cấu trúc câu hỏi đuôi

Ngoài những ngữ pháp giờ đồng hồ Anh thắc mắc đuôi thông dụng như bên trên, tag question còn thật nhiều tình huống quan trọng đặc biệt bạn phải nắm vững nhằm rất có thể linh động vận dụng vào cụ thể từng yếu tố hoàn cảnh. 

3.1. Câu căn vặn đuôi của “I am …”

Đối với “I am”, các bạn sẽ đem trở nên “aren’t I” Khi đem tag question quý phái thể phủ lăm le, ko nên “am not”.

Bạn đang xem: cấu trúc câu hỏi đuôi

Ví dụ: I'm ready, aren't I?

3.2. Câu căn vặn đuôi với Must 

Khi dùng thắc mắc đuôi vô tình huống đem Must vô câu, bạn phải xem xét về chân thành và ý nghĩa và nguyệt lão tương tác của Must vào cụ thể từng tình huống nhằm đưa ra quyết định cơ hội vấn đáp thắc mắc đuôi sao cho tới đúng đắn. 

 • Khi Must vô câu biểu diễn miêu tả một việc cần thiết rất cần phải tiến hành → Câu căn vặn đuôi sử dụng Needn’t.

Ví dụ: You must go now, needn’t you?

 • Khi Must vô câu biểu diễn miêu tả sự không cho → Câu căn vặn đuôi tao vẫn sử dụng Must. 

Ví dụ: We mustn’t use the company’s phones for personal calls, must we?

 • Khi Must vô câu biểu diễn miêu tả sự Dự kiến mang ý nghĩa đúng đắn cao của những người rằng → Câu căn vặn đuôi sẽ tiến hành phân chia dựa trên động kể từ theo đuổi sau must ở mệnh đề chủ yếu.

Ví dụ: After practicing for nearly 2 hours, you must be tired, aren’t you?

 • Khi Must vô câu được vận dụng vô công thức must + have + V3/Ved  nhằm mục đích biểu diễn miêu tả một vấn đề xẩy ra ở vượt lên trên khứ → Câu căn vặn đuôi bạn phải vận dụng haven’t. 

Ví dụ: They must have lied to tát you, haven’t they?

3.3. Câu căn vặn đuôi với “Have to”

đối với những động kể từ khuyết thiếu hụt như “have/has/had to”, tao rất có thể sử dụng trợ động kể từ “do/does/did” lúc để thắc mắc đuôi. 

Ví dụ: My child had to tát go to tát school yesterday, didn’t he? 

3.4. Câu căn vặn đuôi với “Let’s”

Nếu vô câu đem dùng động kể từ “Let’s”, hãy địa thế căn cứ vô chân thành và ý nghĩa của Let tuy nhiên phân chia động kể từ thích hợp cho tới thắc mắc đuôi. 

 • Khi Let vô câu mang ý nghĩa khêu ý và rủ ai ê nằm trong thao tác làm việc gì, sử dụng “shall we” so với thắc mắc đuôi. 

Ví dụ: Let's go by xe taxi, shall we?

 • Khi Let vô câu đem hàm ý van luật lệ Khi thực hiện một việc gì ê, sử dụng “will you” so với thắc mắc đuôi. 

Ví dụ: Let mạ use the bicycle, will you?

 • Khi Let vô câu đem chân thành và ý nghĩa kiến nghị sử dụng “May I” 

Ví dụ: Let mạ help you, may I?

3.5. Câu căn vặn đuôi vô tình huống câu mệnh lệnh 

 • Khi vô câu biểu diễn miêu tả lời nói chào, tao sử dụng “won’t you” so với thắc mắc đuôi. 

Ví dụ: Eat some cookies, won’t you? 

 • Khi vô câu biểu diễn miêu tả sự nhờ vả, tao sử dụng “will you” so với thắc mắc đuôi. 

Ví dụ: give mạ a hand, will you? 

