bị động hiện tại đơn

Bên cạnh câu dữ thế chủ động nằm trong vô vàn loại câu vô giờ Anh, câu thụ động thì thời điểm hiện tại đơn lưu giữ một địa điểm vô nằm trong cần thiết. Đây là dạng câu thông thường gặp gỡ vô cuộc sống tương tự vô sách vở và giấy tờ. Hãy nằm trong Langmaster khơi thâm thúy vô kiến thức và kỹ năng lý thuyết và thực hành thực tế bài bác luyện của dạng câu này nhé!

1. Khái niệm câu bị động

Câu thụ động (Passive Voice) là dạng câu được sử dụng Khi ham muốn nhấn mạnh vấn đề cho tới đối tượng người sử dụng (chủ ngữ) là kẻ hoặc vật chịu đựng hiệu quả của hành vi rộng lớn là bạn dạng thân thiện hành vi tê liệt. Thì của động kể từ của câu thụ động cần tuân bám theo thì của động kể từ của câu dữ thế chủ động.

Bạn đang xem: bị động hiện tại đơn

Ví dụ. My wallet was stolen yesterday. (Ví tiền bạc tôi bị trộm rơi rụng ngày ngày hôm qua.)

→ Chủ thể là “ví tiền bạc tôi” ko thể tự động “trộm” được tuy nhiên bị một ai tê liệt “trộm” rơi rụng. Vậy nên  vô tình huống này nên dùng câu thụ động.

Xem thêm:

=> CẤU TRÚC CÂU BỊ ĐỘNG TRONG TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ NHẤT

=> BỎ TÚI CÁC LOẠI CẤU TRÚC CÂU BỊ ĐỘNG TRONG TIẾNG ANH

2. Công thức công thụ động thì thời điểm hiện tại đơn

 • Câu khẳng định

Công thức: S + am/is/are + PII + (by O)

Ví dụ. 

 • Lipsticks are often collected by my sister. (Những thỏi son thông thường được thuế tầm vị chị tôi.)
 • This tree is planted by my father. (Cái cây này được trồng vị tía tôi.)
 • I am punished by my teacher because of not doing homework. (Tôi bị trị vị nhà giáo vì như thế ko thực hiện bài bác luyện về căn nhà.)
 • Câu phủ định

Công thức: S + am/is/are + not + PII + (by O)

Ví dụ. 

 • This task isn’t done. (Công việc này không được thực hiện đoạn.)
 • The flowers aren’t watered by my mother today. (Những hoa lá vẫn không được u tôi tưới nước vô ngày hôm nay.)
 • My dog isn’t fed by my father. (Chú chó của tôi vẫn không được tía tôi mang lại ăn.)
 • Câu ngờ vực vấn

Công thức: Am/is/are + S + PII + (by O)?

Ví dụ.

 • Is this letter written by Anna? (Bức thư này còn có cần được ghi chép vị Anna không?)
 • Is your motorbike bought by your dad? (Xe máy chúng ta đem cần tự tía bạn oder không?)
 • Are Math classes taught here every day? (Các lớp học tập Toán giành được dạy dỗ ở trên đây thường ngày không?)

null

3. Phân biệt câu dữ thế chủ động thì thời điểm hiện tại đơn và câu thụ động thì thời điểm hiện tại đơn

 • Câu dữ thế chủ động thì thời điểm hiện tại đơn
 •  Khái niệm: Câu dữ thế chủ động là câu được sử dụng Khi bạn dạng thân thiện công ty được nói tới hoàn toàn có thể tự động triển khai được hành vi.
 • Công thức khái quát: S + V (s/es) + O
 • Ví dụ: My wife waters the flowers everyday. (Vợ tôi tưới nước mang lại hoa mỗi ngày.)
 • Câu thụ động thì thời điểm hiện tại đơn
 •  Khái niệm: Câu thụ động là câu tuy nhiên công ty phải chịu vị một hành vi.
 • Công thức bao quát : S + am/is/are + PII + (by O)
 • Ví dụ: The flowers are watered by my wife everyday. (Những hoa lá được tưới nước vị phu nhân tôi mỗi ngày.)

