anh 9 unit 2 looking backVới lời nói giải bài bác tập luyện Unit 2 lớp 9: Looking back nhập Unit 2: City life Tiếng Anh 9 sách mới mẻ (chương trình thí điểm) hoặc nhất, cụ thể sẽ chung học viên lớp 9 dễ dàng và đơn giản thực hiện bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 Unit 2.

Unit 2 lớp 9: Looking back

Unit 2 lớp 9: Looking back (phần 1 → 6 trang 24-25 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Bạn đang xem: anh 9 unit 2 looking back

Quảng cáo

1. Complete the word webs with nouns and adjectives connected with the đô thị. (Hoàn trở nên mạng kể từ với những danh kể từ và tính kể từ tương quan cho tới TP.HCM.)

Unit 2 lớp 9: Looking back | Hay nhất Giải bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 mới

Nouns: skyscraper, dweller, index, asset, metro, traffic jam, urban sprawl, shopping mall, gallery, cinema, recreational facilities.

Quảng cáo

Adjectives: cosmopolitan, metropolitan, multicultural, urban, downtown, populous, livable, modern, polluted.

Hướng dẫn dịch:

Các danh từ: ngôi nhà chọc trời, nhà tại, chỉ mục, gia sản, tàu năng lượng điện ngầm, kẹt xe pháo, khu đô thị to lớn, trung tâm sắm sửa, chống trưng bày, rạp chiếu phim, những phương tiện đi lại vui chơi giải trí.

Các tính từ: quốc tế, khu đô thị, nhiều văn hóa truyền thống, khu đô thị, trung tâm TP.HCM, nhộn nhịp dân, nên sống, tân tiến, độc hại.

2. Put one word from the box in each gap. (Điền 1 kể từ nhập bảng nhập điểm trống trải.)

A big đô thị is full of life. City life is more modern and (1) kêu ca elsewhere. It is usually very busy and (2), even at night.

Life in a big đô thị starts early in the morning. Soon the roads are (3) of vehicles. School children in their uniforms can be seen on the pavement, walking or waiting for buses. People rush đồ sộ work. With every passing hour, the traffic goes on increasing. The shops and the market places remain (4) till the evening hours.

Quảng cáo

Certainly (5) life has certain charms. It offers great opportunities and challenges, especially for the young. There are lots of things đồ sộ vì thế, and facilities are well developed. There are (6) places for amusement and recreation. One never feels (7) in a đô thị.

Đáp án:

1. fascinating2. noisy3. full4. crowded
5. urban6. fabulous7. bored

Giải thích:

fascinating (adj) hấp dẫn

noisy (adj) ồn ào

full of N: giàn giụa, nhiều ...

crowded (adj) nhộn nhịp đúc

urban (adj) thuộc sở hữu trở nên thị

fabulous (adj) tuyệt vời

bored (adj) nhàm chán

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

Một TP.HCM rộng lớn luôn luôn linh động, tràn trề mức độ sinh sống. Cuộc sinh sống TP.HCM tân tiến rộng lớn và mê hoặc rộng lớn những điểm không giống. Nó thông thường vô cùng vất vả và tiếng ồn ào, trong cả nhập đêm tối.

Cuộc sinh sống ở một TP.HCM rộng lớn chính thức kể từ sáng sủa sớm. Chẳng bao nhiêu chốc những con phố vẫn giàn giụa xe pháo. Học sinh đem đồng phục hoàn toàn có thể được trông thấy bên trên vỉa hè, quốc bộ hoặc đợi xe pháo buýt. Mọi người vội vàng đi làm việc. Với từng giờ trôi qua quýt, lưu số dân cư càng ngày càng tăng. Các siêu thị và khu vực chợ vẫn tồn tại sầm uất đến tới giờ tối.

Chắc chắn cuộc sống thường ngày trở nên thị đem những đường nét hấp dẫn chắc chắn. Nó mang lại những thời cơ và thử thách rộng lớn, nhất là mang đến thanh niên. Có thật nhiều loại nhằm thực hiện, và những hạ tầng được trở nên tân tiến đảm bảo chất lượng. Có những điểm phấn khởi nghịch ngợm vui chơi giải trí ấn tượng. Một người ko khi nào cảm nhận thấy buồn ngán nhập một TP.HCM.

3. Complete each sentence with the word given, using comparison. (Hoàn trở nên câu với những kể từ vẫn mang đến, dùng cấu hình đối chiếu.)

1. The last exhibition was not __________ this one. (INTERESTING)

2. This đô thị is developing__________ in the region. (FAST)

3. Let's take this road. It is__________ way đồ sộ the đô thị. (SHORT)

4. I was disappointed as the film was ________ kêu ca I had expected. (ENTERTAINING)

5. You're not a safe driver! You should drive__________. (CAREFULLY)

Đáp án:

1. as interesting as.

2. the fastest.

3. the shortest.

4. less entertaining.

5. more carefully.

Giải thích:

1. Cấu trúc đối chiếu ko ngang bằng: be not as adj as

2. Cấu trúc đối chiếu nhất với trạng kể từ ngắn: S + V + the + adv_est

3. Cấu trúc đối chiếu nhất với tính từ: S + be + the + adj_est

4. Cấu trúc đối chiếu tầm thường rộng lớn với less: be + less + adj

5. Cấu trúc đối chiếu rộng lớn với trạng kể từ dài: S + V + more + adv

Hướng dẫn dịch:

1. Cuộc triển lãm trước ko thú vị như cuộc triển lãm này.

2. Thành phố này đang được trở nên tân tiến nhanh nhất có thể đối với chống.

3. Hãy lên đường đàng này. Đây là con phố nhanh nhất cho tới TP.HCM.

4. Tôi thực sự tuyệt vọng với bộ phim truyền hình, vì thế nó ko vui chơi giải trí như tôi chờ mong.

5. quý khách là 1 trong tài xế ko an toàn và tin cậy. quý khách nên tài xế cảnh giác rộng lớn.

