trắc nghiệm sử 12 bài 21Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 21 (có đáp án): Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc

Bộ 60 thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử lớp 12 Bài 21: Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc đem đáp án, tinh lọc với những thắc mắc trắc nghiệm không thiếu những mức phỏng nhận thấy, thông hiểu, áp dụng gom học viên ôn luyện trắc nghiệm, gia tăng kỹ năng và kiến thức nhằm đạt điểm trên cao nhập bài xích ganh đua trắc nghiệm môn Lịch Sử lớp 12.

Câu 1. Sự khiếu nại cần thiết nào là đang được xẩy ra vào trong ngày 10/10/1954?

Bạn đang xem: trắc nghiệm sử 12 bài 21

Quảng cáo

A. Miền Bắc nước ta trọn vẹn giải tỏa.

B. Trung ương Đảng và nhà nước quay trở lại Thủ đô.

C. Quân tao tiến bộ nhập tiếp quản ngại Thủ đô.

D. Tên chiến sĩ Pháp ở đầu cuối rút ngoài nước ta.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 2. Pháp tiến hành rút quân ngoài miền Nam nước ta nhập toàn cảnh nào là ?

A. Tất cả từng luật pháp được quy lăm le bên trên Hiệp lăm le và đã được hoàn thành.

Quảng cáo

B. Pháp đang được hoàn thành gửi phú từng trách cứ nhiệm thực hành Hiệp lăm le Giơ-ne-vơ mang lại cơ quan ban ngành Bửu Lộc.

C. Pháp đang được xúc tiến bộ từng việc mang lại việc làm thống nhất tổ quốc tự tuyến phố tổng tuyển chọn cử nhì miền.

D. Rất nhiều luật pháp nhập Hiệp lăm le Giơ-ne-vơ không được hoàn thành.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 3. Điền kể từ không đủ nhập lời nói sau của Ngoại trưởng Đa-lét (Mĩ): Từ ni về sau, yếu tố bức thiết ko nên là phàn nàn tiếc kí vãng, nhưng mà là tận dụng thời cơ nhằm việc thất thủ Bắc nước ta ko banh lối mang lại ..... bành trướng ở Khu vực Đông Nam Á và Tây Nam Tỉnh Thái Bình Dương”

A. Chủ nghĩa xã hội.

B. Chủ nghĩa nằm trong sản.

C. Cách mạng giải tỏa dân tộc bản địa.

D. Cách social công ty nghĩa.

Quảng cáo

Đáp án: B

“Từ ni về sau, yếu tố bức thiết ko nên là phàn nàn tiếc kí vãng, nhưng mà là tận dụng thời cơ nhằm việc thất thủ Bắc nước ta ko banh lối mang lại công ty nghĩa nằm trong sản bành trướng ở Khu vực Đông Nam Á và Tây Nam Tỉnh Thái Bình Dương”.

Câu 4. Nội dung nào là sau đây phản ánh đích thị tình hình cộng đồng của cách mệnh nước ta sau năm 1954?

A. nước ta đang được hoàn thành xong cơ hội social công ty nghĩa.

B. nước ta đang được hoàn thành xong cách mệnh giải tỏa dân tộc bản địa.

C. Nhà nước đang được hoàn thành xong cơ hội social công ty nghĩa.

D. Một nửa tổ quốc đang được hoàn thành xong cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 5. Vấn đề ruộng khu đất mang lại nông dân và đã được xác minh thứ tự thứ nhất nhập văn khiếu nại nào là của Đảng ?

A. Cương lĩnh chủ yếu trị thứ nhất của Đảng (2/1930).

B. Luận cương chủ yếu trị của Đảng (10/1930).

Quảng cáo

C. Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng mon 10/1930.

D. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn nước thứ tự loại nhất (3/1935).

Đáp án: A

Vấn đề ruộng khu đất mang lại nông dân và đã được xác minh thứ tự thứ nhất nhập Cương lĩnh chủ yếu trị của Đảng (2/1930). Cương lĩnh đang được xác lập việc tiến hành thổ địa cách mệnh nhằm phân chia ruộng khu đất mang lại dân cày.

Câu 6. Cho cho tới năm 1956, tao đang được tổ chức từng nào mùa cải tân ruộng khu đất ?

A. 2       B. 3          C. 4           D. 5

Đáp án: D

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 7. Nội dung nào là không phản ánh đích thị trở nên tựu của việc làm cải tân ruộng khu đất ở miền Bắc nước ta trong mỗi năm 1954 - 1956?

A. Đã phân chia được 81 vạn héc-ta ruộng khu đất cho những hộ dân cày.

B. Hơn 2,5 triệu hộ mái ấm gia đình dân cày nước ta được cung cấp ruộng khu đất.

C. Thủ tiêu xài trọn vẹn gia thế tài chính của giai cung cấp địa công ty vùng quê.

D. Góp phần tạo hình giai tầng đái địa công ty ở vùng quê miền Bắc.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 8. Nội dung nào là không phản ánh đích thị sai lầm không mong muốn nhưng mà miền Bắc bắt gặp nên nhập việc làm hoàn thành xong cải tân ruộng khu đất (1954 – 1956)?

