bài tập toán lớp 1 kì 2Để học tập chất lượng môn Toán lớp 1, phần bên dưới đó là cỗ Đề ganh đua Cuối Học kì 2 Toán lớp một năm 2024 đem đáp án, tinh lọc của tất cả tía cuốn sách Kết nối trí thức, Chân trời tạo ra, Cánh diều. Hi vọng với cỗ đề ganh đua Toán lớp 1 Cuối kì 2 này sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao trong số bài xích ganh đua môn Toán lớp 1.

Top 50 Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2024 (có đáp án)

Xem demo Đề HK2 Toán 1 KNTT Xem demo Đề HK2 Toán 1 CTST Xem demo Đề HK2 Toán 1 CD

Bạn đang xem: bài tập toán lớp 1 kì 2

Chỉ kể từ 150k mua sắm trọn vẹn cỗ đề ganh đua Toán lớp 1 Cuối Học kì 2 (mỗi cỗ sách) bạn dạng word đem câu nói. giải chi tiết:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cậy cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Bộ đề ganh đua Toán lớp 1 Kết nối tri thức

 • Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối trí thức đem đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • 5 Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối trí thức năm 2024 vận tải nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối trí thức năm 2024 đem quái trận (5 đề)

  Xem đề thi

Bộ đề ganh đua Toán lớp 1 - Cánh diều

 • Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 1 Cánh diều đem đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • 4 Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 1 Cánh diều năm 2024 vận tải nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 1 Cánh diều năm 2024 đem quái trận (5 đề)

  Xem đề thi

Quảng cáo

Bộ đề ganh đua Toán lớp 1 - Chân trời sáng sủa tạo

 • Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời tạo ra đem đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • 4 Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời tạo ra năm 2024 vận tải nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời tạo ra năm 2024 đem quái trận (5 đề)

  Xem đề thi

Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 1 (cả tía sách)

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 1 Kết nối tri thức

  Xem chi tiết

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 1 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem chi tiết

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 1 Cánh diều

  Xem chi tiết

Quảng cáo

Xem demo Đề HK2 Toán 1 KNTT Xem demo Đề HK2 Toán 1 CTST Xem demo Đề HK2 Toán 1 CD

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề ganh đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Toán lớp 1

Thời gian dối thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn trĩnh nhập vần âm bịa trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1. Số lớn số 1 đem nhì chữ số là:

A. 10                        B. 90

C. 99                        D. 98

Câu 2. Trong những số 54, 67, 73, 38 số nhỏ rộng lớn 50 là:

A. 54                        B. 67

C. 73                        D. 38

Quảng cáo

Câu 3. Trong một tuần, nếu như ngày 01/05 là loại Hai thì ngày 6 mon 5 là:

A. Thứ Ba                B. Thứ Năm

C. Thứ Bảy                D. Chủ Nhật

Câu 4. Số bao gồm 3 đơn vị chức năng và 2 chục viết lách là:

A. 32                        B. 12

C. 20                        D. 23

Câu 5. Trong bảng những số từ là một cho tới 100, số đứng trước số nhỏ nhất đem nhì chữ số kiểu như nhau là:

A. 10                        B. 9

C. 11                        D. 12

Câu 6. Số?

Bộ Đề ganh đua Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối trí thức năm 2024 vận tải nhiều nhất

A. 78                        B. 70

C. 80                        D. 79

Câu 7. Mẹ đi ra vườn hái được 66 ngược cam và chanh, nhập cơ đem 23 ngược chanh. Vậy u hái được số ngược cam là:

A. 89 ngược cam               B. 43 ngược cam

C. 66 ngược cam               D. 78 ngược cam

Câu 8. Một sợi dây tương đối dài 46 centimet. Hà rời lên đường 22 centimet. Sợi chạc còn sót lại của Hà dài:

Bộ Đề ganh đua Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối trí thức năm 2024 vận tải nhiều nhất

A. 66 cm                  B. 24 cm

C. 43 cm                  D. 34 cm

II. Phần tự động luận

Câu 9. Đặt tính rồi tính:

22 + 33

……..

……..

……..

31 + 65

……..

……..

