trong điều chế biên độ

 • Câu hỏi:

  Trong pha chế biên độ:

  • A. Trong pha chế biên phỏng, biên phỏng sóng đem thay cho thay đổi, chỉ mất tần số sóng đem không bao giờ thay đổi theo dõi tín hiệu cần thiết tương truyền.
  • B. Trong pha chế biên phỏng, biên phỏng sóng đem chuyển đổi theo dõi tín hiệu cần thiết tương truyền.
  • C. Trong pha chế biên phỏng, biên phỏng sóng đem không bao giờ thay đổi, chỉ mất tần số sóng đem thay cho thay đổi theo dõi tín hiệu cần thiết tương truyền.
  • D. Trong pha chế biên phỏng, biên phỏng sóng đem ko chuyển đổi theo dõi tín hiệu cần thiết tương truyền.

  Lời giải tham ô khảo:

  Bạn đang xem: trong điều chế biên độ

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  • Trong pha chế biên phỏng, biên phỏng sóng đem chuyển đổi theo dõi tín hiệu cần thiết truyền đi

  • Trong pha chế tần số, biên phỏng sóng đem không bao giờ thay đổi, chỉ mất tần số sóng đem thay cho thay đổi theo dõi tín hiệu cần thiết tương truyền.

Mã câu hỏi: 12569

Loại bài: Bài tập

Xem thêm: câu mở rộng thành phần

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu chất vấn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

Xem thêm: muốn tính chu vi hình tròn

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

 • Khối này của dòng sản phẩm thu thanh tiến hành trách nhiệm hỗ trợ năng lượng điện mang đến máy thu?
 • Trong pha chế biên độ:
 • Trong pha chế tần số: 
 • Ưu điểm của vạc thanh bên trên sóng AM : 
 • Ở máy thu thanh, tín hiệu nhập khối lựa chọn sóng thông thường là:
 • Căn cứ nhập đâu nhằm phân biệt máy thu thanh AM và máy thu thanh FM:
 • Tín hiệu rời khỏi của khối tách sóng ở máy thu thanh là:
 • Khối này của dòng sản phẩm thu thanh tiến hành nhiệm vụ điều chỉnh nằm trong tận hưởng, nhằm lựa lựa chọn sóng cần thiết thu?
 • Nhược điểm của sóng FM là: 
 • Chọn một tuyên bố sai: