vở bài tập tiếng việt lớp 1 tập 2

Giải vở bài xích luyện Tiếng Việt 1 Tập 2 – Bài 1 TÔI VÀ CÁC BẠN
Gia sư lớp 1
✅ TÔI LÀ HỌC SINH LỚP MỘT
✅ ĐÔI TAI XẤU XÍ
✅ BẠN CỦA GIÓ
✅ GIẢI THƯỞNG CỦA TÌNH BẠN
✅ SINH NHẬT CỦA VOI CON
Gia sư bên trên Đà Nẵng
Liên hệ: 0934490995Cô Quyên
Bài tiếp theo: Giải vở bài xích luyện Tiếng Việt 1 – Tập 2 – Bài 2. Mái rét mướt mái ấm gia đình trang 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

TÔI LÀ HỌC SINH LỚP MỘT

A. Bài luyện bắt buộc

1. Giải bài xích luyện (trang 4 VBT Tiếng Việt 1, luyện 2)

Nối A với B

Bạn đang xem: vở bài tập tiếng việt lớp 1 tập 2

Giải vở bài xích luyện Tiếng Việt 1 trang 4, 5 Bài 1: Tôi là học viên lớp 1

Hướng dẫn trả lời:

Giải vở bài xích luyện Tiếng Việt 1 trang 4, 5 Bài 1: Tôi là học viên lớp 1

2. (trang 4 VBT Tiếng Việt 1, luyện 2)

Sắp xếp những kể từ ngữ sau trở thành câu và viết lách lại câu:

a. quí, em, nhảy thừng, chơi

….………………………………………………………………………………………

b. em, xua bắt, quí, nghịch ngợm, cũng

….………………………………………………………………………………………

c. mừng, thiệt là, chuồn học

….………………………………………………………………………………………

Hướng dẫn trả lời:

a. quí, em, nhảy thừng, chơi

→ Em quí nghịch ngợm nhảy thừng.

b. em, xua bắt, quí, nghịch ngợm, cũng

→ Em cũng quí nghịch ngợm xua bắt.

c. mừng, thiệt là, chuồn học

→ Đi học tập thiệt là mừng.

B. Bài luyện tự động chọn

1. (trang 5 VBT Tiếng Việt 1, luyện 2)

Chọn kể từ ngữ đích thị và viết lách lại

Giải vở bài xích luyện Tiếng Việt 1 trang 4, 5 Bài 1: Tôi là học viên lớp 1

Hướng dẫn trả lời:

Giải vở bài xích luyện Tiếng Việt 1 trang 4, 5 Bài 1: Tôi là học viên lớp 1

2. (trang 5 VBT Tiếng Việt 1, luyện 2)

Chọn kể từ ngữ đích thị điền vô địa điểm trống

Dưới cái (chường/trường) ……………………… mới nhất, sao giờ (trống/chống) ……………………… lắc động kéo dãn dài. Tiếng giáo viên (chang/trang) ………………………… nghiêm khắc nhưng mà êm ấm. (tiếng/Tiếng) ……………………… hiểu bài xích của em cũng vang cho tới kỳ lạ.

(Theo Ngô Quân Miện)

Hướng dẫn trả lời:

Dưới cái (chường/trường) trường mới, sao giờ (trống/chống) trống rung động kéo dãn dài. Tiếng giáo viên (chang/trang) trang nghiêm nhưng mà êm ấm. (tiếng/Tiếng) Tiếng đọc bài xích của em cũng vang cho tới kỳ lạ.