……..

87 – 36 

……..

……..

……..

68 – 53

……..

……..

……..

89 – 59

……..

……..

……..

Câu 10. Số ?

61 + 7 = …

77 – 3 … = 43

… + 12 = 45

34 + 23 – 37 = …

65 – 10 + 32 = …

Câu 11. Cho những số: 47, 32, 83, 91

a) Viết những số theo dõi trật tự rời dần: ……

b) Số lớn số 1 là: …….  Số nhỏ xíu nhất là: …....

Câu 12. Lớp 1A đem 37 các bạn, nhập cơ đem 22 các bạn phái nam. Hỏi lớp 1A đem từng nào các bạn nữ?

a) Viết phép tắc tính mến hợp:

………..............................................

b) Trả lời:

………..............................................

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề ganh đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Toán lớp 1

Thời gian dối thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Số “Ba mươi hai” được viết lách là:

Câu 2: Sắp xếp những số 27, 53, 63, 1 theo dõi trật tự kể từ nhỏ xíu cho tới rộng lớn được:

A. 27, 53, 63, 1

B. 63, 53, 27, 1

C. 1, 27, 53, 63

D. 1, 53, 27, 63

Câu 3: Từ 11 cho tới 34 đem từng nào số tròn trĩnh chục?

A. 4 số

B. 3 số

C. 2 số

D. 1 số

Câu 4: Hôm ni là ngày 14 tháng tư. Vậy 4 ngày nữa là ngày:

Câu 5: Độ lâu năm của cái băng theo dõi đơn vị chức năng xăng-ti-mét là:

Bộ Đề ganh đua Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối trí thức năm 2024 vận tải nhiều nhất

A. 3cm

B. 4cm

Xem thêm: dịch vụ lưu trữ đám mây của microsoft là gì

C. 5cm

D. 6cm

II. Phần tự động luận:

Câu 6: Đặt tính rồi tính:

23 + 6

18 – 3

47 – 12

11 + 10

Câu 7: Sắp xếp những số 30, 19, 47, 98 theo dõi trật tự kể từ nhỏ xíu cho tới rộng lớn.

Câu 8: Vẽ tăng kim lâu năm và kim phút nhập đồng hồ đeo tay nhằm đồng hồ đeo tay chỉ:

Bộ Đề ganh đua Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối trí thức năm 2024 vận tải nhiều nhất

Câu 9: Viết phép tắc tính phù hợp và vấn đáp câu hỏi:

Một lớp học tập đem 12 các bạn học viên phái đẹp và 11 các bạn học viên phái nam nhập cuộc văn nghệ. Hỏi lớp học tập đem toàn bộ từng nào các bạn nhập cuộc văn nghệ?

Câu 10: Điền số phù hợp nhập địa điểm chấm:

Hình tiếp sau đây đem … hình tròn trụ.

Bộ Đề ganh đua Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối trí thức năm 2024 vận tải nhiều nhất

Bộ Đề ganh đua Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối trí thức năm 2024 vận tải nhiều nhất

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề ganh đua Học kì 2 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Toán lớp 1

Thời gian dối thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Khoanh nhập vần âm bịa trước sản phẩm đúng:

a) Số “mười hai” được viết lách là:

b) Trong những số 83, 19, 50, 3 số nhỏ xíu nhất là số:

Câu 2: Viết số không đủ nhập địa điểm chấm:

a) Số … là số lớn số 1 đem nhì chữ số.

b) Số … là số tròn trĩnh chục nhỏ xíu nhất đem nhì chữ số.

Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống:

22 + 11 = 44 ☐ 

35 – 12 = 23 ☐ 

88 – 16 = 73 ☐ 

40 + 10 = 50 ☐ 

Câu 4: Đọc tờ lịch tiếp sau đây và điền số phù hợp nhập địa điểm chấm:

4 Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2024 vận tải tối đa | Kết nối tri thức

Hôm ni là loại …. ngày … mon … năm 2022.

Câu 5: Đánh lốt “X” nhập vật cao hơn nữa trong những hình bên dưới đây:

4 Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2024 vận tải tối đa | Kết nối tri thức

Câu 6: Điền số phù hợp nhập địa điểm chấm:

4 Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2024 vận tải tối đa | Kết nối tri thức

Đồng hồ nước bên trên chỉ …. giờ.

