triều đình huế thực hiện kế sách gì khi pháp tấn công gia định

Hãy nhập thắc mắc của công ty nhập trên đây, nếu trong trường hợp là thông tin tài khoản VIP, các bạn sẽ được ưu tiên vấn đáp.

  • Tất cả
  • Câu chất vấn hay
  • Chưa trả lời
  • Câu chất vấn vip

Bạn đang xem: triều đình huế thực hiện kế sách gì khi pháp tấn công gia định

 Chiến thắng CG cầu giấy chuyến loại nhất ý nghĩa gì ?

 A. Quân Pháp hoang mang lo lắng, quân dân tớ phấn khởi càng nhiệt huyết tấn công giặc.

 B. Quân Pháp hoang mang lo lắng, triều đình lo ngại hoảng sợ.

 C. Quân Pháp nên rút ngoài Bắc Kì.

 D. phần lớn sĩ quan tiền và lính tráng Pháp bị thịt bên trên trận.

Xem thêm: nguyên tử khối của cl

A. Quân Pháp hoang mang lo lắng, quân dân tớ phấn khởi càng nhiệt huyết tấn công giặc.

Nguyễn Trí Phương tổ chức triển khai quân group triều đình chống Pháp Khi pháp tấn công gia ấn định , ông bỏ qua thời cơ chi khử quân Pháp , Khi quân Pháp

A.đang được mệt mỏi mỏi             

B.đang được lãng phí mang

Xem thêm: hôm nay là thứ bảy

C.lực lượng Pháp còn mỏng                         

D.quân Tây Ban Nha rút ngoài Việt Nam