Xem thêm: 4 + 4 bằng mấy

 • Khi vô câu biểu diễn miêu tả sự rời khỏi mệnh lệnh, tao sử dụng “can/could/would you” so với thắc mắc đuôi. 

Ví dụ: Go out, can’t you? 

 • Khi vô câu biểu diễn miêu tả khẩu lệnh bên dưới dạng phủ lăm le, tao sử dụng “will you” so với thắc mắc đuôi. 

Ví dụ: Don’t marry her, will you? 

3.6. Câu căn vặn đuôi với Nobody, Anyone, Everybody, Someone …

Khi mệnh đề chủ yếu đem ngôi nhà ngữ là một trong những trong mỗi đại kể từ biến động chỉ người như everyone, someone, anyone, no one, everybody, somebody, nobody và anybody, bạn phải vận dụng “they” cho tới ngôi nhà ngữ của thắc mắc đuôi. 

Tuy nhiên, bạn phải chú ý nhị yếu đuối tố: 

 • Khi ngôi nhà ngữ là ‘no one’ hoặc ‘nobody’ – “không ai cả/ ko một ai”, thắc mắc đuôi rất cần phải phân chia ở dạng xác minh.

 • Khi những đại kể từ biến động trở thành ‘they’ vô thắc mắc đuôi, tao tiếp tục sử dụng (trợ) động kể từ số nhiều cho tới ‘they’.

Ví dụ:

 • Everyone can enter this room, can’t they?

 • No one likes this dish, vì thế they?

3.7. Câu căn vặn đuôi với câu đem đại kể từ biến động chỉ vật

Khi ngôi nhà ngữ của câu là những đại kể từ biến động chỉ vật như: Nothing, something, everything thì tất cả chúng ta sử dụng đại kể từ “it” thực hiện ngôi nhà kể từ vô thắc mắc đuôi.

Ví dụ: Everything is okay, isn’t it? 

3.8. Câu căn vặn đuôi với câu cảm thán 

Khi mệnh đề chủ yếu vô câu là câu cảm thán, bạn phải sử dụng danh kể từ vô câu thay đổi trở nên đại kể từ thực hiện ngôi nhà ngữ. Trợ động kể từ được xem là am, is, are. 

Ví dụ: Such a handsome man, isn’t he?

3.9. Câu căn vặn đuôi Khi mệnh đề chủ yếu đem ngôi nhà ngữ ‘this’/ ‘that’/ ‘these’ / ‘those’

 • Khi mệnh đề chủ yếu đem ngôi nhà ngữ là ‘this’ hoặc ‘that’, ngôi nhà ngữ vô thắc mắc đuôi được xem là ‘it’.

 • Khi mệnh đề chủ yếu đem ngôi nhà ngữ là ‘these’ hoặc ‘those’, ngôi nhà ngữ vô thắc mắc đuôi được xem là ‘they’.

Ví dụ:

 • This/ That is your máy tính, isn’t it?

 • These/ Those are the mooncakes you bought this afternoon, aren’t they?

3.9. Câu căn vặn đuôi với “Had better”

Khi vô câu sử dụng nguyên tố Had better (viết tắt là ‘d better) với mục tiêu thể hiện lời nói răn dạy, các bạn sẽ chọn  Had và sử dụng ở dạng phủ lăm le Hadn’t so với thắc mắc đuôi. 

Xem thêm: trong tam giác vuông đường trung tuyến

Ví dụ: I had better tương tác that customer right now, hadn’t I?

3.10. Câu căn vặn đuôi với “Would rather”

Khi mệnh đề chủ yếu biểu diễn miêu tả sự ước muốn hoặc sự lựa chọn với việc xuất hiện nay của ‘would rather’ nhằm biểu diễn miêu tả sự ước muốn hoặc sự lựa chọn, thắc mắc đuôi tiếp tục mượn ‘would’ và sử dụng ở dạng phủ lăm le ‘wouldn’t’.

Ví dụ: Our daughter would rather stay trang chính, wouldn’t she?