âm sắc là đặc tính sinh lí của âm

Câu hỏi:

14/10/2019 56,339

A. Chỉ tùy thuộc vào tần số những họa âm và biên chừng những họa âm

Bạn đang xem: âm sắc là đặc tính sinh lí của âm

B. Chỉ tùy thuộc vào biên chừng những họa âm

C. Tần số những họa âm, biên chừng những họa âm và con số những họa âm bởi mối cung cấp trị ra

Đáp án chủ yếu xác

D. Chỉ phụ thuôc̣ nhập tần số những họa âm

Đáp án C

Âm sắc tùy thuộc vào tần số những họa âm, biên chừng những họa âm và con số những họa âm bởi mối cung cấp trị ra

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sóng ngang là sóng sở hữu phương giao động của những thành phần vật hóa học nhập môi trường

A. luôn phía bám theo phương trực tiếp đứng

B. trùng với phương truyền sóng

C. luôn phía bám theo phương ở ngang

D. vuông góc với phương truyền sóng

Câu 2:

Khi sóng cơ truyền bên trên sợi chạc bị hành động tự nhiên bên trên đầu cố định và thắt chặt thì

A. tần số của sóng hành động tự nhiên luôn luôn nhỏ rộng lớn tần số của sóng tới

B. sóng hành động tự nhiên luôn luôn nằm trong trộn với sóng cho tới ở điểm phản xạ

C. sóng hành động tự nhiên luôn luôn ngược trộn với sóng cho tới ở điểm phản xạ

D. tần số của sóng hành động tự nhiên luôn luôn to hơn tần số của sóng tới

Câu 3:

Để phân loại sóng dọc, sóng ngang, người tớ địa thế căn cứ nhập nguyên tố nào là sau đây?

A. Vận tốc truyền sóng và bước sóng

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 trang 5

B. Phương truyền sóng và bước sóng

C. Phương giao động của những phân tử môi trường xung quanh với phương truyền sóng

D. Phương giao động của những thành phần môi trường xung quanh và véc tơ vận tốc tức thời truyền sóng.

Câu 4:

Một sóng cơ học tập sở hữu tần số f Viral nhập môi trường xung quanh vật hóa học đàn hồi với vận tốc v, khi cơ bước sóng được xem bám theo công thức

A. λ = vf.

B. λ = 2vf.

C. λ = v/f.

D. λ = 2v/f.

Câu 5:

Khi nói tới một hệ giao động chống bức ở quy trình ổn định toan, tuyên bố nào là tiếp sau đây là sai?

A. Biên chừng của hệ giao động chống bức dựa vào biên chừng của nước ngoài lực chống bức.

B. Biên chừng của hệ giao động chống bức tùy thuộc vào tần số của nước ngoài lực chống bức.

C. Tần số của hệ giao động chống bức luôn luôn vị tần số giao động riêng rẽ của hệ.

D. Tần số của hệ giao động chống bức vị tần số của nước ngoài lực chống bức.

Câu 6:

Năng lượng của sóng âm truyền nhập một đơn vị chức năng thời hạn, qua quýt một đơn vị chức năng diện tích đặt vuông góc với phương truyền được gọi là

A. độ to tướng của âm.

B. tích điện âm.

C. độ mạnh âm.

Xem thêm: toán lớp 4 trang 161 162

D. mức độ mạnh âm.