bài tập về mạo từ

Bài ghi chép 50 Bài tập dượt Mạo kể từ đặc biệt hoặc với điều giải bao gồm vừa đủ lý thuyết trọng tâm về Mạo kể từ và bên trên 50 bài bác tập dượt về Mạo kể từ tinh lọc, với đáp án cụ thể khiến cho bạn nắm rõ cơ hội dùng của Mạo kể từ.

50 Bài tập dượt Mạo kể từ đặc biệt hoặc với điều giải

PHẦN I. LÝ THUYẾT

1. Định nghĩa

Bạn đang xem: bài tập về mạo từ

- Mạo kể từ ở trước danh kể từ và chỉ ra rằng danh kể từ bại liệt nói đến việc một đối tượng người tiêu dùng xác lập hoặc không

- Tiếng Anh với 3 mạo từ:

• “The” dùng làm chỉ đối tượng người tiêu dùng xác lập hoặc thường hay gọi là mạo kể từ xác lập (Definite article)

• “A/ An” được sử dụng nói đến việc một đối tượng người tiêu dùng ko xác lập được hoặc thường hay gọi là mạo kể từ ko xác lập. (Indefinite article)

- Mạo kể từ Zero (Zero article) không tồn tại mạo kể từ đứng trước danh từ: thông thường vận dụng mang lại danh kể từ ko điểm được (uncountable nouns) và danh kể từ điểm được ở dạng số nhiều: rice, tea, people, clothes

2. Mạo kể từ xác lập “The”

"The" được sử dụng cho tất cả danh kể từ điểm được - countable noun(s) (số không nhiều láo nháo số nhiều) và danh kể từ ko điểm được (uncountable nouns)

Ta người sử dụng “the” ở những ngôi trường hợp:

- Vật thể hoặc group vật thể, nhân tố là độc nhất.

Eg: the sun, the world ….

- Khi nói lại bịa đặt “the” trước danh kể từ vừa vặn vừa mới được phát biểu.

Eg: I saw an elephant. The elephant looks so sánh xinh đẹp.

- Danh kể từ được xác lập vì như thế một cụm kể từ hoặc một mệnh đề trước bại liệt, thì bịa đặt “the” trước danh từ

Eg: The teacher that I learnt

- “The” đứng trước một danh kể từ duy nhất vật riêng biệt biệt

Eg: My mother is cooking in the kitchen

- “The” được bịa đặt trước lúc đối chiếu nhất và trước "first" (thứ nhất), "second" (thứ hai), "only" (duy nhất) Khi những kể từ này nhập vai trò là tính kể từ hoặc đại kể từ.

Eg: The first person (người đầu tiên)

- "The" + Danh kể từ số không nhiều đại diện thay mặt cho 1 group động vật hoang dã, loại vật hoặc vật vật

Eg: The shark is one of the endangered species.

- "The" đứng trước một member của một group người.

Eg: The small stores are finding business increasingly difficult.

- "The" + Danh kể từ số không nhiều đứng trước động kể từ và người sử dụng với đại kể từ số không nhiều (He/ She/ It)

Eg: The first-class customer pays more so sánh that she enjoys the qualified service.

- "The" + Tính từ: duy nhất group người, một đẳng cấp xã hội

Eg: The old (người già), the rich (người giàu) …..

- The" đứng trước những thương hiệu riêng biệt như: hải dương, sông, quần hòn đảo, sản phẩm núi, tên thường gọi số nhiều của những nước, tụt xuống mạc, miền

Eg: The Pacific (Thái Bình Dương)

- "The" đứng trước những tên thường gọi bao gồm Danh kể từ + of + danh từ

Eg: The United States of America (Nước Mỹ)

- "The" + bọn họ (ở dạng số nhiều): mái ấm gia đình ...

Eg: The Bills = tổ ấm ngôi nhà Bill (vợ ck Bill và những con)

- “The” bịa đặt trước thương hiệu của tổ chức triển khai, nhiều bang

Eg: The United Nations. (Liên hợp ý quốc), The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Tổ chức Giáo dục đào tạo, Khoa học tập và Văn hoá của Liên Hợp Quốc.)

- “The” đứng trước thương hiệu group hợp ý xướng, dàn nhạc truyền thống, ban nhạc phổ thông

Eg: the Beatles ………….

3. Mạo kể từ ko xác lập – A/An

- “A” đứng trước một phụ âm hoặc một kể từ với âm chính thức là phụ âm.

Eg: a book : một cuốn sách, a student: một học viên …………

- “An” đứng trước một nguyên vẹn âm (a, e, i, o, u) hoặc âm /h/ câm. Bên cạnh đó, nó cũng đứng trước những hình mẫu tự động quan trọng phát âm tương tự như nguyên vẹn âm.

