unit 3 getting started lớp 9


2. Fill the gaps with the words in the box. In some cases more phàn nàn one word may be suitable. Điền kể từ vô khu vực rỗng. Một số tình huống hoàn toàn có thể dùng nhiều hơn thế nữa 1 đợt.

Tổng hợp ý đề ganh đua học tập kì 1 lớp 9 toàn bộ những môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Bạn đang xem: unit 3 getting started lớp 9

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Bài 1 a

Video chỉ dẫn giải

Task 1. Listen and read.

(Nghe và gọi.)

"She's been a bit tense lately..."

Amelie: Hi Phuc! Where’s Mai? Isn’t she coming?

Phuc: She said she was too tired and didn’t want to tướng go out. She’s been staying up late studying for the exam.

Nick: Does she need to tướng be that stressed out?

Phuc: Maybe not. But my parents always expect her to tướng get good grades and she doesn’t want to tướng disappoint them. They want her to tướng go to tướng a top college and study medicine.

Amelie: Really? She told bầm she wanted to tướng be a designer…

Phuc: Yes, that’s why she’s been a bit tense lately. She doesn’t know what to tướng bởi. Her parents said design graduates wouldn’t find jobs easily and they wanted her to tướng get a medical degree.

Amelie: Oh, I understand. Sometimes I wish my parents could put themselves in my shoes…

Nick: Anyway, Mai needs to tướng take a break. I’ll gọi and ask her if she wants to tướng go and see a film with us tomorrow.

Phuc: Oh, I doubt it... She’s already fully booked for the weekend with her maths class, English class, judo class, and music lesson!

a. Find the OPPOSITE of the following words in the conversation 

(Tìm kể từ ngược nghĩa với những kể từ sau trong khúc thoại.)

1. to tướng go to tướng bed early

______

2. to tướng be relaxed

______

3. bad exam results

______

4. to tướng make someone happy

______

5. to tướng work continuously

______

6. to tướng have no plans

______

Phương pháp giải:

Tạm dịch hội thoại: 

Amelie: Chào Phúc! Mai đâu rồi? Cô ấy chưa tới à? 

Phúc: Cô ấy cô ấy tương đối mệt mỏi và không thích ra bên ngoài. Cô ấy cần thức khuya nhằm ôn ganh đua.

Nick: Có nhất thiết cần áp lực đè nén vậy không? 

Phúc: Không. Nhưng cha mẹ của cô ấy ấy luôn luôn mong muốn cô ấy đạt điểm trên cao và cô ấy thì không thích phụ vương u tuyệt vọng. Họ mong muốn Mai đỗ ngôi trường ĐH phổ biến và học tập ngành nó. 

Amelie: Thật chứ? Cô ấy bảo bản thân là mong muốn trở nên một căn nhà design. 

Phúc: Đúng rồi. Đó là lí bởi vì sao mùa thời gian gần đây Mai khá mệt mỏi. Cô ấy ko biết cần làm những gì. Cha u cô ấy thưa chất lượng nghiệp ngành design khó khăn tìm ra việc và bọn họ mong muốn cô ấy lấy được tấm vì thế ngành nó. 

Amelie: Ồ bản thân hiểu. Thỉnh phảng phất bản thân ước là cha mẹ hoàn toàn có thể bịa bọn họ vô địa điểm của tôi. 

Nick: Dầu sao thì Mai cũng cần phải nghỉ dưỡng. Mình tiếp tục gọi mang lại Mai chất vấn coi cô ấy cũng muốn chuồn coi với bọn chúng bản thân ngày mai không?

Phúc: Mình e là ko. Hình như Mai kín lịch học tập vào ngày cuối tuần lớp học tập Toán, Tiếng Anh, judo và lớp học tập nhạc nữa. 

Lời giải chi tiết:

1. to tướng stay up late

(đi ngủ sớm >< thức muộn)

2. to tướng be relaxed / to tướng be stressed out

(thư giãn >< bị căng thẳng)

3. good grades

(kết ngược ganh đua tệ >< điểm tốt)

4. to tướng disappoint someone

(làm ai cơ niềm hạnh phúc >< thực hiện ai cơ thất vọng)

5. to tướng take a break

(tiếp tục thao tác làm việc >< nghỉ ngơi ngơi)

6. to tướng be fully booked

(không lên kế hoạch >< được sẵn sàng lênh láng đủ)

Bài 1 b

b. Choose the best answer 

(Chọn đáp án chính nhất.)

