4 + 4 bằng mấy

Hãy nhập thắc mắc của người tiêu dùng nhập phía trên, trong trường hợp là thông tin tài khoản VIP, các bạn sẽ được ưu tiên vấn đáp.

  • Tất cả
  • Câu căn vặn hay
  • Chưa trả lời
  • Câu căn vặn vip

Bạn đang xem: 4 + 4 bằng mấy

\(4,\left(4\right)\)

\(=4,444444......\)

\(=\frac{40}{9}\)

TL

=5,656854249 à

nếu đích thì k nhé còn nếu như sai khao khát bn thông cảm

HT

\(4\sqrt{2}\)=\(\sqrt{32}\)

HT

Đáp án: 0

Chúc học tập chất lượng !vui

\(\dfrac{\left(0,15\right)^4}{\left(0,5\right)^5}=\left(\dfrac{0,15}{0,5}\right)^4.\dfrac{1}{0,5}=\left(\dfrac{3}{10}\right)^4.2=\dfrac{81}{10000}.2=\dfrac{81}{5000}\)

Ta có:

                              4 = 4^3

                              4^2 = 4^4

Vậy 4^3 = 4

4 năm tiếp theo số tuổi hạc của Hòa là: 12:4/5=15(tuổi)

Xem thêm: 4 + 4 bằng mấy

hiện ni số tuổi hạc của Hòa là: 15-4=11(tuổi)

k mang lại mk nha