ý nghĩa của chị số điện cảm là

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 2 (có đáp án): Điện trở - tụ năng lượng điện - cuộn cảm

Câu 1: Điện trở sở hữu công dụng:

Quảng cáo

Bạn đang xem: ý nghĩa của chị số điện cảm là

A. Phân phân tách năng lượng điện áp

B. Ngăn cản dòng sản phẩm một chiều

C. Ngăn cản dòng sản phẩm xoay chiều

D. Hạn chế hoặc kiểm soát và điều chỉnh dòng sản phẩm năng lượng điện và phân loại năng lượng điện áp

Đáp án: D. Vì tụ năng lượng điện ngăn ngừa dòng sản phẩm một chiều, cuộn cảm ngăn dòng sản phẩm xoay chiều.

Câu 2: Đơn vị đo năng lượng điện trở là:

A. Ôm

B. Fara

C. Henry

D. Oát

Đáp án: A. Vì fara là đơn vị chức năng đo năng lượng điện dung, henry là đơn vị chức năng đo năng lượng điện cảm, oát là đơn vị chức năng đo năng suất.

Câu 3: Phát biểu nào là tại đây đúng:

A. Tụ năng lượng điện ngăn ngừa dòng sản phẩm xoay chiều, mang đến dòng sản phẩm một chiều trải qua.

B. Cuộn cảm ngăn ngừa dòng sản phẩm một chiều, mang đến dòng sản phẩm xoay chiều trải qua.

C. Tụ năng lượng điện ngăn ngừa dòng sản phẩm một chiều và xoay chiều trải qua.

D. Cuộn cảm ngăn ngừa dòng sản phẩm xoay chiều, mang đến dòng sản phẩm một chiều trải qua.

Đáp án: D

Quảng cáo

Câu 4: Kí hiệu của tụ hóa là:

A. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 2: Điện trở - tụ năng lượng điện - cuộn cảm

B. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 2: Điện trở - tụ năng lượng điện - cuộn cảm

C. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 2: Điện trở - tụ năng lượng điện - cuộn cảm

D. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 2: Điện trở - tụ năng lượng điện - cuộn cảm

Đáp án: D. Vì đáp án A là tụ thắt chặt và cố định, đáp án B là tụ chuyển đổi, đáp án C là tụ chào bán chỉnh.

Câu 5: Trong những tụ sau, tụ nào là phân cực:

A. Tụ xoay

B. Tụ giấy

C. Tụ hóa

D. Tụ mica

Đáp án: C. Vì chỉ mất tụ hóa là phân cực

Câu 6: Phát biểu nào là tại đây đúng:

A. Trị số năng lượng điện trở cho thấy cường độ cản ngăn của năng lượng điện trở so với dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua chuyện nó.

B. Trị số năng lượng điện dung cho thấy cường độ cản ngăn của tụ năng lượng điện so với dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua chuyện nó.

C. Trị số năng lượng điện cảm cho thấy cường độ cản ngăn của cuộn cảm so với dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua chuyện nó.

D. Cả 3 đáp án đều trúng.

Đáp án: A. Vì dung kháng của tụ cho thấy cường độ cản ngăn của tụ so với dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua chuyện nó, cảm kháng của cuộn cảm cho thấy cường độ cản ngăn của cuộn so với dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua chuyện nó.

Quảng cáo

Câu 7: Trong những tụ sau, tụ nào là khi giắt nhập mạch mối cung cấp năng lượng điện phải kê trúng chiều năng lượng điện áp:

A. Tụ mica

B. Tụ hóa

C. Tụ nilon

D. Tụ dầu

Đáp án: B. Vì chỉ mất tụ hóa phân vô cùng.

Câu 8: Công thức tính dung kháng là:

A. XC = 2πƒC

B. XL = 2πƒL

C. XL = 1/2πƒL

D. XC = 1/2πƒC

Đáp án: D. Vì đáp án B là công thức tính cảm kháng, đáp án A và C là công thức sai.

Câu 9: Phát biểu nào là tại đây sai:

A. Điện trở sở hữu vạch color là địa thế căn cứ nhằm xác lập trị số.

B. Đối với năng lượng điện trở nhiệt độ sở hữu thông số dương, khi nhiệt độ chừng tăng thì R tăng.

C. Đối với năng lượng điện trở chuyển đổi theo đòi năng lượng điện áp, khi U tăng thì R tăng

D. Đối với quang đãng năng lượng điện trở, khi khả năng chiếu sáng rọi nhập thì R giảm

Đáp án: C. Vì so với năng lượng điện trở chuyển đổi theo đòi năng lượng điện áp, U tăng thì R hạn chế.

