiệu tướng tá Pháp này vẫn tử trận?

A. Gácniê       B. Rivie

C. Hácmăng       D. Đuypuy

Đáp án: A

Giải thích: Mục 3 (phần I) Trang 118 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 11. Trong trận đánh nhau ở cửa ngõ dù Quan Chưởng, ai đó đã lãnh đội binh sĩ đánh nhau cho tới nằm trong nhằm bảo đảm thành?

A. Một viên Chưởng cơ       B. Nguyễn Tri Phương

C. Lưu Vĩnh Phúc       D. Hoàng Tá Viêm

Đáp án: A

Giải thích: Mục 3 (phần I) Trang 118 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 12. Chiến thắng CG cầu giấy phen loại nhất (1873) vẫn khiến cho thực dân Pháp phải

A. tăng nhanh chóng viện binh hỗ trợ đi ra Bắc Kì

B. hoang đem lo sợ hoảng và dò la cơ hội thương lượng

C. bàn plan không ngừng mở rộng cuộc chiến tranh xâm lăng đi ra Bắc Kì

D. ráo riết tăng mạnh triển khai thủ đoạn xâm lăng toàn cỗ Việt Nam

Xem thêm: 2m bằng bao nhiêu cm

Đáp án: B

Giải thích: Mục 3 (phần I) Trang 118 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 13. Hãy bố trí những sự khiếu nại tại đây theo như đúng trình tự động thời gian:

1. Pháp nổ súng tiến công trở thành TP. hà Nội phen loại nhất

2. Phong trào phản đối triều đình mái ấm Nguyễn kí Hiệp ước Giáp Tuất dưng cao từng cả nước

3. Thực dân Pháp phái đại úy Gácniê trả quân đi ra Bắc

A. 1,2,3       B. 2,1,3

C. 3,2,1       D. 3,1,2

Đáp án: D

Giải thích: Mục 3 (phần I) Trang 118 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 14. Vì sao thực dân Pháp dò la cơ hội thương lượng với triều đình mái ấm Nguyễn nhằm kí kết bạn dạng hiệp ước mới nhất vô năm 1874?

A. Pháp thất bại trong những việc lấn chiếm trở thành Hà Nội

B. Pháp bị ngăn tấn công ở Thanh Hóa

C. Pháp thất bại vô trận CG cầu giấy phen loại nhất

D. Pháp thất bại vô trận CG cầu giấy phen loại hai

Đáp án: C

Giải thích: Mục 3 (phần I) Trang 118 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 15. Triều đình mái ấm Nguyễn đã trải gì sau thắng lợi của quân dân tao bên trên trận CG cầu giấy phen loại nhất (1873)?

A. Kí Hiệp ước Giáp Tuất (1874) với thực dân Pháp

B. Lãnh đạo dân chúng kháng chiến kháng Pháp

C. Cử Tổng đốc Hoàng Diệu kế tiếp lãnh đạo cuộc kháng chiến

D. Tiến hành cải tân duy tân khu đất nước

Đáp án: A

Giải thích: Mục 3 (phần I) Trang 119 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 16. Hiệp ước này tiếp sau đây khắc ghi việc triều đình mái ấm Nguyễn đầu tiên quá nhận sáu tỉnh Nam Kì là khu đất nằm trong Pháp?

A. Hiệp ước Nhâm Tuất       B. Hiệp ước Giáp Tuất

C. Hiệp ước Hácmăng       D. Hiệp ước Patơnốt

Đáp án: B

Giải thích: Mục 3 (phần I) Trang 119 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 17. Thực dân Pháp vẫn viện cớ này nhằm xâm lăng Bắc Kì phen loại nhì (1882)?

A. Nhà Nguyễn vẫn kế tiếp quyết sách “bế quan liêu lan cảng”

B. Nhà Nguyễn đàn áp đẫm tiết những cuộc khởi nghĩa của nông dân

C. Nhà Nguyễn kế tiếp với sự giao hiếu với mái ấm Thanh ở Trung Quốc

D. Nhà Nguyễn vi phạm Hiệp ước Giáp Tuất (1874)

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 (phần II) Trang 119 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 18. Tên tướng tá Pháp này vẫn lãnh đạo cuộc tấn công đi ra Bắc Kì phen loại hai?

A. Gácniê       B. Rivie

C. Cuốcbê       D. Đuypuy

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 (phần II) Trang 119 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 19. Người hướng dẫn quan liêu quân triều đình ngăn chặn cuộc tiến công trở thành TP. hà Nội phen loại nhì (1882) của quân Pháp là

A. Nguyễn Tri Phương       B. Lưu Vĩnh Phúc

C. Hoàng Diệu       D. Hoàng Tá Viêm

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần II) Trang 120 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu trăng tròn. Chiến thắng CG cầu giấy phen loại nhì chứng minh điều gì về ý thức kháng chiến kháng Pháp của dân chúng ta?

A. Lòng yêu thương nước và quyết tâm bảo đảm Tổ quốc của dân chúng ta

B. Tinh thần câu kết thân mật triều đình và dân chúng vô kháng chiến

C. Lối tấn công giặc tài tình của dân chúng ta

D. Sự kết hợp uyển chuyển, nhất quán của quân và dân ta

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 (phần II) Trang 121 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 21. Chiến thắng CG cầu giấy phen loại nhất (1873) và phen loại nhì (1883) đều là chiến công của lực lượng nào?

A. Dân binh Hà Nội

B. Quan quân quân sĩ triều đình

C. Quân Cờ thâm của Lưu Vĩnh Phúc

D. Quân Cờ thâm của Lưu Vĩnh Phúc kết phù hợp với quân của Hoàng Tá Viêm

Đáp án: D

Giải thích: Câu liên hệ

Câu 22. Sự khiếu nại này khắc ghi sự đầu mặt hàng trọn vẹn của triều đình mái ấm Nguyễn trước việc xâm lăng của thực dân Pháp?

A. Quân Pháp tiến công và chiếm lĩnh được Thuận An

B. Triều đình kí Hiệp ước Hácmăng (1883) và Hiệp ước Patơnốt (1884)

C. Thành TP. hà Nội thất thủ phen loại nhất (1873)

D. Thành TP. hà Nội thất thủ phen loại nhì (1882)

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 (phần III) Trang 123 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Xem tăng thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử 11 với đáp án, hoặc khác:

  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 21: Phong trào yêu thương nước kháng Pháp của dân chúng tao cuối thế kỉ XIX (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 21: Phong trào yêu thương nước kháng Pháp của dân chúng tao cuối thế kỉ XIX (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 22: Xã hội VN vô cuộc khai quật nằm trong địa phen loại nhất của thực dân Pháp (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 22: Xã hội VN vô cuộc khai quật nằm trong địa phen loại nhất của thực dân Pháp (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 23: Phong trào yêu thương nước và cách mệnh VN từ trên đầu thế kỉ XX cho tới Chiến giành trái đất loại nhất (1914) (phần 1)

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành cho nghề giáo và gia sư giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với phầm mềm VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài bác luyện lớp 11 sách mới nhất những môn học