(Theo Ngô Quân Miện)

3. Hướng dẫn giải (trang 5 VBT Tiếng Việt 1, luyện 2)

Viết một câu về điều em quí nhất lúc chuồn học

Hướng dẫn trả lời:

 • HS lựa chọn bất kì điều gì em quí Lúc đến lớp nhằm viết lách vô vở. Gợi ý:
 • Khi đến lớp, em quí nhất là được nghe cô kể chuyện.
 • Khi đến lớp, em quí nhất giờ đi ra nghịch ngợm được nằm trong chúng ta nghịch ngợm nhiều trò nghịch ngợm.
 • Khi đến lớp, em quí nhất là chống tin cậy học tập với rất nhiều công cụ văn minh.
 • Khi đến lớp, em quí nhất là được giáo viên dạy dỗ mang lại luyện viết lách, luyện hiểu.

ĐÔI TAI XẤU XÍ

Sắp xếp những kể từ ngữ trở thành câu và viết lách lại câu:

a. sống lưng, phía trên, lạc đà, sở hữu, bướu

….…………………………………………………………………………………………………

b. cái vòi vĩnh, voi con cái, nhiều năm, có

….…………………………………………………………………………………………………

Hướng dẫn trả lời:

a. sống lưng, phía trên, lạc đà, sở hữu, bướu

→ Lạc đà sở hữu bướu phía trên sống lưng (hoặc Tại bên trên sống lưng lạc đà sở hữu bướu).

b. cái vòi vĩnh, voi con cái, nhiều năm, có

→ Con voi có được cái vòi vĩnh nhiều năm.

B. Bài luyện tự động chọn

1. (trang 6 VBT Tiếng Việt 1, luyện 2)

Điền vô địa điểm trống

a. oang hoặc ang?

Thi …………………….., cá bống lại ngoi lên phía trên mặt nước.

b. uây hoặc ây?

Chú mèo ngoe …………………….. cái đuôi.

c. uyt hoặc it?

Hà …………………….. khóc vì như thế băn khoăn kinh hãi.

Hướng dẫn trả lời:

a. oang hoặc ang?

Thi thoảng, cá bống lại ngoi lên phía trên mặt nước.

b. uây hoặc ây?

Chú mèo ngoe nguẩy cái đuôi.

c. uyt hoặc it?

Hà suýt khóc vì như thế băn khoăn kinh hãi.

2. (trang 5 VBT Tiếng Việt 1, luyện 2)

Đánh vệt X vô dù trống trải trước câu viết lách đúng

☐ Võ sĩ sở hữu toàn thân to tướng rộng lớn.

☐ Vỏ sĩ sở hữu toàn thân to tướng rộng lớn.

☐ Võ xĩ sở hữu toàn thân to tướng rộng lớn.

Hướng dẫn trả lời:

☒ Võ sĩ sở hữu toàn thân to tướng rộng lớn.

☐ Vỏ sĩ sở hữu toàn thân to tướng rộng lớn.

☐ Võ xĩ sở hữu toàn thân to tướng rộng lớn.

3. (trang 6 VBT Tiếng Việt 1, luyện 2)

Chọn kể từ ngữ đích thị điền vô địa điểm trống

Ve (vẻ/vẽ) …………………….. vè ve

Cái vè loại vật

Trên (nưng/lưng) …………………….. cõng gạch

Là căn nhà chúng ta cua

Nghiến (răng/dăng) …………………….. gọi mưa

Đúng là cụ cóc

Thích ngồi cắm chắt

(Truột/Chuột) …………………….. nhắt, con chuột đàn

Đan (lứi/lưới) …………………….. dọc ngang

Anh em căn nhà nhện.

 (Đồng dao)                   

Hướng dẫn trả lời:

Ve (vẻ/vẽ) vẻ vè ve

Cái vè loại vật

Trên (nưng/lưng) lưng cõng gạch

Là căn nhà chúng ta cua

Nghiến (răng/dăng) răng gọi mưa

Đúng là cụ cóc

Thích ngồi cắm chắt

(Truột/Chuột) Chuột nhắt, con chuột đàn

Đan (lứi/lưới) lưới dọc ngang

Anh em căn nhà nhện.