Eg: an apple: một trái ngược táo, an SOS: một tín hiệu cấp cho cứu vãn ………..

PHẦN II. BÀI TẬP ÁP DỤNG

Task 1. Chọn mạo kể từ chính trong những câu mặt mũi dưới

1. Does she bring ________________ (a, an, the) umbrella?

2. Are you looking for________________ (a, an, the) job?

3. I checked ________________ (a, an, the) gmail twice.

4. Could I have ________________ (a, an, the) cup of coffee please?

5. I was born into ________________ (a, an, the) rich family.

6. He will come back in ________________ (a, an, the) hour.

7. Have you been to lớn ________________ (a, an, the) Mekong River?

8. I would lượt thích to lớn talk to lớn one of ________________ (a, an, the) leaders.

9. What ________________ (a, an, the) beautiful lake!

10. The airplane landed on ________________ (a, an, the) airport.

1. an

2. a

3. the

4. a

5. a

6. an

7. the

8. the

9. a

10. the

Task 2. Chọn đáp án chính nhằm điền nhập khu vực trống rỗng (chú ý: ký hiệu “x” Có nghĩa là ko cần thiết mạo từ)

1. We are looking for _______ place to lớn spend ________ night.

A. the/the     B. a/the

C. a/a     D. the/a

2. Please turn off ________ lights when you leave ________ room.

A. the/the     B. a/a

C. the/a     D. a/the

3. We are looking for people with ________experience.

A. the     B. a

C. an     D. x

4. Would you pass bầm ________ salt, please?

A. a     B. the

C. an     D. x

5. Can you show bầm ________way to lớn ________station?

A. the/the     B. a/a

C. the/a     D. a/the

6. She has read ________interesting book.

A. a     B. an

C. the     D. x

7. You’ll get ________shock if you touch ________ live wire with that screwdriver.

A. an/the     B. x/the

C. a/a     D. an/the

8. Mr. Smith is ________ old customer and ________ honest man.

A. An/the     B. the/an

C. an/an     D. the/the

9. ________ youngest boy has just started going to lớn ________ school.

A. a/x     B. x/the

C. an/x     D. the/x

10. Do you go to lớn ________ prison to lớn visit him?

A. the     B. a

C. x     D. an

1. B. a/the

2. A. the/the

3. D. x

4. B. the

5. A. the/the

6. B. an

7. B. x/the

8. C. an/an

9. D. the/x

10. A. the

Câu chất vấn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án B A D B A B B C D A

Task 3. Điền a/an hoặc the

1. This morning I bought….newspaper and …….magazine. …….newspaper is in my bag but I don’t know where I put…..magazine.

2. I saw ……accident this morning. ……car crashed into …..tree. ………driver of ……car wasn’t hurt but …..xế hộp was badly damaged.

3. There are two cars parked outside:……..xanh rờn one and …….grey one. ……..xanh rờn one belongs to lớn my neighbors. I don’t know who ….. owner of…..grey one is.

4. My friends live in…….old house in……small village. There is …….beautiful garden behind ……..house. I would lượt thích to lớn have……garden lượt thích this.

5. This house is very nice. Has it got …….garden?

1. This morning I bought…a….newspaper and ..a...magazine. ..The…newspaper is in my bag but I don’t know where I put…the ..magazine.

2. I saw …an…accident this morning. …a…car crashed into …a..tree. …The……driver of …a…car wasn’t hurt but …the..xế hộp was badly damaged.

3. There are two cars parked outside:…a…..xanh rờn one and …a….grey one. …the…..xanh rờn one belongs to lớn my neighbors. I don’t know who …the.. owner of…the..grey one is.

4. My friends live in…an….old house in…a…small village. There is …a….beautiful garden behind …the…..house. I would lượt thích to lớn have…a…garden lượt thích this.

5. This house is very nice. Has it got …a….garden?

Task 4. Điền a/an hoặc the

1. It’s a beautiful day. Let’s sit in……..garden.

2. Can you recommend ……..good restaurant?

3. We had dinner in…….most expensive restaurant in town

4. There isn’t ……….airport near where I live. …….nearest airport is 70 miles away.

5. “Are you going away next week?” - “No, …..week after next”

1. It’s a beautiful day. Let’s sit in…the…..garden.

2. Can you recommend …a…..good restaurant?

3. We had dinner in…the….most expensive restaurant in town.

4. There isn’t …an…….airport near where I live. …the….nearest airport is 70 miles away.

5. “Are you going away next week?” - “No, .. the…..week after next”