A. Quy sai lầm một trong những dân cày, cán cỗ, đảng viên trở nên địa công ty phong con kiến.

B. Không nom nhận đúng chuẩn những địa công ty nhập cuộc kháng chiến, giai tầng bên trên có công với nước.

C. Không nắm rõ phân lăm le bộ phận giai cung cấp, vận dụng công cụ giáo điều.

D. Phát không còn ruộng khu đất mang lại dân cày nên giang san không thể ruộng.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 9. Trong rộng lớn 2 năm tổ chức cải tân ruộng khu đất (1954 – 1956), miền Bắc nước ta đang được tiến bộ hành

A. 5 mùa tách tô và 4 mùa cải tân ruộng khu đất.

B. 6 mùa tách tô và 4 mùa cải tân ruộng khu đất.

C. 5 mùa tách tô và 6 mùa cải tân ruộng khu đất.

D. 6 mùa tách tô và 5 mùa cải tân ruộng khu đất.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 10. Nhiệm vụ chủ yếu của cách mệnh miền Bắc trong mỗi năm 1958 - 1960 là:

A. hoàn thành xong cách mệnh ruộng khu đất.

B. triệu tập tôn tạo mối liên hệ phát triển.

C. tôn tạo mối liên hệ phát triển, bước đầu tiên trở nên tân tiến tài chính xã hội.

D. bước đầu tiên kiến thiết hạ tầng vật hóa học mang lại công ty nghĩa xã hội.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 161 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 11. Khâu chủ yếu của việc làm tôn tạo mối liên hệ phát triển xã hội công ty nghĩa ở miền Bắc trong mỗi năm 1958 – 1960 là

A. xây dựng những công ty lớn công thương nghiệp nghiệp tư phiên bản dân doanh.

B. chuyển động liên minh hoá nhập phát triển nông nghiệp.

C. trở nên tân tiến bộ phận tài chính quốc doanh.

D. trở nên tân tiến những ngành nghề ngỗng tay chân.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 161 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 12. Đến năm 1960, việc làm trở nên tân tiến tài chính - xã hội ở miền Bắc đang được đạt được trở nên tựu gì ?

A. Xây dựng được 172 nhà máy rộng lớn tự TW quản ngại lí.

B. Xây dựng được 192 nhà máy rộng lớn tự khu vực quản ngại lí.

C. Xây dựng 500 nhà máy rộng lớn tự TW quản ngại lí.

D. Xây dựng 217 nhà máy rộng lớn tự TW quản ngại lí.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 13. Mô hình liên minh xã được kiến thiết trong mỗi ngành tài chính nào là ở Miền Bắc VN ?

A. Nông nghiệp, giao thông vận tải vận tải đường bộ.

B. Nông nghiệp, tay chân nghiệp.

C. Nông nghiệp, tay chân nghiệp, thương nghiệp.

D. Thủ công, thương nghiệp, công nghiệp.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 161 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 14. Nội dung nào là sau đây phản ánh không thiếu nhất trở nên tựu của cách mệnh miền Bắc trong mỗi năm 1954 – 1960?

A. Căn phiên bản xóa khỏi bộ phận tách bóc lột nhập cuộc sống tài chính xã hội.

B. Hoàn thành công xuất sắc cuộc cải tân ruộng khu đất ở vùng quê.

C. Hoàn thành công xuất sắc cuộc Phục hồi phát triển, đấu giành buộc Pháp thực hành Hiệp lăm le Giơ-ne-vơ.

D. Hoàn trở nên cải tân ruộng khu đất, tôn tạo mối liên hệ phát triển, bước đầu tiên trở nên tân tiến tài chính - xã hội.

Đáp án: D

Giải thích: Trong trong thời gian 1954 – 1960, miền Bắc đang được hoàn thành xong cải tân ruộng khu đất, tôn tạo mối liên hệ phát triển, bước đầu tiên trở nên tân tiến tài chính - xã hội.

Câu 15. Nhiệm vụ của cách mệnh miền bắc nước ta ngay lập tức sau khoản thời gian Hiệp lăm le Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương được kí kết là

A. đấu giành kháng đế quốc Mĩ và cơ quan ban ngành Ngô Đình Diệm.

B. kiến thiết hạ tầng vật hóa học kinh nghiệm mang lại công ty nghĩa xã hội.

C. hoàn thành xong cuộc cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân.

D. hàn gắn chỗ bị thương cuộc chiến tranh, Phục hồi tài chính.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 16. Từ năm 1954, Trung ương Đảng đang được xác minh trọng trách của cách mệnh Miền Nam là

A. đấu giành chủ yếu trị kháng Mĩ - Diệm, đề nghị thực hành Hiệp lăm le Giơnevơ, đảm bảo an toàn hoà bình, lưu giữ gìn và trở nên tân tiến lục lượng cách mệnh.

B. đấu giành vũ trang kháng Mĩ - Diệm, hoàn thành xong giải tỏa Miền Nam, thống nhất tổ quốc, fake toàn quốc tiến bộ lên công ty nghĩa xã hội.

