vì sao hệ tuần hoàn của thân mềm và chân khớp được gọi là hệ tuần hoàn hở

hint-header

Cập nhật ngày: 06-06-2022

Bạn đang xem: vì sao hệ tuần hoàn của thân mềm và chân khớp được gọi là hệ tuần hoàn hở


Chia sẻ bởi: Ngô Hồng Phúc


Vì sao hệ tuần trả của thân thiết mượt và chân khớp được gọi là hệ tuần trả hở?

Vì thân thiết mạch lên đường kể từ tim (động mạch) và những mạch cho tới tim (tĩnh mạch) không tồn tại mạch nối.

B

Vì vận tốc ngày tiết chảy chậm rãi.

C

Vì ngày tiết chảy nhập động mạch máu bên dưới áp lực nặng nề rộng lớn.

D

Vì còn tạo ra láo ăn ý dịch tế bào – ngày tiết.

Chủ đề liên quan

Vì sao động vật hoang dã sở hữu phổi ko thở bên dưới nước được?

A

Vì nước tràn nhập đường đi khí cản ngăn lưu thông khí nên ko thở được.

B

Vì phổi ko hấp phụ được O2 nội địa.

C

Vì phổi ko thải được CO2 nội địa.

D

Vì kết cấu phổi ko phù phù hợp với việc thở nội địa.

Phân áp O2 và CO2 nhập tế bào đối với ngoài khung hình như vậy nào?

A

Trong tế bào, phân áp O2 thấp còn CO2 cao đối với ngoài khung hình.

B

Phân áp O2 và CO2 nhập tế bào thấp rộng lớn đối với ngoài khung hình.

C

Trong tế bào, phân áp O2 cao còn CO2 thấp đối với ngoài khung hình.

D

Phân áp O2 và CO2 nhập tế bào cao hơn nữa đối với ngoài khung hình.

Động vật đơn bào hoặc nhiều bào sở hữu tổ chức triển khai thấp (ruột vùng, giun tròn trặn, giun dẹp) sở hữu mẫu mã thở như vậy nào?

C

Hô hấp vày hệ thốnh ống khí.

D

Hô hấp qua quýt mặt phẳng khung hình.

Vì sao lưỡng thê sinh sống được nước và cạn?

A

Vì mối cung cấp thực phẩm ở nhị môi trường xung quanh đều đa dạng.

B

Vì thở vày domain authority và vày phổi.

D

Vì chi ếch sở hữu màng, vừa vặn bơi lội, vừa vặn nhảy được phía trên cạn.

Vì sao phổi của thú sở hữu hiệu suất cao trao thay đổi khí ưu thế rộng lớn ở phổi của trườn sát lưỡng cư?

A

Vì phổi thú sở hữu cấu tạo phức tạp rộng lớn.

B

Vì phổi thú sở hữu kích thươc to hơn.

C

Vì phổi thú sở hữu lượng to hơn.

D

Vì phổi thú có rất nhiều phế truất nang, diện tích S mặt phẳng trao thay đổi khí rộng lớn.

Máu chảy nhập hệ tuần trả hở như vậy nào?

A

Máu chảy nhập động mạch máu bên dưới áp lực nặng nề rộng lớn, vận tốc ngày tiết chảy cao.

B

Máu chảy nhập động mạch máu bên dưới áp lực nặng nề thấp, vận tốc ngày tiết chảy chậm rãi.

C

Máu chảy nhập động mạch máu bên dưới áp lực nặng nề thấp, vận tốc ngày tiết chảy thời gian nhanh.

D

Máu chảy nhập động mạch máu bên dưới áp lực nặng nề cao, vận tốc ngày tiết chảy chậm rãi.

Diễn phát triển thành của hệ tuần trả kín ra mắt như vậy nào?

A

Tim Động Mạch Tĩnh mạch Mao mạch Tim.

B

Tim Động Mạch Mao mạch Tĩnh mạch Tim.

C

Tim Mao mạch Động Mạch Tĩnh mạch Tim.

D

Tim Tĩnh mạch Mao mạch Động Mạch Tim.