Quảng cáo

Câu 10: Công thức tính thông số phẩm chất:

A. Q = 2ƒL/r

B. Q = (2L/r)π

C. Q = (2ƒL/r)π

D. Q = 2πƒL

Đáp án: C

Câu 11:Phát biểu nào là sau đó là sai?

A. Điện trở người sử dụng giới hạn hoặc kiểm soát và điều chỉnh dòng sản phẩm năng lượng điện và phân loại năng lượng điện áp nhập mạch điện

B. Tụ năng lượng điện có công năng ngăn ngừa dòng sản phẩm năng lượng điện một chiều và mang đến dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều lên đường qua

C. Cuộn cảm thông thường dùng để làm dẫn dòng sản phẩm năng lượng điện một chiều, ngăn dòng sản phẩm năng lượng điện cao tần

D. Điện áp tấp tểnh nấc của tụ là trị số năng lượng điện áp đặt điều nhập nhì vô cùng tụ năng lượng điện nhằm nó hoạt động và sinh hoạt bình thường

Đáp án đúng: D

Giải thích: Điện áp tấp tểnh nấc của tụ là trị số năng lượng điện áp lớn số 1 được cho phép ném lên nhì vô cùng của tụ năng lượng điện vẫn đáp ứng tin cậy, tụ không xẩy ra tấn công thủng.

Câu 12:. Phát biểu nào là sau đó là sai?

Xem thêm: văn tả cảnh sinh hoạt

A. Trị số năng lượng điện trở cho thấy cường độ cản ngăn dòng sản phẩm năng lượng điện của năng lượng điện trở

B. Trị số năng lượng điện dung cho thấy kỹ năng tích luỹ năng lượng điện ngôi trường của tụ năng lượng điện khi sở hữu năng lượng điện áp ném lên nhì vô cùng của tụ điện

C. Công suất tấp tểnh nấc của năng lượng điện trở là năng suất tiêu tốn bên trên năng lượng điện trở tuy nhiên nó hoàn toàn có thể Chịu đựng đựng được nhập thời hạn ngắn ngủi tuy nhiên ko hỏng

D. Trị số năng lượng điện cảm cho thấy kỹ năng tích luỹ tích điện kể từ ngôi trường khi sở hữu dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua

Đáp án đúng: C

Giải thích: Công suất tấp tểnh nấc của năng lượng điện trở là năng suất tiêu tốn bên trên năng lượng điện trở tuy nhiên nó hoàn toàn có thể Chịu đựng đựng được nhập thời hạn nhiều năm, không xẩy ra quá rét hoặc bị cháy, đứt.

Câu 13:. Thông số chuyên môn nào là tại đây đặc thù mang đến tụ điện?

A. Cảm kháng

B. Độ tự động cảm

C. Điện dung

D. Điện cảm

Đáp án đúng: C

Giải thích: Cảm kháng, chừng tự động cảm và năng lượng điện cảm là đặc thù của cuộn cảm. Điện dung là thông số kỹ thuật đặc thù của tụ năng lượng điện.

Câu 14:. Tụ năng lượng điện hoàn toàn có thể mang đến dòng sản phẩm điện:

A. Một chiều lên đường qua

B. Xoay chiều lên đường qua

C. Cả dòng sản phẩm xoay chiều và một chiều lên đường qua

D. Không mang đến dòng sản phẩm năng lượng điện nào là lên đường qua

Đáp án đúng: B

Giải thích: Tụ năng lượng điện ngăn cơ hội dòng sản phẩm một chiều và mang đến dòng sản phẩm xoay chiều trải qua.

Câu 15:. Đơn vị tính của năng lượng điện cảm cuộn cảm là:

A. Fara

B. Henry

C. Ôm

D. Cả A,B đều đúng

Đáp án đúng: B

Giải thích: 

+ Fara là đơn vị chức năng của trị số năng lượng điện dung của tụ điện

+ Henry là đơn vị chức năng của trị số năng lượng điện cảm của cuộn cảm

+ Ôm là đơn vị chức năng của trị số năng lượng điện trở của năng lượng điện trở.

Câu 16:.Công dụng của năng lượng điện trở là:

A. Hạn chế dòng sản phẩm năng lượng điện và phân loại năng lượng điện áp nhập mạch điện

B. Hạn chế hoặc tinh chỉnh dòng sản phẩm năng lượng điện và phân loại năng lượng điện áp nhập mạch điện

C. thay đổi dòng sản phẩm năng lượng điện và tăng nhanh năng lượng điện áp nhập mạch điện

D. Tăng cường dòng sản phẩm năng lượng điện và phân loại năng lượng điện áp nhập mạch điện

Đáp án đúng: A

Giải thích: Công dụng của năng lượng điện trở là giới hạn hoặc kiểm soát và điều chỉnh dòng sản phẩm năng lượng điện và phân loại năng lượng điện áp.