C. đấu giành hoà bình kháng chính sách độc tài Ngô Đình Diệm, tiến bộ cho tới thống nhất tổ quốc tự tuyến phố tổng tuyển chọn cử tự tại.

D. Tiến hành cuộc kháng chiến kháng Mĩ, hoàn thành xong sự nghiệp giải tỏa dân tộc bản địa, thống nhất tổ quốc.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 17. Trong trong thời gian 1954 - 1958, Đảng công ty trương nhằm quần chúng miền Nam đấu giành chủ yếu trị kháng Mĩ - Diệm vì

A. lực lượng cách mệnh Miền Nam khi này còn non yếu đuối, ko thể tổ chức đấu giành vũ trang.

B. khi cơ quân thù còn ko dám tấn công lực lượng cách mệnh tự vũ lực.

C. tao tôn trọng, nghiêm trang chấp hành Hiệp lăm le Giơnevơ, nhờ vào hạ tầng pháp lí quốc tế nhằm đấu giành chủ yếu trị với địch là hầu hết.

D. thời điểm hiện tại đấu giành tự quân sự chiến lược sẽ không còn lấy lại thắng lợi như tao mong ước.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 18. Phong trào Hoà bình được chính thức lúc nào ? Tại đâu ?

A. Tháng 8/1954, Hóc Môn - Gia Định.

B. Tháng 8/1955, Thành Phố Sài Gòn - Chợ Lớn.

C. Tháng 8/1954, Thành Phố Sài Gòn - Chợ Lớn.

D. Tháng 8/1955, Huế.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 19. Phong trào đấu giành chủ yếu trị ở Miền Nam trong mỗi năm 1954 - 1958 đã:

A. thực hiện giảm sút khối hệ thống cơ quan ban ngành địch ở những khu đô thị.

B. tụ họp quần chúng nhập một phía trận kháng Mĩ - Diệm to lớn.

C. thực hiện thất bại quyết sách "tố nằm trong, khử cộng" của Mĩ và cơ quan ban ngành Ngô Đình Diệm.

D. bước đầu tiên thực hiện thất bại thủ đoạn đổi mới Miền Nam nước ta trở nên nằm trong địa loại mới nhất của Mĩ.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu trăng tròn. Hội nghị nào là của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thứ tự loại từng nào đang được ra quyết định nhằm quần chúng miền Nam dùng đấm đá bạo lực cách mệnh tấn công sụp đổ cơ quan ban ngành Mĩ - Diệm?

A. Hội nghị thứ tự loại 15 (1-1959).

B. Hội nghị thứ tự loại 15 (1-1960).

C. Hội nghị thứ tự loại 14 (12-1959).

D. Hội nghị thứ tự loại 14 (1-1960)

Đáp án: A

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 21. Hình thức khởi nghĩa ngăn chặn thống trị của Mĩ - Diệm đang được ra mắt thứ nhất ở đâu ?

A. Ga Tre.         B. Tỉnh Bình Định.

C. Tỉnh Quảng Ngãi.         D. Tây Ninh.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 22. Điền tiếp kể từ không đủ nhập câu sau : "Phong trào Đồng khởi đang được khắc ghi bước trở nên tân tiến của cách mệnh Miền Nam gửi kể từ thế ... lịch sự thế... ".

A. tiêu cực … tấn công.

B. phòng vệ tiêu cực … tấn công.

C. lưu giữ gìn lực lượng … tấn công.

D. tiêu cực … dữ thế chủ động.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 23. Mặt trận Dân tộc giải tỏa Miền Nam nước ta được xây dựng nhập Lúc nào? Tại đâu?

A. Ngày trăng tròn /12 /1960, Tây Ninh.

B. Ngày 20/ 2/1960, Tỉnh Bình Định.

C. Ngày 20/12/1961, Ga Tre.

D. Ngày 20/2/1960, Sóc Trăng.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 24. Người thứ nhất lưu giữ chức Chủ tịch Mặt trận Dân tộc giải tỏa miền Nam nước ta là

A. Nguyễn Thị Bình.         B. Nguyễn Hữu Thọ.

C. Huỳnh Tấn Phát.         D. Lẽ Đức Thọ.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 25. Nội dung nào là phản ánh chân thành và ý nghĩa lịch sử dân tộc của trào lưu "Đồng khởi"?

A. Làm lung lúc lắc toàn cỗ khối hệ thống ngụy quyền Thành Phố Sài Gòn, banh lối cho việc trở nên tân tiến liên tiếp của cách mệnh miền Nam.

