bệnh nhân phải tiếp đường tiêm hoặc truyền dung dịch đường vào tĩnh mạch đó là loại đường nào

Câu hỏi:

18/11/2019 101,068

Chọn đáp án A

Bệnh nhân nên tiếp đàng (tiêm hoặc truyền hỗn hợp đàng nhập tĩnh mạch), này là đàng glucozơ

Glucozơ được dùng muốn tạo tích điện quan trọng cho việc sinh sống, quy trình này ra mắt nhập tế bào. Glucozơ ngấm thẳng nhập niêm mạc ruột non nhập ngày tiết nên khung hình hoàn toàn có thể hít vào một cơ hội đơn giản qua loa đàng tĩnh mạch máu.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho những tuyên bố sau về cacbohiđrat:

(1). Tất cả những cacbohiđrat đều phải sở hữu phản xạ thủy phân.

(2). Thủy phân trọn vẹn tinh anh bột nhận được glucozơ.

(3). Glucozơ, fructozơ và mantozơ đều phải sở hữu phản xạ tráng bạc.

(4). Glucozơ làm mất đi thuốc nước brom.

(5). Thủy phân mantozo nhận được glucozơ và fructozơ

(6). Anđehit thuộc tính với H2 (dư) đem xúc tác Ni đun rét, nhận được ancol bậc một

(7). Dung dịch axit axetic thuộc tính được với Cu(OH)2

(8). Etylamin thuộc tính với axit nitro ở sức nóng chừng thông thường dẫn đến etanol.

(9). Metylamin tan nội địa tạo ra hỗn hợp đem môi trường thiên nhiên bazo.

Số tuyên bố đích thị là:

A. 6.

B. 5.

C. 7.

D. 8.

Câu 2:

Trong những tuyên bố sau, đem bao nhiêu tuyên bố đúng?

(1) Đường fructozơ đem vị ngọt rộng lớn đàng mía.  

(2) Xenlulozơ được tạo ra vì chưng những gốc βglucozơ links cùng nhau vì chưng links β1,6glicozit.

(3) Chất mập lỏng chứa đựng nhiều axit mập ko no như oleic, linoleic.

(4) Glucozơ bị lão hóa vì chưng nước brom dẫn đến axit gluconic.

(5) Bột ngọt đem bộ phận đó là muối bột đinatri của axit glutamic.

(6) Lysin là dung dịch té gan dạ, axit glutamic là dung dịch tương hỗ thần kinh trung ương.

(7) Nilon–7 được pha chế vì chưng phản xạ trùng dừng axit ω–aminoenantoic.

A. 1.

B. 3.

Xem thêm: một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi

C. 4.

D. 2.

Câu 3:

Thực hiện nay phản xạ thủy phân trăng tròn,52 gam saccarozơ nhập (H+) với hiệu suất 75%. Trung hòa không còn lượng H+ đem nhập hỗn hợp sau thủy phân rồi mang lại AgNO3/NH3 dư nhập thấy đem m gam Ag xuất hiện nay. Giá trị của m là:

A. 24,84

B. 22,68

C. 19,44

D. 17,28

Câu 4:

Lên men 60 gam glucozơ, lượng khí CO2 sinh đi ra hít vào không còn nhập nước vôi nhập nhận được 12 gam kết tủa và lượng hỗn hợp sau phản xạ tạo thêm 10 gam đối với lượng nước vôi nhập ban sơ. Hiệu suất phản xạ lên men là

A. 75,0%.

B. 54,0%.

C.60,0%.

D. 67,5%.

Câu 5:

Chất này tại đây không tồn tại kĩ năng nhập cuộc phản xạ tráng gương?

A. glucozơ

B. fructozơ

C. Sobitol

D. phenylfomat

Câu 6:

Dãy những hóa học đều phải sở hữu kĩ năng nhập cuộc phản xạ thủy phân nhập hỗn hợp H2SO4 đun rét là: 

A. glucozơ, tinh anh bột và xenlulozơ.

B. saccarozơ, tinh anh bột và xenlulozơ.

C. glucozơ, saccarozơ và fructozơ. 

Xem thêm: cho đường tròn tâm o

D. fructozơ, saccarozơ và tinh anh bột.