bằng chứng tiến hóa nào sau đây là bằng chứng sinh học phân tử

Câu hỏi:

09/08/2021 30,154

Bạn đang xem: bằng chứng tiến hóa nào sau đây là bằng chứng sinh học phân tử

A. Tất cả những loại loại vật đều được cấu trúc kể từ tế bào.

B. Prôtêin của những loại loại vật đều cấu trúc kể từ trăng tròn loại axit amin.

Đáp án chủ yếu xác

C. Xác loại vật sinh sống trong những thời đại trước được bảo vệ trong những lớp băng.

D. Xương tay của những người tương đương với cấu hình chi trước của mèo.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Bằng triệu chứng sinh học tập phân tử là B.

A: phẳng triệu chứng tế bào học

C: Hóa thạch

D: phẳng triệu chứng phẫu thuật đối chiếu.

Chọn B.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một quần thể ở tình trạng cân đối Hacđi-Vanbec sở hữu 2 alen D và d, nhập cơ số thành viên sở hữu loại ren dd lúc lắc tỉ trọng 25%. Tần số kha khá của từng alen nhập quần thể là:

A. D = 0,16; d = 0,84.

B. D = 0,5; d = 0,5.

C. D = 0,4; d = 0,6.

D. D = 0,75; d = 0,25.

Câu 2:

Trong Luật hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình sở hữu điều luật cấm kết duyên trong số những người dân có mối quan hệ huyết tộc thân mật. Cửa hàng DT học tập của điều luật này là lúc những người dân sở hữu mối quan hệ huyết tộc kết duyên cùng nhau thì:

A. quy trình tách phân ở phụ vương và u bị rối loàn thực hiện xuất hiện tại những đột đổi thay NST.

B. những ren lặn rất có hại hoàn toàn có thể được bộc lộ thực hiện mang lại con cái con cháu của mình sở hữu mức độ sinh sống xoàng xĩnh.

C. quy trình vẹn toàn phân ở phụ vương và u bị rối loàn thực hiện xuất hiện tại những đột đổi thay xôma.

D. những dạng đột đổi thay ren và đột biển lớn NST thông thường xẩy ra Lúc kết duyên ngay gần nên tách mức độ sinh sống của mới con cái con cháu.

Câu 3:

Khi nói đến xét nghiệm trước sinh ở người, tuyên bố nào là tại đây ko đúng?

Xem thêm: chức năng của tuyến tụy

A. Xét nghiệm trước sinh là những xét nghiệm để hiểu coi bầu nhi sở hữu bị bệnh dịch DT nào là cơ hay là không.

B. Xét nghiệm trước sinh đặc trưng hữu ích so với một số trong những bệnh dịch DT phân tử thực hiện rối loàn quy trình gửi hóa nhập khung người.

C. Xét nghiệm trước sinh nhằm mục đích mục tiêu đa số là xác lập biểu hiện sức mạnh của những người u trước lúc sinh con cái.

D. Xét nghiệm trước sinh được tiến hành bởi nhị kinh nghiệm thông dụng là chọc dò thám dịch ối và sinh thiết tua nhau bầu.

Câu 4:

Khi lai khung người sở hữu loại ren AaBb với khung người sở hữu loại ren Ddee, tiếp sau đó tổ chức nhiều bội hóa tạo thành thể dị nhiều bội. thạo rằng quy trình tách phân xẩy ra thông thường, đời con cái ko thể nhận được loại ren dị nhiều bội nào là sau đây?

A. AAbbDDee.

B. aaBBddee.

C. AABBDDee.

D. aabbddEE.

Câu 5:

Khi nói đến những nguyên tố tình cờ và tinh lọc đương nhiên, sở hữu từng nào điểm sáng cộng đồng tại đây đúng?

I. cũng có thể chỉ thực hiện thay cho thay đổi tần số alen tuy nhiên ko thực hiện thay cho thay đổi tần số loại ren của quần thể.

II. Làm tách sự đa dạng chủng loại DT của quần thể.

III. cũng có thể thực hiện tăng tần số alen đảm bảo chất lượng, tách tần số alen rất có hại nhập quần thể.

IV. cũng có thể tạo nên alen mới mẻ thực hiện tăng mối cung cấp vật liệu của tiến thủ hóa.

A. 1.

B. 3.

C. 2.

D. 4.

Câu 6:

Sơ vật nào là tại đây tế bào miêu tả chính nội dung fake thuyết siêu trội?

A. AaBb > AABb > aabb.

B. AABb > AaBb >Aabb.

C. AABB > AaBb > aabb.

Xem thêm: tính bằng cách thuận tiện lớp 5

D. AABB > ABB > aabb.