                     (Đồng dao)

4. (trang 7 VBT Tiếng Việt 1, luyện 2)

Viết kể từ ngữ hoặc câu phù phù hợp với tranh

Giải vở bài xích luyện Tiếng Việt 1 trang 5, 6, 7 Bài 2: Đôi tai xấu xa xíGiải vở bài xích luyện Tiếng Việt 1 trang 5, 6, 7 Bài 2: Đôi tai xấu xa xí
…………………………………………………………………………………………

Hướng dẫn trả lời:

Giải vở bài xích luyện Tiếng Việt 1 trang 5, 6, 7 Bài 2: Đôi tai xấu xa xíGiải vở bài xích luyện Tiếng Việt 1 trang 5, 6, 7 Bài 2: Đôi tai xấu xa xí
– hươu cao cổ- Hươu cao cổ có được cái cổ đặc biệt nhiều năm.– con cái nhím- Trên sống lưng nhím có tương đối nhiều cái tua nhọn.

BẠN CỦA GIÓ – Giải vở bài xích luyện Tiếng Việt 1 Tập 2 Bài 1

A. Bài luyện bắt buộc

Sắp xếp những kể từ ngữ trở thành câu và viết lách lại câu:

gió, mây, thổi, bay

….…………………………………………………………………………………………………

Hướng dẫn trả lời:

Xem thêm: chuyên đề sinh 10 chân trời sáng tạo

gió, mây, thổi, bay

 Gió thổi mây cất cánh.

B. Bài luyện tự động chọn

1. Giải vở bài xích luyện Tiếng Việt 1 Tập 2 Bài 1 (trang 7 VBT Tiếng Việt 1, luyện 2)

Chọn kể từ vô khuông nhằm hoàn mỹ câu

nhớngồilùanhặt

a. Gió ………………… vô giã lá.

b. Cô bé nhỏ nằm trong chúng ta ………………… rác rến bên trên bãi tắm biển.

Hướng dẫn trả lời:

a. Gió lùa trong giã lá.

b. Cô bé nhỏ với những bạn nhặt rác bên trên bãi tắm biển.

2. (trang 8 VBT Tiếng Việt 1, luyện 2)

Chọn kể từ ngữ đích thị điền vô địa điểm trống

Chúng tao ko thể bắt gặp bão. Nhưng tất cả chúng ta rất có thể cảm biến (đượt/được) ………………… nó. Những giã lá phân phát đi ra tiếng động (sào sạc/xào xạc) …………………. Một cánh diều cất cánh (vúc/vút) ………………… lên rất cao. Hoặc cánh buồm căng phồng lướt (xóng/sóng) …………………. Đó (trính/chính) ………………… là khi bão thổi đấy.

(Phỏng theo dõi Bách khoa toàn thư thứ nhất của tôi, Thúy An dịch)

Hướng dẫn trả lời:

Chúng tao ko thể bắt gặp bão. Nhưng tất cả chúng ta rất có thể cảm biến (đượt/được) được nó. Những giã lá phân phát đi ra tiếng động (sào sạc/xào xạc) xào xạc. Một cánh diều cất cánh (vúc/vút) vút lên cao. Hoặc cánh buồm căng phồng lướt (xóng/sóng) sóng. Đó (trính/chính) chính là khi bão thổi đấy.

GIẢI THƯỞNG CỦA TÌNH BẠN

A. Bài luyện bắt buộc

Sắp xếp những kể từ ngữ trở thành câu và viết lách lại câu:

a. Cường, Kiên, là, và, song, bạn tri kỷ.

….…………………………………………………………………………………………

b. Cúc, Nhung, và, nằm trong, nhảy thừng, nghịch ngợm.

….…………………………………………………………………………………………

Hướng dẫn trả lời:

a. Cường, Kiên, là, và, song, bạn tri kỷ.

→ Cường và Kiên là song bạn tri kỷ.

b. Cúc, Nhung, và, nằm trong, nhảy thừng, nghịch ngợm.

→ Cúc và Nhung nằm trong nghịch ngợm nhảy thừng.