Câu 7: Điền số phù hợp nhập địa điểm chấm:

4 Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2024 vận tải tối đa | Kết nối tri thức

Hình bên trên đem … hình lập phương.

II. Phần tự động luận:

Câu 8: Tính:

23 + 44 =

57 – 15 =

89 – 30 =

77 + 10 =

Câu 9: Cho những số 73, 19, 24, 55:

a) Tìm số lớn số 1, tìm hiểu số nhỏ xíu nhất?

b) Sắp xếp những số theo dõi trật tự kể từ nhỏ xíu cho tới rộng lớn.

Câu 10: Viết phép tắc tính phù hợp và vấn đáp câu hỏi:

Bạn Hoa đem 15 con cái tem. Quý Khách Hùng đem trăng tròn con cái tem. Hỏi nhì các bạn đem toàn bộ từng nào con cái tem?

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề ganh đua Học kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Toán lớp 1

Thời gian dối thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Số “bốn mươi ba” được viết lách là:

Câu 2: Trong những số 52, 34, 17, 2 số lớn số 1 là số:

Câu 3: Số ngay tắp lự sau của số 29 là số:

Câu 4: Nhìn nhập tờ lịch, ngày hôm nay là ngày:

5 Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2024 vận tải tối đa | Chân trời sáng sủa tạo

A. Thứ tư, ngày 12

B. Thứ nhì, ngày 12

C. Thứ bảy, ngày 15

D. Thứ nhì, ngày 15

Câu 5: Hình tiếp sau đây đem từng nào hình tròn?

5 Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2024 vận tải tối đa | Chân trời sáng sủa tạo

A. 7 hình

B. 8 hình

C. 9 hình

D. 10 hình

Câu 6: Đồng hồ nước tiếp sau đây chỉ:

5 Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2024 vận tải tối đa | Chân trời sáng sủa tạo

A. 5 giờ

B. 11 giờ

C. 4 giờ

D. 12 giờ

II. Phần tự động luận:

Bài 1:

a) Đặt tính rồi tính:

b) Tính nhẩm:

20 + trăng tròn + 10 =

70 – 30 + 40 =

c) Điền lốt <, >, = nhập địa điểm chấm:

23 …. 16

42 … 58

34 + 15 … 49

Bài 2: Điền số phù hợp nhập dù trống rỗng (theo mẫu):

Mẫu:

5 Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2024 vận tải tối đa | Chân trời sáng sủa tạo

Bài 3:

a) Hình mặt mũi có:

…..hình tròn

…..hình tam giác

…..hình vuông

5 Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2024 vận tải tối đa | Chân trời sáng sủa tạo

b) Điền số phù hợp nhập địa điểm chấm:

5 Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2024 vận tải tối đa | Chân trời sáng sủa tạo

Bút dạ có tính lâu năm bởi vì ….cm.

Bài 4: Viết phép tắc tính rồi thưa câu trả lời:

Bạn Hoa đem 10 ngược táo. Quý Khách Hà đem 15 ngược táo. Hai các bạn đem toàn bộ từng nào ngược táo?

Xem tăng những đề ganh đua Toán lớp 1 đem đáp án hoặc khác:

 • Đề ganh đua tham khảo quality đầu năm mới Toán lớp 1 (5 đề)

 • Top 30 Đề ganh đua Toán lớp 1 Giữa kì 1

 • Bộ Đề ganh đua Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 (30 đề)

 • Top 50 Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 1 đem đáp án

 • Đề ganh đua môn Toán lớp 1 Học kì một năm 2024 đem đáp án (50 đề)

 • Top 30 Đề ganh đua Toán lớp 1 Giữa kì 2

 • Bộ Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán lớp 1 (30 đề)

 • Ôn hè Toán lớp 1 lên lớp 2

Đã đem phầm mềm VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Đề ganh đua Toán, Tiếng Việt lớp 1 đem đáp án được biên soạn bám sát nội dung lịch trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 1 lịch trình sách mới mẻ.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.