Task 5. Chọn đáp án đúng

1. I’m afraid of dogs/the dogs.

2. Can you pass the salt/salt, please?

3. Apples/the apples are good for you.

4. Look at apples/the apples on that tree! They are very big.

5. Women/the women live longer kêu ca men/the men.

6. I don’t drink tea/the tea. I don’t lượt thích it.

7. We had a very nice meal. Vegetables/ the vegetables were especially good.

8. Life/the life is strange sometimes. Some very strange things happen.

9. I lượt thích skiing/the skiing. But I’m not good at it.

10. Who are people/the people in this photograph?

1. dogs

2. the salt

3. apples

4. the apples

5. women, men

6. tea

7. the vegetables

8. life

9. skiing

10. the people

Task 6. Điền mạo kể từ phù hợp “a/an/the hoặc x (không cần thiết mạo từ)” nhập khu vực trống rỗng.

1. Are John and Mary ________cousins?

No, they aren't ________cousins; they are ________brother and ________sister.

2. ________fog was so sánh thick that we couldn't see ________ side of ________road. We followed ________car in front of us and hoped that we were going ________right way.

3. I can't remember ________exact date of ________storm, but I know it was on ________Sunday because everybody was at ________church. On ________Monday ________post didn't come because ________roads were blocked by ________fallen trees.

4. Peter thinks that this is quite ________ cheap restaurant.

5. A: There's ________murder here.

B: Where's ________body?

A: There isn't ________body.

B: Then how vì thế you know there's been ________murder?

1. x - x - x - x

2. The - the - the - the - the

3. the - the - x - the - x - the – x - x

4. a

5. a - the - a - a

Task 7. Chọn đáp án chính nhằm điền nhập khu vực trống

1. They are looking for _______ place to lớn spend ________ night.

Xem thêm: dù đục dù trong con sông vẫn chảy

A. the/the     B. a/the

C. a/a     D. the/a

2. Please turn off ________ người yêu thích when you come ________ room.

A. the/the     B. a/a

C. the/a     D. a/the

3. They are looking for some groups of people with ________experience.

A. the     B. a

C. an     D. x

4. Would you pass bầm ________ sugar, please?

A. a     B. the

C. an     D. x

5. Could you show bầm ________way to lớn ________airport?

A. the/the     B. a/a

C. the/a     D. a/the

1. B. a/the

2. A. the/the

3. D. x

4. B. the

5. A. the/the

Câu chất vấn 1 2 3 4 5
Đáp án B A D B A

Task 8. Hoàn trở thành những câu sau đây dùng một giới kể từ phù hợp

Bed, home page, hospital, prison, school, university, work

1. Two people were injured in the accident and were taken to lớn hospital.

2. In Britain, children from the age of five have to lớn go………………

3. Mark didn’t go out last night. He stayed……………………..

4. I’ll have to lớn hurry. I don’t want to lớn be late……………..

5. There is a lot of traffic in the morning when everybody is going………………

6. Cathy’s mother has just had an operation. She is still……………

7. When Julia leaves school, she wants to lớn study economics…………….

8. Bill never gets up before 9 o’clock. It’s 8.30 now, so sánh he is still……………..

9. If you commit a serious crime, you could be sent……………….

1. Two people were injured in the accident and were taken to lớn hospital.

2. In Britain, children from the age of five have to lớn go to lớn school.

3. Mark didn’t go out last night. He stayed at home page.

4. I’ll have to lớn hurry. I don’t want to lớn be late for school.

5. There is a lot of traffic in the morning when everybody is going to lớn work.

6. Cathy’s mother has just had an operation. She is still in hospital.

7. When Julia leaves school, she wants to lớn study economics at university.

8. Bill never gets up before 9 o’clock. It’s 8.30 now, so sánh he is still in bed

9. If you commit a serious crime, you could be sent to lớn prison.

Task 9. Chọn đáp án chính.

1. What makes people/the people violent? What causes aggression/the aggression?

2. All books/all the books on the top shelf belong to lớn bầm.

3. First world war/ the first world war lasted from 1914 until 1918.

4. One of our biggest problems is unemployment/the unemployment.

1. people, aggression

2. All the books

3. The first world war

4. unemployment

Task 10. Điền mạo kể từ phù hợp nhằm hoàn thiện bức thư.

Hi John,

I arrived in ………… USA last Monday. We left ………… Rome, flew over …….. Alps and made a quick stop in ………….. London. There we went shopping in ………… Harrods, visited ………….. Tower and enjoyed a sunny afternoon in ……….. Hyde Park. On the following day we left for ………… Thủ đô New York. ………….. time on board wasn't boring as there were two films to lớn watch on …………….. monitor. …………. people on ………. plane were all …………… Italian. Before we landed at ……….. JFK airport, we saw ………… Statue of Liberty, …………… Ellis Island and ………….. Empire State Building. ………… khách sạn I stayed in was on ………….. corner of …………42nd Street and …………. 5th Avenue. I don't lượt thích …………… hotels very much, but I didn't have …………. time to lớn rent an apartment.

