xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử bo

Câu hỏi:

02/10/2019 60,958

A. 3r0,                   

Bạn đang xem: xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử bo

B. 2r0                    

C. 4r0                    

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C

Công thức tính tiến trình ngừng của electron vô nguyên vẹn tử hyđrô:  với n là số nguyên vẹn và , gọi là nửa đường kính Bo (lúc e ở tiến trình K)

Trạng thái ngừng n

1

2

3

4

5

6

Tên tiến trình dừng

K

L

M

N

O

P

Bán kính:

r0

4r0

9r0

16r0

25r0

36r0

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo kiểu mẫu nguyên vẹn tử Bo vô nguyên vẹn tử Hiđrô, vận động của êlectron xung quanh phân tử nhân là vận động tròn xoe đều. Tỉ số thân mật vận tốc của êlectron bên trên tiến trình K và vận tốc của êlectron bên trên tiến trình M là

A. 3.

B. 1/9.  

C. 1/3. 

D. 9.

Câu 2:

Xét nguyên vẹn tử hiđrô theo đòi kiểu mẫu nguyên vẹn tử Bo, Lúc êlectron vô nguyên vẹn tử vận động tròn xoe đều bên trên tiến trình ngừng M thì đem vận tốc v (m/s). sành nửa đường kính Bo là r0. Nếu êlectron vận động bên trên một tiến trình ngừng với thời hạn vận động không còn một vòng là 144πr0v (s) thì êlectron này đang được vận động bên trên quỹ đạo

A. Phường.  

Xem thêm: các mảng kiến tạo có thể di chuyển là do

B. N.

C. M. 

D. O.

Câu 3:

Giới hạn quang đãng dẫn của một hóa học chào bán dẫn là một trong những,88 μm. Lấy h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s và 1 eV = 1,6.10-19 J. Năng lượng quan trọng nhằm giải tỏa một êlectron links trở thành êlectron dẫn (năng lượng kích hoạt) của hóa học cơ là

A. 0,66.10-3 eV.    

B.1,056.10-25 eV. 

C. 0,66 eV. 

D. 2,2.10-19 eV

Câu 4:

Trong nguyên vẹn tử Hidro, xét những nấc tích điện kể từ K cho tới Phường, đem từng nào tài năng kích ứng electron tăng nửa đường kính tiến trình lên 4 lần

A. 5  

B. 

C. 

D. 2

Câu 5:

Xét nguyên vẹn tử hiđrô theo đòi kiểu mẫu nguyên vẹn tử Bo. Electron vô nguyên vẹn tử gửi kể từ tiến trình ngừng m1 về tiến trình ngừng m2 thì nửa đường kính hạn chế 27 ro (ro là nửa đường kính Bo), đôi khi động năng của êlectron gia tăng 300%. Bán kính của tiến trình ngừng m1 có mức giá trị sớm nhất với độ quý hiếm nào là sau đây?

A. 60r0.

B. 50r0

C. 40r0.

 D. 30r0

Câu 6:

Trong nó học tập, ngưòi tớ người sử dụng một laze trị rời khỏi chùm sáng sủa đem bước sóng λ nhằm "đốt" những tế bào mượt. sành rằng nhằm nhóm được phần tế bào mượt hoàn toàn có thể tích 4 mm3 thì phần tế bào này cần thiết hít vào trọn vẹn tích điện của 3.1019 phôtôn của chùm laze bên trên. Coi tích điện tầm nhằm nhóm trọn vẹn 1 mm3 mô là 2,548 J. Lấy h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s. Giá trị của λ là

A. 496 nm.      

B. 675nm.    

C. 385 nm.           

Xem thêm: nhà nước xuất hiện khi nào

D. 585 nm.