B. Là thắng lợi khắc ghi sự thất bại của chính sách thực dân loại mới nhất của Mĩ ở miền Nam nước ta.

C. Là thắng lợi ý nghĩa kế hoạch thứ nhất của cách mệnh miền Nam, bước đầu tiên lật sụp đổ cơ quan ban ngành tay sai.

D. Đánh vết bước trở nên tân tiến của cách mệnh Miền Nam kể từ thế lưu giữ gìn lực lượng lịch sự tấn công cách mệnh.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 26. Đại hội đại biểu toàn nước thứ tự loại III của Đảng được tổ chức triển khai tại

A. Hương Cảng (Trung Quốc).

B. Thành Phố Sài Gòn.

C. Thành Phố Hà Nội.

D. Tân Trào

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 27. Đại hội Đảng toàn nước thứ tự loại III đang được xác minh cách mệnh miền Bắc

A. đem tầm quan trọng quyết thẳng so với sự trở nên tân tiến của cách mệnh toàn quốc.

B. đem tầm quan trọng ra quyết định so với việc làm công nghiệp hoá, tiến bộ hoá tổ quốc.

C. đem tầm quan trọng ra quyết định nhất so với sự trở nên tân tiến của cách mệnh toàn quốc.

D. tầm quan trọng ra quyết định nhất so với sự trở nên tân tiến của cách mệnh miền Nam.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 28. Sau năm 1954, tiềm năng cộng đồng của cách mệnh nhì miền Bắc – Nam nước ta là gì ?

A. Kháng chiến kháng Mĩ, giải tỏa trọn vẹn miền Nam.

B. Kháng chiến kháng Mĩ ở miền Bắc, kiến thiết công ty nghĩa xã hội ở miền Nam.

C. Hoàn trở nên cơ hội social công ty nghĩa nhập phạm vi toàn quốc, tiến hành hoà bình, thống nhất tổ quốc.

D. Hoàn trở nên cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân nhập phạm vị toàn quốc, tiến hành hoà bình, thống nhất tổ quốc.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 29. Đường lối tổ chức kiến thiết công ty nghĩa xã hội ở Miền Bắc được xác lập thế nào nhập Đại hội Đảng toàn nước thứ tự loại III?

A. Ưu tiên trở nên tân tiến công nghiệp nhẹ nhàng - lấy công nghiệp nhẹ nhàng là nền tảng của nền tài chính quốc dân.

B. Ra mức độ phái triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ nhàng - lấy công nghiệp nhẹ nhàng là nền tảng của nền tài chính quốc dân.

C. Lấy công nghiệp nặng nề thực hiện nền tảng của nền tài chính - ưu tiên trở nên tân tiến công nghiệp nặng nề một cơ hội phù hợp.

D. Kết ăn ý trở nên tân tiến công nghiệp với nông nghiệp - lấy nông nghiệp là nền tảng của nền tài chính quốc dân.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 166 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 30. Đại hội đại biểu toàn nước thứ tự loại III đang được bầu ai thực hiện Bế Tắc thư loại nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng?

A. Sài Gòn.     B. Lê Duẩn.

C. Trường Chinh.     D. Phạm Văn Đồng.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 166 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 31. Nội dung nào là không phản ánh trở nên tựu của plan Nhà nước 5 năm (1961 - 1965)?

Xem thêm: môi trường xung quanh em

A. Giá trị sản lượng công nghiệp nặng nề năm 1965 tăng 3 thứ tự đối với năm 1960.

B. Công nghiệp quốc doanh cướp tỉ trọng 93% nhập tổng mức sản lượng ngành công nghiệp toàn miền Bắc.

C. Công nghiệp nhẹ nhàng, đái tay chân nghiệp đang được xử lý được 80% sản phẩm chi tiêu và sử dụng quan trọng nhất mang lại quần chúng.

D. Thương nghiệp cá nhân được Nhà nước ưu tiên trở nên tân tiến nên đã sở hữu được thị ngôi trường.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 166-167 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 32. Một trong mỗi công trình xây dựng thuỷ lợi rộng lớn được kiến thiết nhập thời gian miền Bắc tiến hành plan Nhà nước 5 năm thứ tự loại nhất (1961 – 1965) là

A. công trình xây dựng thuỷ nông Bắc - Hưng - Hải.

B. công trình xây dựng thuỷ lợi Bái Thượng.

C. công trình xây dựng thuỷ lợi Đô Lương.

D. công trình xây dựng thuỷ nông Thác Huống.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 167 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 33. Một trong mỗi trào lưu ganh đua đua phát triển nông nghiệp được phân phát động trong mỗi năm tiến hành plan 5 năm thứ tự loại nhất (1961 – 1965) ở miền Bắc là

A. “thi đua với Thành Công”.

B. “thi đua với Đại Phong”.

C. ganh đua đua nhì “tốt”.

D. ganh đua đua tía “nhất”.

Đáp án: B

Giải thích: Một trong mỗi trào lưu ganh đua đua phát triển nông nghiệp được phân phát động trong mỗi năm tiến hành plan 5 năm thứ tự loại nhất (1961 – 1965) ở miền Bắc là “thi đua với Đại Phong”.

Câu 34.Đại hội đại biểu toàn nước thứ tự loại III của Đảng (9-1960) được tổ chức triển khai nhập yếu tố hoàn cảnh nào?

A. Miền Bắc đang được hoàn thành xong việc làm kiến thiết và tôn tạo xã hội công ty nghĩa, quần chúng đang được phấn khởi tin cậy tưởng hợp tác kiến thiết chính sách mới nhất.

B. Cách mạng miền Nam đang được đứng trước những trở ngại rộng lớn, quyết sách "tố nằm trong, khử cộng” của Mĩ - Diệm đã trải mang lại lực lượng cách mệnh tổn thất áp lực.