Câu 17:.Công dụng của tụ năng lượng điện là:

A. Ngăn ngăn dòng sản phẩm năng lượng điện một chiều, mang đến dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều trải qua, thi công mạch nằm trong hưởng

B. Ngăn ngăn dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều, mang đến dòng sản phẩm năng lượng điện một chiều trải qua, thi công mạch nằm trong hưởng

C. Tích năng lượng điện và phóng năng lượng điện khi sở hữu dòng sản phẩm năng lượng điện một chiều chạy qua

D. Ngăn ngăn dòng sản phẩm năng lượng điện, khi giắt phối phù hợp với năng lượng điện trở sẽ tạo nên trở thành mạch nằm trong hưởng

Đáp án đúng: A

Giải thích: Công dụng của tụ năng lượng điện là ngăn ngừa dòng sản phẩm một chiều và mang đến dòng sản phẩm xoay chiều trải qua, khi giắt phối phù hợp với cuộn cảm tiếp tục tạo hình mạch nằm trong tận hưởng.

Câu 18:. Để phân loại tụ năng lượng điện người tớ địa thế căn cứ vào?

A. Vật liệu thực hiện vỏ của tụ điện

B. Vật liệu thực hiện nhì bạn dạng vô cùng của tụ điện

C. Vật liệu thực hiện chân của tụ điện

D. Vật liệu thực hiện lớp năng lượng điện môi thân thiện nhì bạn dạng vô cùng của tụ năng lượng điện.

Đáp án đúng: D

Giải thích: Căn cứ nhập lớp năng lượng điện môi thân thiện nhì bạn dạng vô cùng, người tớ hoàn toàn có thể phân tụ năng lượng điện thành: tụ gốm, tụ giấy tờ, tụ hóa, …

Câu 19:. Kí hiệu như hình vẽ mặt mày là của loại linh phụ kiện năng lượng điện tử nào?

 Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 2 (có đáp án): Điện trở - tụ năng lượng điện - cuộn cảm

A. Tụ năng lượng điện sở hữu năng lượng điện dung cố định

B. Tụ năng lượng điện sở hữu năng lượng điện dung thay cho thay đổi được

C. Tụ năng lượng điện chào bán chỉnh

D. Tụ năng lượng điện tinh anh chỉnh

Đáp án đúng: B

Giải thích:

+ Tụ cố định: Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 2 (có đáp án): Điện trở - tụ năng lượng điện - cuộn cảm

+ Tụ chào bán chỉnh hoặc tinh anh chỉnh: Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 2 (có đáp án): Điện trở - tụ năng lượng điện - cuộn cảm

Câu 20:. Ý nghĩa của trị số năng lượng điện cảm là:

A.Cho biết kỹ năng thu thập tích điện năng lượng điện ngôi trường của cuộn cảm

B.Cho biết kỹ năng thu thập tích điện kể từ ngôi trường của cuộn cảm

C.Cho biết cường độ tổn hao tích điện nhập cuộn cảm khi dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua

D.Cho biết kỹ năng thu thập nhiệt độ lượng của cuộn cảm khi dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua

Đáp án đúng: B

Giải thích: Ý nghĩa của trị số năng lượng điện cảm là: cho thấy kỹ năng thu thập tích điện kể từ ngôi trường của cuộn cảm khi sở hữu dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua chuyện.

Xem thêm: phân tử khối của brom

Xem thêm thắt những bài bác Lý thuyết và thắc mắc trắc nghiệm Công nghệ lớp 12 sở hữu đáp án hoặc khác:

  • Lý thuyết Công nghệ 12 Bài 3: Thực hành: Điện trở - tụ năng lượng điện - cuộn cảm (hay, chi tiết)
  • Lý thuyết Công nghệ 12 Bài 4: Linh khiếu nại chào bán dẫn và IC (hay, chi tiết)
  • Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 4 (có đáp án): Linh khiếu nại chào bán dẫn và IC
  • Lý thuyết Công nghệ 12 Bài 5: Thực hành: Điôt - Tirixto- Triac (hay, chi tiết)

Săn SALE shopee Tết:

  • Đồ người sử dụng học hành giá cực rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài bác giảng powerpoint, khóa đào tạo và huấn luyện dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

bai-2-dien-tro-tu-dien-cuon-cam.jsp