bài 62 chu vi hình tròn

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Câu 1

Bạn đang xem: bài 62 chu vi hình tròn

Tính chu vi hình trụ đem :

a) Bán kính r = 9m ;

b) Đường kính d = 0,75cm ;

c) Bán kính r = \(2\dfrac{1}{2}\)cm.

Phương pháp giải:

Muốn tính chu vi của hình trụ tớ lấy 2 lần bán kính nhân với số 3,14.

C = d × 3,14

Hoặc :

Muốn tính chu vi của hình trụ tớ lấy gấp đôi nửa đường kính nhân với số 3,14.

C = r × 2 × 3,14

Lời giải chi tiết:

a) Chu vi hình trụ là : 

            9 × 2 × 3,14 = 56,52 (m)

b) Chu vi hình trụ là : 

           0,75 × 3,14 = 2,355 (cm)

c) Đổi :  \(2\dfrac{1}{2}\)cm = 2,5cm.

Chu vi hình trụ là : 

           2,5 × 2 × 3,14 = 15,7 (cm)

Quảng cáo

Câu 2

a) Tính 2 lần bán kính hình trụ đem chu vi C = 15,7m.

b) Tính nửa đường kính hình trụ đem chu vi C = 18,84dm.

Phương pháp giải:

a) kề dụng công thức d = C : 3,14 (trong bại C là chu vi, d là lối kính).

b) Bán kính r = C : 3,14 : 2 hoặc r = C : 2 : 3,14 (trong bại C là chu vi, r là buôn bán kính).

Lời giải chi tiết:

a) Đường kính hình trụ này đó là :

              15,7 : 3,14 = 5 (m)

Xem thêm: lập trình python cơ bản

b) Bán kính hình trụ này đó là :

             18,84 : 3,14 : 2 = 3 (dm)

Câu 3

Bánh xe cộ rộng lớn của một đầu máy xe cộ lửa đem 2 lần bán kính là một trong,9m. Tính chu vi của bánh xe cộ bại.

Phương pháp giải:

- Chu vi của bánh xe cộ vì chưng chu vi hình trụ 2 lần bán kính 1,9m. 

- Muốn tính chu vi của hình trụ tớ lấy 2 lần bán kính nhân với số 3,14.

Lời giải chi tiết:

Chu vi của bánh xe cộ này đó là :

1,9 × 3,14 = 5,966 (m)

             Đáp số: 5,966m.

Câu 4

Đường kính của một bánh xe đạp điện là 0,65m.

a) Tính chu vi bánh xe cộ bại.

b) Người lên đường xe đạp điện tiếp tục lên đường được từng nào mét nếu như bánh xe cộ quặt bên trên mặt mũi khu đất được 10 vòng ?

c) Bánh xe cộ quặt được từng nào vòng nếu như người bại lên đường được quãng lối nhiều năm 408,2m ?

Phương pháp giải:

- Chu vi bánh xe cộ = 2 lần bán kính × 3,14.

- Quãng lối người bại lên đường = Chu vi bánh xe cộ x 10.

- Số vòng bánh xe cộ quặt được = 408,2 : chu vi của bánh xe cộ.

Lời giải chi tiết:

a) Chu vi của bánh xe cộ là :

             0,65 × 3,14 = 2,041 (m)

b) Nếu bánh xe cộ quặt bên trên mặt mũi khu đất được 10 vòng thì người lên đường xe đạp điện lên đường được số mét là: 

            2,041 × 10 = đôi mươi,41 (m)

c) Nếu người bại lên đường được quãng lối nhiều năm 408,2m thì bánh xe cộ quặt được số vòng là:

            408,2 : 2,041 = 200 (vòng)

                        Đáp số: a) 2,041m ;

Xem thêm: a^3+b^3

                                     b) đôi mươi,41m ;

                                     c) 200 vòng.

 Loigiaihay.com