1. Why is Mai not playing badminton with Phuc, Nick, and Amelie?

A. She doesn't lượt thích playing badminton.

B. She is late.

C. She wants to tướng stay at trang chính.

2. Why is Mai working very hard for the exam?

A. She failed the last exam.

B. She wants her parents to tướng be proud of her.

C. She wants to tướng compete with her classmates.

3. How is Mai feeling now?

A. Confident and tired

B. Tense and disappointed

C. Tired and stressed

4. What bởi Mai's parents want her to tướng be?

A. A medical doctor

B. A designer

C. A musician

5. What does Mai want to tướng be?

A. A medical doctor

B.  A designer

C. A musician

6. What are Phuc, Nick, and Amelie trying to tướng do? 

A. Understand Mai's situation and help her feel better.

B. Make Mai feel left out.

C. Find somebody else to tướng replace Mai for the badminton.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

1. Tại sao Mai ko đang được nghịch ngợm cầu lông với Phúc , Nick và Amelie?

A. Cô ấy ko quí nghịch ngợm cầu lông.

B. Cô ấy bị muộn.

C. Cô ấy mong muốn ở trong nhà.

2. Tại sao Mai đang được học tập chịu khó mang lại kì thi?

A. Cô ấy trượt kỳ ganh đua trước. 

B. Cô ấy mong muốn cha mẹ cô ấy kiêu hãnh về cô ấy.

C. Cô ấy mong muốn tranh giành tài với chúng ta vô lớp.

3. Bây giờ Mai cảm nhận thấy thế nào?

A. Tự tin yêu và mệt mỏi mỏi

B. Căng trực tiếp và thất vọng

C. Mệt mỏi và căng thẳng

4. Bố u của Mai mong muốn cô ấy trở nên gì?

A. Dược sĩ

B. Nhà thiết kế

C. Nhạc sĩ

5. Mai mong muốn thực hiện nghề ngỗng gì?

A. Dược sĩ

B. Nhà thiết kế

C. Nhạc sĩ

6. Phúc, Nick, và Amelie đang được nỗ lực thực hiện gì?

A. Hiểu hiện tượng của Mai và hùn cô ấy cảm nhận thấy chất lượng rộng lớn.

B. Làm Mai cảm nhận thấy quá thải.

C. Tìm ai cơ không giống để thay thế thế Mai nghịch ngợm cầu lông.

Lời giải chi tiết:

1. C   2. B  3. C
4. A 5. B 6. A

1. Why is Mai not playing badminton with Phuc, Nick, and Amelie ? => C. She wants to tướng stay at trang chính. 

(Tại sao Mai ko nghịch ngợm cầu lông với Phúc, Nick và Amelie? => C. Cô ấy mong muốn ở trong nhà.)

2. Why is Mai working very hard for the exam? => B. She wants her parents to tướng be proud of her. 

(Tại sao Mai rất siêng chỉ mang lại kỳ thi? => B. Cô ấy mong muốn cha mẹ cô ấy kiêu hãnh về cô ấy.)

3. How is Mai feeling now? => C. Tired and stressed

(Cảm giác của Mai lúc này như vậy nào? => C. Mệt mỏi và căng thẳng)

4. What bởi Mai's parents want her to tướng be? => A. A medical doctor

(Bố u Mai mong muốn cô ấy trở nên người như vậy nào? => A. Một chưng sĩ nó khoa)

5. What does Mai want to tướng be? => B. A designer

(Mai mong muốn trở nên người như vậy nào? => B. Một căn nhà thiết kế)

Xem thêm: hô hấp sáng xảy ra trong điều kiện

6. What are Phuc, Nick, and Amelie trying to tướng do? => A. Understand Mai's situation and help her feel better.

(Phúc, Nick và Amelie đang được nỗ lực thực hiện gì? => A. Hiểu yếu tố hoàn cảnh của Mai và hùn cô ấy cảm nhận thấy chất lượng rộng lớn.)