C. Cuộc kháng chiến kháng Mỹ của quần chúng tao đang được bắt gặp trở ngại, chưa xuất hiện sự cỗ vũ của những lực lượng độc lập bên trên toàn cầu.

D. Cách mạng nhì miền Nam đang được gửi lịch sự thế tấn công, miền Bắc đang được hoàn thành xong cải tân ruộng khu đất và Phục hồi tài chính.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 35. Đại hội đại biểu toàn nước thứ tự loại III của Đảng (9-1960)có chân thành và ý nghĩa thế nào so với cách mệnh Việt Nam?

A. Đại hội đang được đưa ra tuyến phố trở nên tân tiến của cách mệnh Việt Nam: kể từ cách mệnh tư sản dân quyền tiến bộ lên công ty nghĩa xã hội, banh đi ra thời kỳ mới nhất mang lại lịch sử dân tộc dân tộc bản địa.

B. Đại hội đang được mang lại "nguồn ánh sáng” mới nhất mang lại dân tộc bản địa nước ta hoàn thành xong cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân nhập toàn quốc và quá đáng lên công ty nghĩa xã hội ở miền Bắc.

C. Đại hội đang được banh đi ra 1 thời kỳ mới nhất mang lại lịch sử dân tộc nước ta - thời kỳ toàn quốc tiến bộ lên tuyến phố xã hội công ty nghĩa.

D. Đại hội đang được tiếp mức độ, dẫn đường mang lại cách mệnh miền Nam, nhằm quần chúng miền Nam tổ chức cuộc “Đồng khởi” thành công xuất sắc.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 36. Hệ thống lối Trường Sơn được gọi là lối 559 vì

A. tuyến phố này còn có tổng chiều lâu năm là 559 km.

B. ra quyết định banh tuyến phố này của Thủ tướng tá là ra quyết định đem số 559.

C. thương hiệu tuyến phố được bịa đặt nhập thời hạn nhưng mà Đảng ra quyết định banh lối (5 - 1959).

D. đơn vị chức năng thứ nhất tổ chức banh lối đem 559 team viên.

Đáp án: C

Giải thích: Hệ thống lối Trường Sơn được gọi là lối 559 vì như thế thương hiệu tuyến phố được bịa đặt nhập thời hạn nhưng mà Đảng ra quyết định banh lối (5 - 1959).

Câu 37. Chiến lược "Chiến giành đặc biệt" của Mĩ là

A. một kiểu dáng mới nhất của công ty nghĩa thực dân cũ, dựa vào nền tảng lực lượng quân ngụy, bên dưới sự lãnh đạo của cố vấn Mĩ, tự phương tiện đi lại cuộc chiến tranh Mĩ.

B. một kiểu dáng cuộc chiến tranh của công ty nghĩa thực dân mới nhất, được tổ chức tự quân team viễn chinh Mĩ và quân chư hầu.

C. một kiểu dáng cuộc chiến tranh của công ty nghĩa thực dân cũ, được tổ chức tự Quân team chiến sĩ tấn công mướn, bên dưới sự lãnh đạo của cố vấn Mĩ, phương tiện đi lại cuộc chiến tranh Mĩ.

D. một kiểu dáng cuộc chiến tranh của công ty nghĩa thực dân mới nhất, được tổ chức tự quân team tay sai, bên dưới sự lãnh đạo của cố vấn Mĩ, tự phương tiện đi lại cuộc chiến tranh Mĩ.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 168-169 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 38. “Ấp chiến lược” – xương sinh sống của cuộc chiến tranh đặc trưng – là

A. điểm triệu tập quản ngại lí hoạt động và sinh hoạt tài chính của quần chúng miền Nam.

B. một loại trại triệu tập trá hình được dựng lên nhằm trấn áp, kìm cặp quần chúng, tiến hành "tát nước bắt cá", tấn công đập phá 100% trào lưu đấu giành cách mệnh miền Nam.

C. một quy mô kiến thiết tài chính - xã hội tự Mĩ thẳng quản ngại lí ở vùng khu đô thị miền Nam.

D. một quyết sách nhằm mục tiêu cướp lại ruộng khu đất của quần chúng tao, tạo ra ĐK cho những gia thế địa công ty - tư sản hoá ở miền Nam trở nên tân tiến thực hiện điểm tựa xã hội mang lại cơ quan ban ngành Diệm.

Đáp án: B

Giải thích: “Ấp chiến lược” – xương sinh sống của cuộc chiến tranh đặc trưng – là 1 trong loại trại triệu tập trá hình được dựng lên nhằm trấn áp, kìm cặp quần chúng, tiến hành "tát nước bắt cá", tấn công đập phá 100% trào lưu đấu giành cách mệnh miền Nam.

Câu 39. Biện pháp nào là không được Mĩ - Diệm vận dụng nhập quy trình tiến hành kế hoạch "Chiến giành đặc biệt" ?

