5dm bằng bao nhiêu cm

Tải xuống phần mềm Android của bọn chúng tôi

Centimet thanh lịch Đecimet (Hoán thay đổi đơn vị)

Bạn đang xem: 5dm bằng bao nhiêu cm

Định dạng

Độ chủ yếu xác

Lưu ý: Kết trái khoáy phân số được sản xuất tròn trĩnh cho tới 1/64 gần nhất. Để đem câu vấn đáp đúng chuẩn rộng lớn van sướng lòng lựa chọn 'số thập phân' kể từ những tùy lựa chọn bên trên sản phẩm.

Xem thêm:

Lưu ý: Quý khách hàng hoàn toàn có thể tăng hoặc rời chừng đúng chuẩn của câu vấn đáp này bằng phương pháp lựa chọn số chữ số đem nghĩa được đòi hỏi kể từ những tùy lựa chọn bên trên sản phẩm.

Lưu ý: Để đem sản phẩm số thập phân đơn giản sướng lòng lựa chọn 'số thập phân' kể từ tùy lựa chọn bên trên sản phẩm.

Xem thêm: bờ biển việt nam dài bao nhiêu km

Hiển thị công thức

chuyển thay đổi Đecimet thanh lịch Centimet

Hiển thị đang được hoạt động Hiển thị sản phẩm theo gót định hình số mũ Thêm thông tin: Centimet

Đecimet

Một đơn vị chức năng chiều nhiều năm theo gót hệ mét vì như thế một trong những phần chục mét

chuyển thay đổi Đecimet thanh lịch Centimet

Centimet

Centimet là đơn vị chức năng đo chiều nhiều năm nhập hệ mét, vì như thế một trong những phần trăm mét

1cm tương tự với 0,39370 inch.

Bảng Đecimet thanh lịch Centimet

Đecimet Centimet
0dm 0.00cm
1dm 10.00cm
2dm 20.00cm
3dm 30.00cm
4dm 40.00cm
5dm 50.00cm
6dm 60.00cm
7dm 70.00cm
8dm 80.00cm
9dm 90.00cm
10dm 100.00cm
11dm 110.00cm
12dm 120.00cm
13dm 130.00cm
14dm 140.00cm
15dm 150.00cm
16dm 160.00cm
17dm 170.00cm
18dm 180.00cm
19dm 190.00cm
Đecimet Centimet
20dm 200.00cm
21dm 210.00cm
22dm 220.00cm
23dm 230.00cm
24dm 240.00cm
25dm 250.00cm
26dm 260.00cm
27dm 270.00cm
28dm 280.00cm
29dm 290.00cm
30dm 300.00cm
31dm 310.00cm
32dm 320.00cm
33dm 330.00cm
34dm 340.00cm
35dm 350.00cm
36dm 360.00cm
37dm 370.00cm
38dm 380.00cm
39dm 390.00cm
Đecimet Centimet
40dm 400.00cm
41dm 410.00cm
42dm 420.00cm
43dm 430.00cm
44dm 440.00cm
45dm 450.00cm
46dm 460.00cm
47dm 470.00cm
48dm 480.00cm
49dm 490.00cm
50dm 500.00cm
51dm 510.00cm
52dm 520.00cm
53dm 530.00cm
54dm 540.00cm
55dm 550.00cm
56dm 560.00cm
57dm 570.00cm
58dm 580.00cm
59dm 590.00cm