null

Phân biệt câu dữ thế chủ động và câu thụ động thì thời điểm hiện tại đơn

4. Cách quy đổi kể từ câu dữ thế chủ động thanh lịch câu thụ động thì thời điểm hiện tại đơn

 • Để đem câu dữ thế chủ động thanh lịch câu thụ động thì thời điểm hiện tại đơn, tao triển khai 3 bước sau đây:
 • Bước 1: Xác ấn định tân ngữ vô câu dữ thế chủ động nhằm đem trở thành công ty ngữ của câu thụ động.
 • Bước 2: Xác ấn định thì của động kể từ vô câu dữ thế chủ động (ở đấy là thì thời điểm hiện tại đơn) rồi vận động kể từ về thể thụ động (có quy tắc thì thêm thắt -ed, bất quy tắc thì người sử dụng phân kể từ 2).
 • Bước 3: Chuyển công ty ngữ vô câu dữ thế chủ động trở thành tân ngữ vô câu thụ động, thêm thắt “by” phía đằng trước tân ngữ. Đối với công ty ko xác lập như by them, by people thì hoàn toàn có thể bỏ lỡ.

Ví dụ: Câu công ty động: My grandmother waters the trees every morning. (Bà tôi tưới nước mang lại cây vào cụ thể từng buổi sớm.)

=>  Câu bị động: The trees are watered by my grandmother every morning. (Những cái cây được bà tôi tưới nước vô hằng ngày.)

 • Cách quy đổi ở thì thời điểm hiện tại đơn
 • Câu công ty động: S1 + V + O
 • Câu bị động: S2 + To Be + PII

(Chủ ngữ + dạng của động kể từ to tướng be is/am/are + động kể từ dạng phân kể từ 2).

 • Một số cảnh báo Khi đem kể từ câu dữ thế chủ động thanh lịch câu bị động:
 • Những nội động kể từ (là động kể từ ko đòi hỏi tân ngữ) thì ko người sử dụng ở dạng thụ động. Ví dụ. My leg hurts. (Chân của tôi nhức.)
 • Nếu công ty ngữ vô câu phụ trách mang lại chủ yếu của hành vi thì cũng ko được đem trở thành câu thụ động. 

Ví dụ: My brother goes jogging in the morning. (Anh tôi cút chạy cỗ vô buổi sớm.)

 • Người hoặc vật thẳng tạo ra hành vi thì người sử dụng với by, vật loại gián tiếp tạo ra hành vi thì người sử dụng với with. 

Ví dụ: The fish was killed with a knife. (Con cá bị thực hiện thịt bươi con cái dao.)

           The fish was killed by my mother. (Con cá bị thực hiện thịt vị u tôi.)

 • Trong một trong những tình huống, động kể từ to tướng be/to get + P2 ko đem nghĩa thụ động. Nó hoàn toàn có thể trình diễn mô tả trường hợp tuy nhiên công ty ngữ đang được gặp gỡ phải 

Ví dụ: He got lost on the street. (Anh ấy lạc lối phía trên phố.)

hoặc chỉ việc công ty ngữ tự động thực hiện lấy 

The little girl gets dressed very quickly. (Cô bé bỏng khoác ăn mặc quần áo đặc biệt nhanh chóng.)

 • Sự biến hóa về thời và thế đều thay cho thay đổi với động kể từ to tướng be, còn phân kể từ 2 không thay đổi.

Xem thêm:

=> SƠ ĐỒ CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH CÓ THỰC SỰ GIÚP GHI NHỚ HIỆU QUẢ?

=> THÌ HIỆN TẠI ĐƠN (PRESENT SIMPLE) - CÔNG THỨC, DẤU HIỆU VÀ BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN

5. Một số dạng câu thụ động thì thời điểm hiện tại đơn phổ biến

5.1. Câu thụ động đem 2 tân ngữ

Trong giờ Anh, đem một trong những động kể từ được bám theo sau vị 2 tân ngữ: give, show, tell, ask, teach, send… 

Những câu chứa chấp động kể từ chủ yếu này sẽ sở hữu được 2 dạng câu thụ động. Tân ngữ chỉ người thực hiện công ty ngữ sẽ không còn cần thiết giới kể từ đi kèm theo. trái lại, nếu như đem tân ngữ chỉ vật lên trước, chúng ta cần người sử dụng một giới kể từ phù hợp tất nhiên. 

Ví dụ: I gave Arian a gift. (Tôi tặng mang lại Arian một khoản quà) 

=> Arian was given a gift (by me). (Arian được tặng một khoản quà)

=> A gift was given to tướng Arian by má. (Một phần quà được tôi tặng mang lại Arian)

5.2. Câu thụ động với động kể từ tường thuật

Các động kể từ trần thuật bao gồm:  consider, know, think, suppose, believe, rumour, say, declare, feel, report, find,...

