vở bài tập toán lớp 5 bài 13


Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 16 VBT toán 5 bài bác 13 : Luyện tập dượt cộng đồng với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cụt nhất

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 13

Video chỉ dẫn giải

Tính

\(a)\; \displaystyle {8 \over 5} + {3 \over {10}} = \;.....\)                           \(b) \; \displaystyle {2 \over 3} + {3 \over 4} + {1 \over 6} =\; .....\)

\( c)\;\displaystyle {5 \over 6} - {2 \over 9} = \;.....\)                             \( d) \;\displaystyle 2{1 \over {10}} - {3 \over 4} - {2 \over 5} =\; .....\)

Phương pháp giải:

- Muốn nằm trong (hoặc trừ) những phân số không giống khuôn mẫu số tớ quy đồng khuôn mẫu số rồi nằm trong (hoặc trừ) những phân số sau thời điểm quy đồng.

- Biểu thức chỉ mất phép tắc nằm trong hoặc phép tắc trừ thì tính theo thứ tự kể từ trái ngược quý phái nên.

Lời giải chi tiết:

a) \( \displaystyle {8 \over 5} + {3 \over {10}} = {{16} \over {10}} + {3 \over {10}} = {{16 + 3} \over {10}} = {{19} \over {10}}\)

b) \( \displaystyle {2 \over 3} + {3 \over 4} + {1 \over 6} = {{8} \over {12}} + {{9} \over {12}} + {{2} \over {12}} \) \( \displaystyle = {{8 + 9 + 2} \over {12}} = {{19} \over {12}}\)

c) \( \displaystyle {5 \over 6} - {2 \over 9} = {{15} \over {18}} - {{4} \over {18}} = {{15 - 4} \over {18}} = {{11} \over {18}}\)

d) \( \displaystyle 2{1 \over {10}} - {3 \over 4} - {2 \over 5} = {{21} \over {10}} - {3 \over 4} - {2 \over 5}\)

\( \displaystyle = {{42} \over {20}} - {{15} \over {20}} - {{8} \over {20}}\) \( \displaystyle = {{42 - 15 - 8} \over {20}} = {{19} \over {20}}\)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tìm \(x\) : 

\( \displaystyle a) \;x + {3 \over 5} = {7 \over 2}\)                    \( \displaystyle b)\;x - {1 \over 4} = {1 \over 5}\)                     \( \displaystyle c)\;2 - x = {4 \over 7}\)

Phương pháp giải:

Áp dụng những quy tắc :

- Muốn mò mẫm số hạng chưa chắc chắn tớ lấy tổng trừ lên đường số hạng đang được biết.

- Muốn mò mẫm số bị trừ tớ lấy hiệu cùng theo với số trừ.

- Muốn mò mẫm số trừ tớ lấy số bị trừ trừ lên đường hiệu.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

viết những số đo chừng lâu năm (theo mẫu) : 

Mẫu: \( \displaystyle 9m\,3dm\, = \,9m + {3 \over {10}}m = 9{3 \over {10}}m\)

a) \( \displaystyle 2m \;2dm = ...................... \)

Xem thêm: cấu trúc thì hiện tại tiếp diễn

b) \( \displaystyle 12m\; 5dm = .....................\)

c) \( \displaystyle 15cm \;8mm = ...................\)

Phương pháp giải:

Áp dụng những cơ hội đổi:

       \( \displaystyle 1m = 10dm\), hay  \( \displaystyle 1dm = \dfrac{1}{10}m\) ;

       \( \displaystyle 1cm = 10mm\), hay  \( \displaystyle  1mm = \dfrac{1}{10}cm\).

Lời giải chi tiết:

a) \( \displaystyle 2m\,2dm = \,2m + {2 \over 10}m = \,2m + {1 \over 5}m \) \( \displaystyle= 2{1 \over 5}m\) 

b) \( \displaystyle 12m\;5dm = 12m + {5 \over 10}m \)\( \displaystyle = 12m + {1 \over 2}m  \) \( \displaystyle= 12{1 \over 2}m\)

c) \( \displaystyle 15cm\,8mm = 15cm + {8 \over {10}}cm \)\( \displaystyle =15cm + {4 \over {5}}cm \)\( \displaystyle= 15{{4} \over {5}}cm\)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Biết \(\displaystyle  {7 \over {10}}\) số học viên của một tờ học tập là \(21\) em. Hỏi lớp học tập tê liệt sở hữu từng nào học tập sinh?

Phương pháp giải:

- Tìm \( \dfrac{1}{10}\) số học viên của lớp tớ lấy \(21\) phân tách mang đến \(7\).

- Tìm số học viên của lớp  tớ lấy \( \dfrac{1}{10}\) số học viên của lớp nhân với \(10\).

Lời giải chi tiết:

\( \dfrac{1}{10}\) số học viên của lớp sở hữu số học viên là :

                    \(21 : 7 = 3\) (học sinh)

Số học viên của lớp học tập đó:

                     \(3 \times 10 = 30\) (học sinh)

                                   Đáp số: \(30\) học viên.

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 14 : Luyện tập dượt cộng đồng

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 17, 18 VBT toán 5 bài bác 14 : Luyện tập dượt cộng đồng với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cụt nhất

 • Bài 15 : Ôn tập dượt về giải toán

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3 trang 18,19 VBT toán 5 bài bác 15 : Ôn tập dượt về giải toán với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cụt nhất

 • Bài 16 : Ôn tập dượt và bổ sung cập nhật về giải toán

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 21 VBT toán 5 bài bác 16 : Ôn tập dượt và bổ sung cập nhật về giải toán với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cụt nhất

 • Bài 17 : Luyện tập dượt

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 22 VBT toán 5 bài bác 17 : Luyện tập dượt với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cụt nhất

 • Bài 18 : Ôn tập dượt và bổ sung cập nhật về giải toán (tiếp theo)

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3 trang 24 VBT toán 5 bài bác 18 : Ôn tập dượt và bổ sung cập nhật về giải toán (tiếp theo) với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cụt nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: Những BLV danh tiếng và những điều thú vị về Vebo TiVi

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn con cái lớp 5 học tập chất lượng tốt, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.