Máu trao thay đổi hóa học với tế bào ở đâu?

A

Qua trở nên tĩnh mạch máu và mao quản.

C

Qua trở nên động mạch máu và mao quản.

D

Qua trở nên động mạch máu và tĩnh mạch máu.

Xem thêm: phần đất liền của nước ta giáp với những nước nào

Hệ tuần trả hở sở hữu ở động vật hoang dã nào?

A

Đa số động vật hoang dã thân thiết mượt và chân khớp.

B

Các loại cá sụn và cá xương.

C

Động vật nhiều bào khung hình nhỏ và dẹp.

Ý nào là ko cần là sai không giống về sinh hoạt của cơ tim đối với sinh hoạt của cơ vân?

A

Hoạt động theo dõi quy luật “tất cả hoặc không tồn tại gì”.

D

Hoạt động cần thiết tích điện.

Hệ tuần trả kép sở hữu ở động vật hoang dã nào?

A

Chỉ sở hữu ở cá, lưỡng thê và trườn sát.

B

Chỉ sở hữu ở lưỡng thê, trườn sát, chim và thú.

C

Chỉ sở hữu ở mục ống, bạch tuột, giun thắp và chân đầu.

D

Chỉ sở hữu ở mục ống, bạch tuột, giun thắp và chân đầu và cá.

Các loại thân thiết mượt và chân khớp sinh sống nội địa sở hữu mẫu mã thở như vậy nào?

B

Hô hấp vày khối hệ thống ống khí.

C

Hô hấp qua quýt mặt phẳng khung hình.

Côn trùng sở hữu mẫu mã thở nào?

A

Hô hấp vày khối hệ thống ống khí.

D

Hô hấp qua quýt mặt phẳng khung hình.

Đặc điểm nào là sau đây không tồn tại ở thú ăn cỏ?

Ở động vật hoang dã chưa tồn tại cơ sở chi tiêu hoá, thực phẩm được chi tiêu hoá như vậy nào?

B

Một số chi tiêu hoá nội bào, còn sót lại chi tiêu hoá nước ngoài bào.

D

Tiêu hóa nước ngoài bào chi tiêu hoá nội bào.

Dạ dày ở động vật hoang dã ăn thực vật nào là có duy nhất một ngăn?

A

Ngựa, thỏ, loài chuột, chiên, dê.

B

Ngựa, thỏ, loài chuột, trâu, trườn.

Ở sâu sắc bọ, hệ tuần trả hở chỉ triển khai tác dụng nào?

B

Vận đem những thành phầm bài trừ.

C

Tham gia quy trình vận đem khí nhập thở.

D

Vận đem đủ dinh dưỡng và thành phầm bài trừ.

Máu trao thay đổi hóa học với tế bào ở đâu?

A

Qua trở nên tĩnh mạch máu và mao quản.

C

Qua trở nên động mạch máu và mao quản.

D

Qua trở nên động mạch máu và tĩnh mạch máu.

Vì sao mật độ CO2 thở đi ra cao hơn nữa đối với hít vào?

A

Vì một lượng CO2 khuếch nghiền kể từ mao quản phổi nhập phế truất nang trước lúc lên đường thoát khỏi phổi.

B

Vì một lượng CO2 được dồn về phổi kể từ những cơ sở không giống nhập khung hình.

C

Vì một lượng CO2 còn tàng trữ nhập phế truất nang.

D

Vì một lượng CO2 thải đi ra nhập thở tế bào của phổi.

Vì sao hệ tuần trả của thân thiết mượt và chân khớp được gọi là hệ tuần trả hở?

A

Vì thân thiết mạch lên đường kể từ tim (động mạch) và những mạch cho tới tim (tĩnh mạch) không tồn tại mạch nối.

B

Vì vận tốc ngày tiết chảy chậm rãi.

C

Xem thêm: định luật bảo toàn cơ năng

Vì ngày tiết chảy nhập động mạch máu bên dưới áp lực nặng nề rộng lớn.

D

Vì còn tạo ra láo ăn ý dịch tế bào – ngày tiết.