Bài 1 c

c. What bởi you think Amelie means when she says, ‘Sometimes I wish my parents could put themselves in my shoes? 

(Bạn suy nghĩ gì về Amelie khi cô ấy thưa " Thỉnh phảng phất bản thân ước là cha mẹ hoàn toàn có thể bịa bọn họ vô địa điểm của mình?") 

Lời giải chi tiết:

Amelie wishes her parents could put themselves in her situation to tướng better understand her. 

(Amelie ước cha mẹ của cô ấy ấy hoàn toàn có thể bịa bản thân vô trường hợp của cô ấy ấy nhằm hiểu cô ấy rộng lớn.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Task 2. Fill the gaps with the words in the box. In some cases more phàn nàn one word may be suitable. 

(Điền kể từ vô khu vực rỗng. Một số tình huống hoàn toàn có thể dùng nhiều hơn thế nữa 1 đợt.)

tense               frustrated                 delighted                confident              relaxed                       worried

depressed           calm                  stressed

1. Thu had been studying very hard for the exam, but she still felt ___________. Now that she has done well in the exam she is feeling much more ___________.

2. My mother is a strong person. She stays ___________ even in the worst situations.

3. Linh is feeling a bit ___________ about her study. She's failed the exam once again!

4. I think taking a speech class is a good idea if you want to tướng be more ___________.

5. Emma is feeling sánh ___________ with her fashionable new hairstyle.

6. Phuc, Nick, and Amelie feel ___________. They want to tướng help Mai but don't know what they can bởi for her.

Phương pháp giải:

- tense (adj): căng thẳng

- frustrated (adj): bực bội

- delighted (adj): hài lòng

- confident (adj): tự tin             

- relaxed (adj): thư giãn

- worried (adj): lo lắng

- depressed (adj): chán nản

- calm (adj): bình tĩnh

- stressed (adj): bị áp lực

Lời giải chi tiết:

1. Thu had been studying very hard for the exam, but she still felt worried/tense/stressed. Now that she has done well in the exam she is feeling much more relaxed/confident.

(Thu đang được học hành rất siêng chỉ mang lại kỳ ganh đua, tuy nhiên cô vẫn cảm nhận thấy phiền lòng / mệt mỏi / áp lực đè nén. Bây giờ cô ấy đã trải chất lượng vô kỳ ganh đua cô ấy cảm nhận thấy tự do / mạnh mẽ và tự tin rất là nhiều.)

2. My mother is a strong person. She stays calm even in the worst situations. 

(Mẹ tôi là 1 người uy lực. Mẹ luôn  điềm tĩnh trong cả trong mỗi trường hợp tồi tàn nhất.)

3. Linh is feeling a bit depressed/frustrated about her study. She’s failed the exam once again!

(Linh cảm nhận thấy ngán chán nản / tuyệt vọng về sự học tập của tôi. Cô ấy đang được thất bại vô kỳ ganh đua một đợt nữa!)

4. I think taking a speech class is a good idea if you want to tướng be more confident/relaxed/calm

Tôi suy nghĩ nhập cuộc lớp học tập thưa là 1 phát minh hoặc nếu như mình thích mạnh mẽ và tự tin rộng lớn / thư giãn giải trí / điềm tĩnh.)

5. Emma is feeling so delighted/confident with her fashionable new hairstyle.  

(Emma cảm nhận thấy vô cùng thỏa mãn/ mạnh mẽ và tự tin với loại tóc thời trang và năng động mới mẻ của tôi.)

6. Phuc, Nick, and Amelie feel frustrated/worried. They want to tướng help Mai but don’t know what they can bởi for her.

(Phúc, Nick, và Amelie cảm nhận thấy tuyệt vọng / phiền lòng. Họ mong muốn hùn Mai tuy nhiên bọn họ ko biết bọn họ hoàn toàn có thể làm những gì mang lại cô ấy.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Task 3. Match the statements with the functions.