4. Complete each space with a phrasal verb from the list. Change the size of the verb if neccessary. (Hoàn trở nên điểm trống trải với những cụm động kể từ nhập list.)

Xem thêm: trong quá trình dịch mã

1. She ________ his invitation đồ sộ the buổi tiệc ngọt and now he's really upset.

2. What's ________ in the street over there? Open the door!

3. Lots of fruit and vegetables will help you ________ your cold.

4. My brother was ________ with a trip đồ sộ the zoo.

5. The road was jammed, so sánh we had đồ sộ _______ and find an alternative route.

6. I have ________ about a fabulous place where we can go for a picnic this weekend.

Đáp án:

1. turned down2. going on3. get over4. cheered up5. turn back6. found out

Giải thích:

1. turn down: kể từ chối

2. go on: tiếp tục

3. get over: vượt lên, khỏi

4. cheer up: phấn khởi lên

5. turn back: con quay lại

6. find out : lần ra

Hướng dẫn dịch:

1. Cô ấy kể từ chối lời nói chào cho tới buổi tiệc và lúc này anh tao thực sự tức dỗi.

2. Có chuyện gì đang được ra mắt ở đó? Mở cửa ngõ đi ra lên đường.

3. Có nhiều loại rau quả và hoa quả trái cây hoàn toàn có thể khiến cho bạn ngoài cảm ổm.

4. Em trai tôi vẫn phấn khởi lên nhiều với chuyện đi dạo cho tới sở thú.

5. Con đàng hiện nay đang bị tắc, nên bọn chúng toi cần quay trở về và lần đàng không giống.

6. Tôi vẫn lần đi ra một vị trí thú vị điểm nhưng mà hoàn toàn có thể lên đường dã nước ngoài nhập vào buổi tối cuối tuần này.

5. Rewrite each sentence so sánh that it has a similar meaning and contain the word in capitals (Viết lại câu sao mang đến nghĩa bất biến và đem dùng những kể từ in hoa)

1. Turn off the lights when you leave the classroom.

2. Mai grew up in a small town in the south.

3. Kathy looked for the restaurant on her mobile phone.

4. My grandmother has got over her operation.

5. We are looking forward đồ sộ seeing you again.

Hướng dẫn dịch:

1. Tắt đèn khi chúng ta tách ngoài lớp học tập.

2. Mai lớn mạnh ở một thị xã nhỏ ở phía phái nam.

3. Kathy lần tìm kiếm nhà hàng quán ăn bên trên điện thoại cảm ứng địa hình của cô ý ấy.

4. Bà tôi vẫn vượt lên cuộc phẫu thuật của bà.

5. Chúng tôi vô cùng ước được hội ngộ các bạn.

6. Work in two teams. The first team gives the name of a đô thị or town in Viet Nam. The other team says any man-made or natural attractions that it is famous for. Then switch. The team with the most items wins. (Làm việc theo đuổi 2 group. Nhóm thứ nhất thể hiện thương hiệu của một TP.HCM hoặc thị xã. Nhóm còn sót lại phát biểu bất kể một điểm phượt ngẫu nhiên hoặc tự tạo phổ biến và ngược lại. Nhóm đem nhiều hơn nữa là group thắng.)

Gợi ý:

City Famous attractions
Bac Ninh Dam pagoda, Phat Tich pagoda, Eight Kings of Ly empire Temple,…
Ha Noi Ngoc Son temple, Ha Noi museum, Hoan Kiem lake,…
Hoa Binh Kim Boi hot spring, Mai Chau valley
Lam Dong Xuan Huong lake, Gougah waterfall

Tham khảo những bài bác giải bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 Unit 2 khác:

 • Từ vựng Unit 2: liệt kê những kể từ vựng cần thiết học tập nhập bài

 • Getting Started (phần 1-3 trang 16-17 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read ... 2. Replace the word(s) ...

 • A Closer Look 1 (phần 1-5 trang 18-19 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1a. Put one of the adjectives ... 2. Which of the following ...

 • A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 19-20 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Match the beginnings ... 2. Complete the text ...

 • Communication (phần 1-5 trang 21 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1a. Which of the following ... 2. Read the passage ...

 • Skills 1 (phần 1-4 trang 22 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Work in pairs ... 2. Read the passage ...

 • Skills 2 (phần 1-5 trang 23 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Does your đô thị ... 2. Listen and write ...

 • Looking Back (phần 1-6 trang 24-25 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Complete the word ... 2. Put one word ...

 • Project (phần 1-3 trang 25 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Put the items ... 2. Delete the words ...

Xem thêm thắt những loạt bài bác Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 9 mới mẻ hoặc khác:

 • Giải sách bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 mới
 • 720 bài bác tập luyện trắc nghiệm Tiếng anh 9 mới
 • Top 30 Đề ganh đua Tiếng Anh 9 mới mẻ đem đáp án

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn trăng tròn.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 đem đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành riêng cho nhà giáo và khóa huấn luyện giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: dấu hiệu chia hết cho 6

Loạt bài bác Soạn Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Giải bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 9 thí điểm của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn một trong những phần dựa vào cuốn sách: Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới mẻ Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


unit-2-city-life.jsp