việc ghép nối tiếp các nguồn điện để

Câu hỏi:

09/10/2019 70,835

A. suất năng lượng điện động to hơn những mối cung cấp có trước.

Bạn đang xem: việc ghép nối tiếp các nguồn điện để

Đáp án chủ yếu xác

B. suất năng lượng điện động nhỏ rộng lớn những mối cung cấp có trước.

C. năng lượng điện trở vô nhỏ rộng lớn những mối cung cấp có trước.

D. suất năng lượng điện động vì thế năng lượng điện trở mạch ngoài.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Việc ghép tuy vậy song những mối cung cấp năng lượng điện như là nhau thì dành được cỗ mối cung cấp có

A. suất năng lượng điện động to hơn những mối cung cấp có trước.

B. suất năng lượng điện động nhỏ rộng lớn những mối cung cấp có trước.

C. năng lượng điện trở vô nhỏ rộng lớn những mối cung cấp có trước.

D. suất năng lượng điện động vì thế năng lượng điện trở mạch ngoài.

Câu 2:

Lực bú mớm tĩnh năng lượng điện đằm thắm phân tử nhân vô vẹn toàn tử heli với cùng 1 electron vô võ vẹn toàn tử có tính rộng lớn 0,533 μN. Khoảng cơ hội electron này cho tới phân tử nhân là

A. 2,94.10-11m.

B. 2,84.10-11m.

C. 2,84.10-11m.

D. 2,74.10-11m.

Câu 3:

Hai trái ngược cầu nhỏ đem năng lượng điện có tính rộng lớn cân nhau, bịa đặt xa nhau 10cm vô chân ko thì thuộc tính lên nhau một lực 36.10-3N. Xác tấp tểnh kích thước năng lượng điện của nhị trái ngược cầu đó

A. 0,1 μC.

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 trang 91

B. 0,2 μC.

C. 0,15 μC.

D. 0,25 μC.

Câu 4:

Biết năng lượng điện của electron là -1,6.10-19C. Khối lượng của electron là 9,1.10-31kg. Giả sử vô vẹn toàn tử heli, electron vận động tròn xoe đều xung quanh phân tử nhân với nửa đường kính hành trình 29,4 pm thì vận tốc góc của electron được xem là từng nào ?

A. 1,5.107 rad/s.

B. 4,15.106 rad/s.

C. 1,41.1017 rad/s.

D. 2,25.106 rad/s.

Câu 5:

Hai năng lượng điện có tính rộng lớn cân nhau được bịa đặt vô không gian xa nhau 12cm. Lực tương tác đằm thắm nhị năng lượng điện cơ vì thế F. Đặt nhị năng lượng điện cơ vô dầu và fake bọn chúng xa nhau 8cm thì lực tương tác đằm thắm bọn chúng vẫn vì thế F. Tính hằng số năng lượng điện môi của dầu

A. 1,5.

B. 2,25.

C. 3.

D. 4,5.

Câu 6:

Bộ mối cung cấp tuy vậy song là cỗ nuồn bao gồm những mối cung cấp điện

A. sở hữu những đặc biệt bịa đặt tuy vậy song cùng nhau.

B. với những đặc biệt loại nhất được nối vì thế thừng dẫn vào trong 1 điểm và những đặc biệt còn sót lại được nối vào trong 1 điểm không giống.

C. được vướng trở thành nhị sản phẩm tuy vậy tuy vậy, vô cơ từng sản phẩm bao gồm một vài mối cung cấp vướng tiếp nối đuôi nhau.

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 trang 84

D. với những đặc biệt dương được nối vì thế thừng dẫn vào trong 1 điểm và những đặc biệt âm được nối vào trong 1 điểm không giống.