Please say hello to lớn Peter and Mandy.

Yours,

Peter

Hi John,

I arrived in the USA last Monday. We left x Rome, flew over the Alps and made a quick stop in xLondon. There we went shopping in x Harrods, visited the Tower and enjoyed a sunny afternoon in x Hyde Park. On the following day we left for x Thủ đô New York. The time on board wasn't boring as there were two films to lớn watch on the monitor. The people on the plane were all x Italian. Before we landed at x JFK airport, we saw the Statue of Liberty, x Ellis Island andthe Empire State Building. The khách sạn I stayed in was on the corner of x 42nd Street and x 5th Avenue. I don't lượt thích x hotels very much, but I didn't have x time to lớn rent an apartment.

Please say hello to lớn Peter and Mandy.

Yours,

Peter

Bài tập dượt trượt sung

Exercise 1. Fill in the blanks with suitable articles.

1. I have _____ bag and _____ umbrella.

2. Give bầm _____ chocolate.

3. My father reads ______ Telegraph newspaper every day.

4. Do you want _____ ice cream?

5. ______ Sun is shining brightly.

6. ______water in_____ bottle is cold.

7. There is _____ horse.

8. Give bầm _____ glass of water.

9. Close _____ door.

10. ______ Moon is earth’s natural satellite.

11. There is ______ owl sitting on the tree.

12. Loot at _____ sky.

13. There is _____ umbrella on the table.

14. He is _____ honest person.

15. I want to lớn buy _____ chocolate.

Đáp án:

1. a – an

6. the

11. an

2. a

7. a

12. the

3. the

8. a

13. an

4. an

9. the

14. an

5. the

10. the

15. a

Exercise 2. Underline the correct articles.

1. It took an/a hour to lớn come here.

2. We are working on an/a project.

3. A/The Taj Mahal is in New Delhi.

4. Close the/an window please.

5. An/The Mount Everest is the highest mountain.

6. He lives in a/an village.

7. I want to lớn ride a/an horse.

8. Please give bầm a/the phone.

9. The/A father of Ravi is a great cook.

10. A/The mangoes are ripe.

Đáp án:

1. an

6. a

2. a

7. a

3. the

8. the

4. the

9. the

5. the

10. the

Exercise 3. Fill in the blanks with suitable articles. Put x where the article is not required.

1. Is this ____ book that you have been looking for?

2.  ____ sun rises in ____ east.

3. ____clouds were not visible in ____ sky.

4. Would you show her ____ coupon you have received for the fair?

5.  Please get bầm ____ umbrella from the cửa hàng.

6. We have ____ các buổi party tonight at my place.

7. There is ____ problem in this code.

8. There is ____ book called “Think Like a Monk”.

9.  ____ táo khuyết a day keeps the doctor away.

10. Do you have ____ pet?

Đáp án:

1. the

6. a

2. the – the

7. a

3. the – the

8. a

4. the

9. an

5. an

10. a

Exercise 4. Fill in the correct article (A , AN or THE) where necessary – or leave blank.

1. _________ modern life is stressful.

2. What’s _________ capital of your country?

3. _________ doctor earns more kêu ca _________ teacher.

4. Do you know who invented _________ computer?

5. Have you seen _________ newspaper? I can’t find it anywhere.

6. Is this _________ first time you’ve stayed at _________ Hilton?

7. Is _________ Nile or _________ Amazon _________ longest river on _________ earth?

8. Several million visitors ________ year are attracted to lớn ________ ski slopes of ________ Alps.

9. I’ll meet you outside ________ post office. I’ll be there in ________ quarter of ________ hour.

10. _________ young people tend to lớn think that _________ life was more difficult in _________ past.

Đáp án:

1. x

6. the - the

2. the

7. the – the – the – x

3. a - a

8. a - the – the

4. the

9. the – a – an

5. the

10. x – x - the

Xem thêm thắt những bài bác tập dượt Ngữ pháp Tiếng Anh đặc biệt hoặc với điều giải cụ thể khác:

  • Bài tập dượt Danh kể từ đặc biệt hoặc với điều giải
  • Bài tập dượt Đại kể từ đặc biệt hoặc với điều giải
  • Bài tập dượt Tính kể từ đặc biệt hoặc với điều giải
  • Bài tập dượt Trạng kể từ đặc biệt hoặc với điều giải

Đã với ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ nhằm nối tiếp theo dõi dõi những loạt bài bác tiên tiến nhất về ngữ pháp giờ đồng hồ Anh, luyện đua TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... tiên tiến nhất của công ty chúng tôi.