(Nối những câu sau với ý nghĩa sâu sắc của chính nó.)

give advice to tướng someone                 encourage someone                             emphathise with someone                  assure someone

1. ‘Go on! I know you can bởi it!’

_______________

2. ‘If I were you, I would (get some sleep).’

_______________

3. ‘You must have been really disappointed.’

_______________

4. ‘Stay calm. Everything will be alright.’

_______________

5. ‘I understand how you feel.’

_______________

6. ‘Well done! You did a really great job!’

_______________

Lời giải chi tiết:

1. ‘Go on! I know you can bởi it!’

('Tiến lên! Tôi biết chúng ta cũng có thể thực hiện được!') 

encourage someone

(khuyến khích ai đó)

2. ‘If I were you, I would (get some sleep).’

('Nếu tôi là chúng ta, tôi tiếp tục ngủ nhiều một chút ít.') 

give advice to tướng someone

(đưa câu nói. khuyên răn mang lại ai đó)

3. ‘You must have been really disappointed.’

('Bạn chắc rằng thực sự thất vọng')

empathise with someone

(đồng cảm với ai đó)

4. ‘Stay calm. Everything will be alright.’

('Giữ điềm tĩnh. Mọi loại tiếp tục ổn định thôi')

assure someone

(đảm bảo với ai đó)

5. ‘I understand how you feel.’

('Tôi hiểu xúc cảm của người tiêu dùng thế nào')

empathise with someone

(đồng cảm với ai đó)

6. ‘Well done! You did a really great job!’

('Làm chất lượng lắm! quý khách đã trải thực sự tốt!')

encourage someone

(khuyến khích ai đó)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Task 4. How bởi you feel today?

(Hôm nya chúng ta thấy thế nào?)

Work in pairs. Tell your friend how you today and what has happened that made feel that way. Your friend responds to tướng using one statement from the box in 3.

(Làm việc theo dõi cặp. Nói cho mình của người tiêu dùng nghe thời điểm ngày hôm nay chúng ta thế nào là và chuyện gì thực hiện chúng ta xúc cảm như thế. quý khách của người tiêu dùng vấn đáp bằng phương pháp dùng 1 trong những số những câu trong  bài xích 3.)

A: Today, I feel happy and motivated. My English teacher gave bầm 10 marks for my test.

(Hôm ni tớ cảm nhận thấy vô cùng vui vẻ. Cô giáo Tiếng Anh mang lại tớ 10 điểm vô bài xích thăm dò tra đấy.)

B: Well done! You did a really great job!

(Tuyệt vời! Cậu thực sự đã trải vô cùng tốt!)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7.

8. 

9. 


Bình luận

Chia sẻ

 • A Closer Look 1 Unit 3 trang 28 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới mẻ

  1. Complete the paragraph with the words in the box. There is one word that you don't need. 2. Match the source of stress and pressure to tướng the expression. 3. Which of the following can be done in the above situations? Discuss with your partner. (More phàn nàn one solution can be suitable for one situation.) 4. Have you ever been in any of these situations? If sánh, what did you bởi to tướng khuyễn mãi giảm giá with them?

 • A Closer Look 2 trang 29 Unit 3 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới mẻ

  Đọc lại đoạn đối thoại ở chỗ Getting Started. Gạch chân những câu trần thuật, ghi chép lại câu thẳng tuy nhiên Mai thưa với Phúc và cha mẹ cô ấy.

 • Communication Unit 3 trang 31 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới mẻ

  Tổng hợp ý những bài xích tập dượt phần Communication Trang 30 SGK Tiếng Anh 9 mới mẻ

 • Skills 1 Unit 3 trang 32 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới mẻ

  Tổng hợp ý những bài xích tập dượt phần Skills 2 Trang 32 SGK Tiếng Anh 9 mới mẻ

 • Skills 2 Unit 3 trang 33 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới mẻ

  3. Which of the following expressions are more likely to tướng be used by Miss Sweetie when she gives advice?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới mẻ - Xem ngay

Xem thêm: vùng đồng bằng nước ta thường xảy ra

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vô lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, khẳng định hùn học viên lớp 9 học tập chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.