A. Tiến hành trận đánh giành phá hủy tự thủy quân và ko quân đi ra miền Bắc.

B. Trang bị phương tiện đi lại cuộc chiến tranh tiến bộ, thịnh hành phương án "trực thăng vận", "thiết xa cách vận" mang lại quân nguỵ.

C. Tiến hành những cuộc tiến quân càn quét tước quy tế bào rộng lớn nhập những địa thế căn cứ cách mệnh.

D. Tăng cường viện trợ quân sự chiến lược mang lại cơ quan ban ngành Diệm, kiến thiết và trở nên tân tiến lực lượng ngụy quân.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 169 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 40. Tại sao Đảng tao fake công ty trương binh vận là 1 trong nhập "ba mũi giáp công” nhằm ngăn chặn kế hoạch "Chiến giành đặc biệt” của Mĩ?

A. Vì cuộc kháng chiến của dân tộc bản địa tao là trận đánh đấu ko cân nặng mức độ thân ái một đế quốc mạnh mẽ và một nước nhược đái.

B. Vì cuộc kháng chiến của dân tộc bản địa tao là 1 trong cuộc kháng chiến ngăn chặn công ty nghĩa thực dân mới nhất, nên tích vô cùng binh vận nhằm thực hiện tan tan, sụp sụp đổ ngụy quân, ngụy quyền - điểm tựa của kế hoạch "Chiến giành đặc biệt”.

C. Vì lực lượng cách mệnh miền Nam còn yếu đuối, người sử dụng binh vận là 1 trong mũi giáp công nhằm tiến hành phương châm "lấy vũ trang địch nhằm tấn công địch”.

D. Vì cách mệnh miền Nam là cút kể từ trào lưu đấu giành chủ yếu trị tiến bộ lên phân phát động quần chúng tổ chức trận đánh giành cách mệnh, binh vận cũng là 1 trong kiểu dáng đấu giành chủ yếu trị đem hiệu suất cao.

Đáp án: D

Giải thích: Đảng tao fake công ty trương binh vận là 1 trong nhập "ba mũi giáp công” nhằm ngăn chặn kế hoạch "Chiến giành đặc biệt” của Mĩ vì như thế cách mệnh miền Nam là cút kể từ trào lưu đấu giành chủ yếu trị tiến bộ lên phân phát động quần chúng tổ chức trận đánh giành cách mệnh, binh vận cũng là 1 trong kiểu dáng đấu giành chủ yếu trị đem hiệu suất cao.

Câu 41. Nội dung nào là phản ánh điểm sáng nổi trội của cuộc đấu giành kháng đập phá “ấp chiến lược” ở miền Nam?

A. Hoạt động của lực lượng quân giải tỏa ý nghĩa ra quyết định mang lại thắng lợi của cuộc đấu giành.

B. Là cuộc đấu giành "giành khu đất, giành dân" thân ái lực lượng cách mệnh và phản cách mệnh bên trên những khu đô thị miền Nam.

C. Cuộc đấu giành kháng - đập phá ấp kế hoạch được tổ chức tuy nhiên song với hoạt động và sinh hoạt rào làng mạc kháng chiến ở vùng quê miền Nam.

D. Là cuộc đấu giành liên tiếp, dằng dai của quần chúng tao nhằm mục tiêu vượt mặt kế hoạch "Chiến giành đặc biệt" của Mĩ.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 42. Nội dung nào là phản ánh đích thị nghĩa lịch sử dân tộc của thành công Ấp Bắc (1/1963)?

A. Cuộc đọ mức độ thứ nhất, thắng lợi thứ nhất của lực lượng vũ trang miền Nam với quân viễn chinh Mĩ.

B. Đánh vết bước cứng cáp của lực lượng vũ trang Miền Nam, thực hiện vỡ nợ phương án "trực thăng vận", "thiết xa cách vận" của Mĩ.

C. Là thành công cần thiết, xác minh quân dân miền Nam đem đầy đủ tài năng vượt mặt quân team Thành Phố Sài Gòn.

D. Làm vỡ nợ về cơ phiên bản kế hoạch “Chiến giành đặc biệt” của đế quốc Mĩ ở miền Nam.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 169 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 43. Sự khiếu nại thay máu chính quyền lật sụp đổ cơ quan ban ngành Diệm (1/ 11/1963) chứng minh điều gì?

A. Mâu thuẫn nhập nội cỗ cơ quan ban ngành Thành Phố Sài Gòn, thân ái Mĩ - Diệm càng ngày càng thâm thúy, ko thể dung hoà được.

B. Đánh vết một thất bại cần thiết của Mĩ trong các công việc thiết lập một cơ quan ban ngành tay sai ở Miền Nam.

C. Chứng tỏ cơ quan ban ngành Thành Phố Sài Gòn đang được lung lúc lắc, khủng hoảng rủi ro thâm thúy, ko thể ko lật sụp đổ.

D. Chứng tỏ đế quốc Mĩ đang được thất bại trong các công việc thiết lập cơ quan ban ngành tay sai ở miền Nam.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 44. Nội dung nào là phản ánh đích thị tình hình Miền Nam ngay lập tức sau cuộc thay máu chính quyền lật sụp đổ cơ quan ban ngành Diệm – Nhu ngày 1/11/1963?

