áp dụng quy tắc maccopnhicop vào trường hợp nào sau đây

Câu hỏi:

16/09/2019 66,581

Bạn đang xem: áp dụng quy tắc maccopnhicop vào trường hợp nào sau đây

A. Phản ứng nằm trong của Br2 với anken đối xứng.

B. Phản ứng nằm trong của HX nhập anken đối xứng.

C. Phản ứng trùng khớp của anken.

D. Phản ứng nằm trong của HX nhập anken bất đối xứng.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

Đáp án D

Với anken đối xứng thì việc nằm trong HX nhập những địa điểm là như thể nhau → loại B

Với những tác nhân nằm trong như thể nhau Br2, anken (trùng hợp) thì mang đến thành phầm như thể nhau → Loại A, C

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số đồng phân của C4H8

A. 7.

B. 4.

C. 6.

D. 5.

Câu 2:

Hợp hóa học C5H10 đem từng nào đồng phân anken ?

A. 4.

B. 5.

C. 6.

D. 7

Câu 3:

Hợp hóa học C5H10 đem từng nào đồng phân cấu tạo ?

Xem thêm: 4 + 4 bằng mấy

A. 4.

B. 5.

C. 6.

D. 10.

Câu 4:

Hợp hóa học C5H10 mạch hở đem từng nào đồng phân cấu tạo ?

A. 4.

B. 5.

C. 6

D. 10.

Câu 5:

Có từng nào anken ở thể khí (đktc ) nhưng mà Lúc cho từng anken bại liệt ứng dụng với hỗn hợp HCl chỉ cho 1 thành phầm cơ học độc nhất ?

A. 2

B. 1

C. 3

D. 4

Câu 6:

Cho những hóa học sau: CH2=CH-CH2-CH2-CH=CH2; CH2=CH-CH=CH-CH2-CH3;

CH3-C(CH3)=CH-CH2; CH2=CH-CH2-CH=CH2; CH3-CH2-CH=CH-CH2-CH3;

CH3-C(CH3)=CH-CH2-CH3; CH3-CH2-C(CH3)=C(C2H5)-CH(CH3)2; CH3-CH=CH-CH3.

Số hóa học đem đồng phân hình học tập là

A. 4.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Xem thêm: sách giáo khoa cánh diều