B. Bài luyện tự động chọn

1. (trang 8 VBT Tiếng Việt 1, luyện 2)

Điền vô địa điểm trống trải oac, oăng hoặc oach

Bài 4: Trao Giải của tình bạnBài 4: Trao Giải của tình bạnBài 4: Trao Giải của tình bạn
con h…………………áo kh…………………thu h…………………

Hướng dẫn trả lời:

Bài 4: Trao Giải của tình bạnBài 4: Trao Giải của tình bạnBài 4: Trao Giải của tình bạn
con hoẵngáo khoácthu hoạch

2. (trang 9 VBT Tiếng Việt 1, luyện 2)

Điền vô địa điểm trống

a. oac hoặc oăc?

Hà kh…………… vai chúng ta.

b. oang hoặc oăng?

Kh…………… thời điểm cuối tháng 11, tôi và những các bạn sẽ được chuồn thăm hỏi vườn bách thú.

c. oanh hoặc oach?

Lan và Hà lập tiếp h…………… học tập group.

Hướng dẫn trả lời:

a. oac hoặc oăc?

Hà khoác vai chúng ta.

b. oang hoặc oăng?

Khoảng cuối mon 11, tôi và những các bạn sẽ được chuồn thăm hỏi vườn bách thú.

c. oanh hoặc oach?

Lan và Hà lập tiếp hoạch học group.

3. (trang 9 VBT Tiếng Việt 1, luyện 2)

Chọn kể từ ngữ đích thị nhằm điền vô địa điểm trống

Gà hoa mơ là chúng ta của vịt (xám/sám) …………………. Một hôm nhì chúng ta rủ (nhau/nhao) ………………… đi tìm ăn. Đi qua quýt hồ nước nước, chẳng may gà hoa mơ (trượt/chượt) ………………… chân trượt. Vịt xám ngay tắp lự (lao/nao) ………………… xuống cứu giúp chúng ta. Gà hoa mơ cảm ơn vịt xám.

Hướng dẫn trả lời:

Gà hoa mơ là chúng ta của vịt (xám/sám) xám. Một hôm nhì chúng ta rủ (nhau/nhao) nhau đi thám thính ăn. Đi qua quýt hồ nước nước, chẳng may gà hoa mơ (trượt/chượt) trượt chân trượt. Vịt xám ngay tắp lự (lao/nao) lao xuống cứu giúp chúng ta. Gà hoa mơ cảm ơn vịt xám.

4. (trang 9 VBT Tiếng Việt 1, luyện 2)

Viết một câu phù phù hợp với tranh

Bài 4: Trao Giải của tình bạn

Hướng dẫn trả lời:

 • Bạn Nam phân chia mang lại Hà 50% cái bánh.
 • Hai chúng ta nhỏ share món ăn lẫn nhau.
  (Lưu ý: thương hiệu hero em rất có thể tự tại đặt)

Giải vở bài xích luyện Tiếng Việt 1 Tập 2
SINH NHẬT CỦA VOI CON

A. Bài luyện bắt buộc

Sắp xếp những kể từ ngữ trở thành câu và viết lách lại câu:

a. voi con cái, sinh nhật, chúng ta, chúc mừng

….…………………………………………………………………………………………

b. chúng ta, em, nghịch ngợm nằm trong, giờ đi ra nghịch ngợm, thường

….…………………………………………………………………………………………

Hướng dẫn trả lời:

a. voi con cái, sinh nhật, chúng ta, chúc mừng

→ Các chúng ta chúc mừng sinh nhật voi con cái.

b. chúng ta, em, nghịch ngợm nằm trong, giờ đi ra nghịch ngợm, thường

→ Giờ đi ra nghịch ngợm, em thông thường nghịch ngợm nằm trong chúng ta.

B. Bài luyện tự động chọn

1. (trang 10 VBT Tiếng Việt 1, luyện 2)

Điền vô địa điểm trống

a. oam hoặc oăm?

