trong hệ cơ sở dữ liệu quan hệ miền là

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 05/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu chất vấn Đáp án và điều giải

Bạn đang xem: trong hệ cơ sở dữ liệu quan hệ miền là

Trong hệ CSDL mối quan hệ, miền là:

Câu chất vấn vô đề: Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài xích 10 : Trung tâm tài liệu quan lại hệ

Đáp án và điều giải

đáp án đúng: D

Trong hệ CSDL mối quan hệ, miền là loại tài liệu của một tính chất.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu chất vấn liên quan

Phần mượt này tại đây ko cần là hệ QT CSDL quan lại hệ?

A. Visual Dbase, Microsoft SQL Server

B. Oracle, Paradox

C. OpenOffice, Linux

D. Microsoft Access, Foxpro

Phát biểu này về hệ QTCSDL mối quan hệ là đúng?

A. Phần mượt dùng để làm xây cất những CSDL quan lại hệ

B. Phần mượt dùng để làm tạo nên lập, update và khai quật CSDL quan lại hệ

C. Phần mượt Microsoft Access

D. Phần mượt nhằm giải những Việc quản lí lí với chứa chấp những mối quan hệ trong những dữ liệt

Thuật ngữ “quan hệ” người sử dụng vô hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:

A. Kiểu tài liệu của một nằm trong tính

B. Bảng

C. Hàng

D. Cột

Xem thêm: đơn vị đo điện trở là

Thao tác bên trên tài liệu hoàn toàn có thể là:

A. Sửa phiên bản ghi

B. Thêm phiên bản ghi

C. Xoá phiên bản ghi

D. Tất cả đáp án trên

Thuật ngữ “thuộc tính” người sử dụng vô hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:

A. Kiểu tài liệu của một nằm trong tính

B. Bảng

C. Hàng

D. Cột

Thuật ngữ “bộ” người sử dụng vô hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:

A. Kiểu tài liệu của một nằm trong tính

B. Bảng

C. Hàng

D. Cột

Thao tác này tại đây ko là khai quật CSDL quan lại hệ?

A. Sắp xếp những phiên bản ghi

B. Thêm phiên bản ghi mới

C. Kết xuất báo cáo

D. Xem dữ liệu

các thắc mắc khác

  • Thuật ngữ “miền” người sử dụng vô hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:
  • Phát biểu này trong số tuyên bố sau là sai Lúc nói tới miền?
  • Mô hình phổ cập nhằm xây cất CSDL mối quan hệ là:
  • Các định nghĩa dùng để làm tế bào miêu tả những nguyên tố này sẽ tạo nên trở nên quy mô tài liệu quan lại hệ?
  • Mô hình tài liệu mối quan hệ được E. F. Codd lời khuyên năm nào?
  • Trong quy mô mối quan hệ, về mặt mũi cấu tạo thì tài liệu được thể hiện nay vô các:
  • Đặc điểm này sau đó là đặc thù của một mối quan hệ vô hệ CSDL quan lại hệ?
  • Cho bảng tài liệu sau:Có những lí giải này tại đây nhận định rằng bảng ê ko cần là 1 trong những mối quan hệ vô hệ CSDL quan lại hệ?
  • Khẳng lăm le này là sai Lúc nói tới khoá?
  • Trong quy mô mối quan hệ, buộc ràng ra làm sao được gọi là buộc ràng kiêm toàn thực thể (ràng buộc khoá)?

đề trắc nghiệm tin cẩn học tập 12 mới mẻ nhất

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài xích 13 : hướng dẫn mật vấn đề trong số hệ hạ tầng dữ liệu

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài xích 13 : hướng dẫn mật vấn đề trong số hệ hạ tầng dữ liệu

Trắc nghiệm Tin 12 bài xích 12: Các loại bản vẽ xây dựng của hệ hạ tầng dữ liệu

Trắc nghiệm Tin 12 bài xích 12: Các loại bản vẽ xây dựng của hệ hạ tầng dữ liệu

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài xích 11 : Các thao tác với hạ tầng tài liệu quan lại hệ

Xem thêm: he was the first man who left the burning building

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài xích 11 : Các thao tác với hạ tầng tài liệu quan lại hệ

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài xích 10 : Trung tâm tài liệu quan lại hệ

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài xích 10 : Trung tâm tài liệu quan lại hệ

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài xích 9 : Báo cáo và kết xuất báo cáo

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài xích 9 : Báo cáo và kết xuất báo cáo

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài xích 8 : Truy vấn dữ liệu

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài xích 8 : Truy vấn dữ liệu