1/2 giờ bằng bao nhiêu phút

Công cụ quy đổi giờ lịch sự phút Online:

1,2 tiếng đồng hồ vì thế từng nào phút là 1 trong những nhập số những câu hỏi về phong thái thay đổi giờ khoảnh khắc tuy nhiên bậc tè học tập thông thường gặp gỡ cần. Tuy nhiên ko cần người nào cũng thể hiện được đáp số đúng chuẩn, hãy nằm trong dò la hiểu cơ hội thay đổi giờ lịch sự phút nhé!

Bạn đang xem: 1/2 giờ bằng bao nhiêu phút

Lưu ý đầu tiền: câu hỏi này là cơ hội thay đổi 1,2 tiếng đồng hồ lịch sự phút chứ không cần cần ½ giờ lịch sự phút nhé!

Ta có một giờ  vì thế 60 phút

Vậy phương pháp tính sớm nhất này là lấy 1,2 x 60 = 72 phút đó là đáp số.

Hoặc một cách tính nhẩm không giống bại là: 1,2 tiếng đồng hồ = 1 giờ + 0,2 giờ

 • 1 giờ vì thế 60 phút
 • 0,2 tiếng đồng hồ vì thế 12 phút

1,2 giờ  = 60 phút + 12 phút

Vậy 1,2 tiếng đồng hồ vì thế 72 phút

1-2-gio-bang-bao-nhieu-phut

Đấy là 1 trong nhập 2 cơ hội thay đổi giờ lịch sự phút sớm nhất tuy nhiên tất cả chúng ta hoàn toàn có thể vận dụng một cơ hội tương tự động với những câu hỏi về giờ khoảnh khắc khác!

Một số bài bác tập dượt ví dụ khác

Ví dụ 1: 7 giờ 50 phút vì thế từng nào phút

 1. 84 phút
 2. 450 phút
 3. 470 phút
 4. 570 phút

Đáp số: 7 giờ 50 phút = 470 phút (Đáp án C)

Xem thêm: đạo hàm của căn x

Ví dụ 2: 9h 2 phút vì thế từng nào phút

 1. 470 phút
 2. 540 phút
 3. 542 phút
 4. 552 phút

Đáp số: 9 giờ 2 phút = 542 phút (Đáp án C)

Ví dụ 3: nửa tiếng vì thế bao nhiêu giờ

 1. 0,2 giờ
 2. 0,5 giờ
 3. 1,3 giờ
 4. 1,4 giờ

Đáp số: 30 phút = 0,5 giờ (Đáp án B)

Ví dụ 4:  180 phút vì thế bao nhiêu giờ

 1. 2 giờ
 2. 3 giờ
 3. 4 giờ
 4. 5 giờ

Đáp số: 180 phút = 3h (Đáp án B)

Ví dụ 5: 2/3 giờ vì thế từng nào phút

 1. 40 phút
 2. 60 phút
 3. 90 phút
 4. 138 phút

Đáp số: 2/3 giờ = 40 phút (Đáp án A)

Xem thêm: công thức tính diện tích hình tròn

Ví dụ 6: 6,2 tiếng đồng hồ vì thế từng nào phút

 1. 100 phút
 2. 180 phút
 3. 362 phút
 4. 372 phút

Đáp số: 6,2 tiếng đồng hồ vì thế 372 phút (Đáp án D)

Xem thêm:

 • 1/2 giờ bằng bao nhiêu phút. Cách thay đổi giờ lịch sự phút
 • 1,4 giờ vì thế từng nào phút, Cách thay đổi giờ đi ra phút
 • 1,5 giờ vì thế từng nào phút, cơ hội thay đổi giờ lịch sự phút
 • 3/4 giờ vì thế từng nào phút, cơ hội thay đổi giờ đi ra phút