Chó Vện và chó Vàng bên nhau ng…………… khúc xương.

b. oăc hoặc oac?

Tôi ng…………… tay với chúng ta hứa chiều ni tiếp tục nghịch ngợm chọi gà.

Hướng dẫn trả lời:

a. oam hoặc oăm?

Chó Vện và chó Vàng bên nhau ngoạm khúc xương.

b. oăc hoặc oac?

Tôi ngoắc tay với chúng ta hứa chiều ni tiếp tục nghịch ngợm chọi gà.

2. (trang 10 VBT Tiếng Việt 1, luyện 2)

Chọn kể từ ngữ đích thị điền vô địa điểm trống

Hôm ni là sinh nhật Hà. Cuối buổi học tập, giáo viên và chúng ta vẫn (tổ chức/tổ trức) …………… sinh nhật mang lại Hà. Hà được hạn chế bánh ga tô, thổi nến ngay lập tức bên trên (lớp/nớp) ……………. Hà (vui/dui) …………… lắm.

Hướng dẫn trả lời:

Hôm ni là sinh nhật Hà. Cuối buổi học tập, giáo viên và chúng ta vẫn (tổ chức/tổ trức) tổ chức sinh nhật mang lại Hà. Hà được hạn chế bánh ga tô, thổi nến ngay lập tức bên trên (lớp/nớp) lớp. Hà (vui/dui) vui lắm.

3. (trang 11 VBT Tiếng Việt 1, luyện 2)

Tìm vô bài xích hiểu Sinh nhật của voi con cái kể từ ngữ thể hiện:

a. thể trạng của voi con cái Lúc bị ốm

….…………………………………………………………………………………………

b. thể trạng của voi con cái Lúc chúng ta cho tới chúc mừng sinh nhật

….…………………………………………………………………………………………

Giải vở bài xích luyện Tiếng Việt 1 Tập 2 Hướng dẫn trả lời:

a. thể trạng của voi con cái Lúc bị ốm → buồn bã

b. thể trạng của voi con cái Lúc chúng ta cho tới chúc mừng sinh nhật → mừng ơi là vui

4. Giải vở bài xích luyện Tiếng Việt 1 Tập 2 (trang 11 VBT Tiếng Việt 1, luyện 2)

Giải vở bài xích luyện Tiếng Việt 1 Tập 2
Dựa vô bài xích hiểu Sinh nhật của voi con cái, em hãy viết lách tiếp những câu sau:

a. Thỏ Trắng mang ….………………………………………………

b. Gấu đen kịt ngoạm ….………………………………………………

c. Vẹt mỏ khoằm nói ….………………………………………………

Hướng dẫn trả lời:

a. Thỏ Trắng mang cà rốt.

b. Gấu đen kịt ngoạm nguyên một nải chuối.

c. Vẹt mỏ khoằm nói những câu nói. chúc đảm bảo chất lượng đẹp mắt.

5. (trang 11 VBT Tiếng Việt 1, luyện 2)

Viết lời chúc tụng sinh nhật một người chúng ta của em

Xem thêm: giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt

Giải vở bài xích luyện Tiếng Việt 1 trang 10, 11 Bài 5: Sinh nhật của voi con

Hướng dẫn trả lời:

 • Chúc mừng sinh nhật Mai. Chúc cậu tăng tuổi tác mới nhất tiếp tục mạnh khỏe khoắn và học tập đảm bảo chất lượng.
 • Chúc mừng sinh nhật Tuấn yêu thương quý. Chúc cậu sớm triển khai xong niềm mơ ước trở nên cầu thủ soccer.

Bài tiếp theo: Giải vở bài xích luyện Tiếng Việt 1 – Tập 2 – Bài 2. Mái rét mướt mái ấm gia đình trang 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Gia sư bên trên Đà Nẵng
Liên hệ: 0934490995Cô Quyên

(Visited 19.199 times, 1 visits today)