A. Mĩ đang được đúng lúc fake Dương Văn Minh lên thay cho và nhanh gọn ổn định lăm le tình hình.

B. Phong trào đấu giành kháng ngụy quyền ở Miền Nam trong thời điểm tạm thời ngừng.

C. Chính quyền Thành Phố Sài Gòn lâm vào trong 1 cuộc khủng hoảng rủi ro triền miên với trên 10 cuộc thay máu chính quyền tiếp sau đó.

D. Mĩ kêu gọi con số rộng lớn quân viễn chinh nhập Miền Nam gom cơ quan ban ngành Thành Phố Sài Gòn tại vị.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 45. Đến thời điểm cuối năm 1964, cơ quan ban ngành Thành Phố Sài Gòn chỉ với trấn áp được từng nào “ấp chiến lược” đối với dự kiến?

A. Khoảng 50% số ấp dự con kiến.

B. Khoảng 1/3 số ấp dự con kiến.

C. Khoảng 1/4 số ấp dự con kiến.

D. Khoảng 1/5 số ấp dự con kiến.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 46. Mục tiêu xài của plan Giôn-xơn – Mác Na-ma-ra là gì?

A. Hoàn trở nên bình lăm le miền Nam trong khoảng 18 mon.

B. Hoàn trở nên bình lăm le miền Nam trong khoảng 16 mon.

C. Hoàn trở nên bình lăm le miền Nam trong khoảng 24 mon.

D. Hoàn trở nên bình lăm le đem trọng tâm miền Nam trong khoảng hai năm.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 47. Nội dung nào là phản ánh đích thị nghĩa những thắng lợi của tao bên trên mặt mũi trận quân sự chiến lược nhập đông đúc - xuân 1964 - 1965?

A. Là thắng lợi quân sự chiến lược rộng lớn, khắc ghi sự sụp sụp đổ trọn vẹn của kế hoạch "Chiến giành đặc biệt" ở miền Nam nước ta.

B. Là thắng lợi quân sự chiến lược rộng lớn, chứng minh quân dân miền Nam hoàn toàn có thể vượt mặt kế hoạch cuộc chiến tranh xâm lăng thực dân mới nhất của Mĩ.

C. Là thắng lợi khắc ghi sự sụp sụp đổ cơ phiên bản của kế hoạch "Chiến giành đặc biệt" của đế quốc Mĩ.

D. Là thắng lợi khắc ghi sự sụp sụp đổ trọn vẹn của quốc sách “ấp chiến lược” của địch.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 172 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 48. Một trào lưu ganh đua đua ở miền Nam nhập thời gian đánh nhau kháng kế hoạch "Chiến giành đặc biệt" là

A. bắt lấy thắt sống lưng địch nhưng mà tấn công.

B. dò la Mĩ nhưng mà tấn công, dò la ngụy nhưng mà khử.

C. ganh đua đua Ấp Bắc, giết mổ giặc lập công.

D. vòng đai khử Mĩ.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 49. Một trào lưu thanh niên được phân phát động nhập năm 1965 ở miền Nam là

A. trào lưu "Hai giỏi".

B. trào lưu "Ba sẵn sàng".

C. trào lưu "Năm xung phong".

D. trào lưu ganh đua đua giành danh hiệu "Dũng sĩ khử Mĩ.

Đáp án: C

Giải thích: trào lưu thanh niên được phân phát động nhập năm 1965 ở miền Nam là trào lưu "Năm xung phong".

Câu 50. Nội dung nào là tại đây không nên là trọng trách của miền Bắc nước ta sau 1954?

A. Viện trợ mang lại mặt trận miền Nam.

B. Tiến hành cơ hội social công ty nghĩa.

C. Trực tiếp kháng chính sách Mĩ - Diệm.

D. Chống cuộc chiến tranh phá hủy của Mĩ.

Đáp án: C

Giải thích: Sau năm 1954, miền Bắc ko thẳng đấu giành kháng chính sách Mĩ – Diệm, này đó là trọng trách của cách mệnh miền Nam nước ta.

Câu 51. Nhiệm vụ của cách mệnh miền Nam sau 1954 là gì?

A. Tiến hành đấu giành vũ trang nhằm vượt mặt cuộc chiến tranh xâm lăng của Mĩ, Diệm.

B. Tiến hành cơ hội social công ty nghĩa cùng theo với miền Bắc.

C. Cùng với miền Bắc tổ chức việc làm kiến thiết công ty nghĩa xã hội.

D. Đấu giành ngăn lại tiếp viện của Mĩ mang lại cơ quan ban ngành Thành Phố Sài Gòn.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 52. Cách mạng miền Nam đem tầm quan trọng thế nào trong các công việc tấn công sụp đổ thống trị của đế quốc Mĩ và cơ quan ban ngành tay sai, giải tỏa miền Nam thống nhất khu đất nước?

A. Có tầm quan trọng cần thiết nhất.

B. Có tầm quan trọng cơ phiên bản nhất.

C. Có tầm quan trọng ra quyết định thẳng.

D. Có tầm quan trọng ra quyết định nhất.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 53. Thủ đô Thành Phố Hà Nội được giải tỏa nhập thời hạn nào?

