vấn đề nổi bật trong việc sử dụng đất nông nghiệp ở đồng bằng sông hồng là

Câu hỏi:

27/05/2020 22,730

Bạn đang xem: vấn đề nổi bật trong việc sử dụng đất nông nghiệp ở đồng bằng sông hồng là

A. tài năng không ngừng mở rộng diện tích S khá rộng.

B. phần rộng lớn diện tích S khu đất phù tụt xuống ko được bồi đậy từng năm.

C. diện tích S khu đất nông nghiệp bị phí phạm mạc hóa rộng lớn.

D. khu đất đất ở nhiều điểm bị mất màu.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án: D

Giải thích: ĐBSH đem khối hệ thống kênh mương xung quanh nên vùng khu đất nhập đê ko được bồi đậy phù tụt xuống mới mẻ từng năm, hiệu suất dùng cao. Vì vậy, khu đất bị suy giảm mất màu và càng ngày càng không ngừng mở rộng, thực hiện tách diện tích S khu đất nông nghiệp. Trong Lúc tài năng không ngừng mở rộng khu đất nông nghiệp ở vùng vô cùng giới hạn. Đặt rời khỏi yếu tố rộng lớn trong công việc dùng khu đất nông nghiệp ở ĐBSH.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điểm này tại đây ko đúng vào lúc nói tới thể hiện của mức độ nghiền của số lượng dân sinh so với việc cách tân và phát triển tài chính - xã hội ở Đồng tự sông Hồng?

A. Phần rộng lớn nguyên vật liệu cho tới công nghiệp cần fake kể từ vùng không giống cho tới.

B. Bình quân diện tích S khu đất nông nghiệp bên trên đầu người thấp.

C. Việc xử lý việc thực hiện bắt gặp nhiều nan giải, nhất là ở những thành phố Hồ Chí Minh.

D. Sản lượng hoa màu trung bình đầu người thấp.

Câu 2:

Đặc điểm nổi trội về mặt mũi dân ở – làm việc của Đồng tự sông Hồng là

A. số lượng dân sinh tấp nập, mối cung cấp làm việc đầy đủ và đem chuyên môn.

B. mối cung cấp làm việc lớn số 1 toàn quốc.

C. làm việc đem chuyên môn tối đa cả nước

D. làm việc triệu tập hầu hết ở những thành phố Hồ Chí Minh rộng lớn.

Câu 3:

Hậu ngược của sự việc ngày càng tăng số lượng dân sinh nhanh chóng ở Đồng tự sông Hồng là

Xem thêm: tại sao nói lực là một đại lượng vectơ

A. rừng và khu đất lâm nghiệp càng ngày càng tách.

B. khu đất thổ cư và khu đất thường sử dụng càng ngày càng thu hẹp.

C. diện tích S khu đất canh tác trung bình đầu người càng ngày càng tách.

D. diện tích S khu đất nông nghiệp càng ngày càng được không ngừng mở rộng.

Câu 4:

Phát biểu này tại đây đích thị về kim chỉ nan di chuyển tổ chức cơ cấu nhập ngành trồng trọt ở Đồng tự sông Hồng?

A. Giảm tỉ trọng của cây đồ ăn, tăng cây hoa màu.

B. Giảm tỉ trọng của cây hoa màu, tăng cây đồ ăn.

C. Giảm tỉ trọng của cây lâu năm, tách cây hoa màu.

D. Tăng tỉ trọng của cây hoa màu, tăng cây lâu năm.

Câu 5:

Nguồn làm việc đầy đủ, thị ngôi trường dung nạp to lớn là thế mạnh nhằm vùng Đồng tự sông Hồng

A. xúc tiến ngành khai khoáng cách tân và phát triển.

B. cách tân và phát triển nhanh chóng vận tốc đô thị mới.

C. quy đổi tổ chức cơ cấu tài chính.

D. cách tân và phát triển những ngành tài chính.

Câu 6:

Vùng này việt nam đem lịch sử vẻ vang khai quật bờ cõi nhiều năm nhất?

A. Đông Nam Sở.

B. Duyên Hải Nam Trung Sở.

C. Đồng tự sông Hồng.

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 trang 5

D. Đồng tự sông Cửu Long.