A. 10 -10- 1954.       B. 25 - 10 -1955.

C. 12 - 12- 1954.       D. 18 - 10 - 1954.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 54. Nhiệm vụ của cách mệnh miền Bắc sau năm 1954 là gì?

A. Đấu giành kháng Mĩ - Diệm.

B. Tiến hành cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân.

C. Chuyển lịch sự tổ chức cơ hội social công ty nghĩa.

D. Hoàn trở nên thống nhất tổ quốc về mặt mũi giang san.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 55. Đường lối thể hiện tại sự phát minh, độc đáo và khác biệt của Đảng nhập thời kháng Mĩ cứu vớt nước là:

A. Tiến hành cơ hội social công ty nghĩa ở miền Bắc.

B. Tiến hành cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân ở miền Nam.

C. Tiến hành mặt khác cách mệnh dân tộc bản địa dân công ty ở miền Nam và cơ hội social công ty nghĩa ở miền Bắc.

D. Tất cả những lối lối bên trên.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 56. Miền Bắc VN trọn vẹn được giải tỏa nhập thời hạn nào?

A. 10 - 10 - 1954.       B. 16 - 5 -1955.

C. 10 - 10 - 1955.       D. 13 - 5 -1955.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 57. Nội dung nào là phản ánh không thiếu nhất trọng trách của cách mệnh VN sau năm 1954?

A. Xây dựng công ty nghĩa xã hội ở miền Bắc, tương hỗ mang lại cách mệnh miền Nam.

B. Tiến hành cách mệnh dân tộc bản địa dân công ty ở miền Nam, kháng Mĩ - Diệm.

C. Miền Bắc kiến thiết công ty nghĩa xã hội, miền Nam tổ chức cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân, tiến bộ cho tới thống nhất nước mái ấm.

D. Miền Bắc kiến thiết công ty nghĩa xã hội, tiếp viện mang lại miền Nam, miền Nam tổ chức cách mệnh dân người chủ dân, đảm bảo an toàn miền Bắc tiến hành thống nhất nước mái ấm.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 58. Thắng lợi cần thiết nhất nhập việc làm cải tân ruộng khu đất ở miền Bắc (1954 – 1956) là

A. đang được câu kết dân cày nhập cuộc đấu giành ngăn chặn quân thù mới nhất – đế quốc Mĩ.

B. giải tỏa dân cày ngoài ách áp bức, tách bóc lột của địa công ty phong con kiến.

C. fake dân cày lên vị thế thực hiện công ty ở vùng quê.

D. đang được tấn công sụp đổ toàn cỗ giai cung cấp địa công ty phong con kiến.

Đáp án: B

Giải thích: Thắng lợi cần thiết nhất nhập việc làm cải tân ruộng khu đất ở miền Bắc (1954 – 1956) là giải tỏa dân cày ngoài ách áp bức, tách bóc lột của địa công ty phong con kiến.

Câu 59. Đến năm 1960, ở miền Bắc đem 85% hộ dân cày, 68% diện tích S khu đất đai nhập liên minh xã nông nghiệp. Đó là thành quả của:

A. cải tân ruộng khu đất.

B. Phục hồi tài chính.

C. tôn tạo xã hội công ty nghĩa.

D. kiến thiết liên minh xã.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 60. tại sao cơ phiên bản nhất dẫn theo trào lưu “Đồng khởi” (1959 – 1960) là:

A. Mĩ - Diệm đập phá Hiệp lăm le Giơ-ne-vơ, tiến hành quyết sách "tố nằm trong, khử cộng".

B. sự soi lối của Nghị quyết Hội nghị thứ tự loại 15 của Đảng về lối lối cách mệnh miền Nam.

C. quyết sách thống trị của Mĩ - Diệm thực hiện mang lại cách mệnh miền Nam bị tổn thất áp lực.

D. quần chúng miền Nam mong muốn đứng lên giành lấy quyền sinh sống.

Đáp án: B

Xem thêm: hợp chất hữu cơ la gì

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Xem tăng thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử 12 đem đáp án ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia hoặc khác:

  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 21: Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc- Đấu giành kháng Đế quốc Mĩ và cơ quan ban ngành Thành Phố Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 22: Hai miền tổ quốc thẳng đánh nhau kháng Đế quốc Mĩ xâm lược- Miền Bắc vừa vặn đánh nhau vừa vặn phát triển (1965-1973) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 22: Hai miền tổ quốc thẳng đánh nhau kháng Đế quốc Mĩ xâm lược- Miền Bắc vừa vặn đánh nhau vừa vặn phát triển (1965-1973) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 23: Khôi phục và trở nên tân tiến kinh tế- xã hội miền Bắc- Giải phóng trọn vẹn khu vực miền nam (1973-1975) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 23: Khôi phục và trở nên tân tiến kinh tế- xã hội miền Bắc- Giải phóng trọn vẹn khu vực miền nam (1973-1975) (phần 2)

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài xích giảng powerpoint, khóa đào tạo giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official