 • Câu công ty động:  S + V + that + S’ + V’ + O … (trong tê liệt S là công ty ngữ, S’ là công ty ngữ thụ động, O là tân ngữ, O’ là tân ngữ bị động).
 • Cấu trúc: S + V + that + S’ + V’ + O …

=>Cách 1: S + be + PII + to tướng V’

=> Cách 2: It + be + PII + that + S’ + V’

Ví dụ: Everyone says that Kris is rich.

=> Kris is said to tướng be rich.

=> It is said that Kris is rich.

null

Một số dạng câu thụ động thì thời điểm hiện tại đơn

5.3. Câu thụ động được đem kể từ câu dữ thế chủ động là câu nhờ vả

 • Câu công ty động: …have someone + V (bare) something

=> Câu bị động: …have something + PII (+ by someone)

Ví dụ. Adam has his son buy a cup of tea. (Adam nhờ đàn ông bản thân mua sắm một tách trà.)

→ Adam has a cup of tea bought by his son. (Adam đem tách trà tuy nhiên anh nhờ đàn ông bản thân mua sắm.)

 • Câu công ty động: … make someone + V (bare) something

=> Câu bị động: … (something) + be made + to tướng V + (by someone)

Ví dụ. Elena makes the hairdresser cut her hair. (Elena nhằm người công nhân tách tóc tách tóc cho chính mình.)

→ Her hair is made to tướng cut by the hairdresser. (Tóc của cô ấy ấy được tách vị người công nhân tách tóc.)

 • Câu công ty động: … get + someone + to tướng V + something

=> Câu bị động: … get + something + PII (by someone) 

Ví dụ. Emma gets her husband to tướng clean the windows for her. (Emma nhờ ck bản thân rửa sạch hành lang cửa số mang lại cô ấy.) 

→ Emma gets the windows cleaned by her husband. (Emma nhằm hành lang cửa số được tạo tinh khiết vị ck bản thân.)

ĐĂNG KÝ NGAY:

=> Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc OFFLINE

=> Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN 1 kèm cặp 1

=> Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN NHÓM

5.4. Câu thụ động được đem kể từ câu dữ thế chủ động là câu hỏi

Công thức: Do/does + S + V-inf + O …? 

=> Am/ is/ are + S’ + PII + (by O)?

Ví dụ: Do you clean the floor? (Bạn rửa sạch sàn căn nhà cần không?)

=> Is the floor cleaned (by you)? (Sàn căn nhà được tạo tinh khiết vị chúng ta cần không?)

5.5. Câu bị động với các động từ chỉ giác quan

Các động từ giác quan liêu là các động từ chỉ sự nhận thức của loài người như: see (nhìn), hear (nghe), watch (xem), look (nhìn), notice (nhận thấy), ….

Công thức : S + V1 + Sb + V2. (nhìn/xem/nghe ai tê liệt thực hiện gì)

=> Sb + am/is/are + PII + to tướng V-inf + (by O)

Ví dụ: I hear her cry. (Tôi nghe thấy cô ấy khóc.)

=> She is heard to tướng cry. (Cô ấy được nghe thấy là đang được khóc.)

5.6. Câu dữ thế chủ động là câu mệnh lệnh

 • Câu khẳng định:

Chủ động: V + O + …

=> Bị Động: Let O + be + PII

Ví dụ: Put your hand down 

=> Let your hand be put down. (Bỏ tay cây bút xuống)

 • Câu phủ định:

Chủ động: Do not + V + O + …

=> Bị động: Let + O + NOT + be + PII

Ví dụ: Do not take this dress. 

=> Let this dress not be taken. (Không lấy cái váy này)

null

Một số dạng câu thụ động thì thời điểm hiện tại đơn

Xem thêm: tính diện tích tứ giác

6. Bài luyện câu thụ động thì thời điểm hiện tại đơn

6.1. Bài tập

Bài 1: Điền am / is / are vô vị trí trống không sao mang lại mến hợp

1. This cake………….. eaten by Nana.

2. Her exercises…………..corrected by teacher.

3. The grass…………….cut by Thomas everyday.

4. My room ……………..cleaned by my mother everyday.

5. A report………………written by Edward.

6. The class……………taught by Mrs.Lily

7. Books …………read by my grandfather every morning.

8. This pencil case……………….bought.

9. This ice-cream ……………. eaten by John.

10. Sandwiches………………eaten by Mia every night.

Bài 2: Chuyến những câu sau thanh lịch câu bị động

1. Jake gets his sister to tướng clean his shoes.

2. Anny has a friend type her composition.

3. Ricky has a barber cut his hair.

4. They has the police arrest the shoplifter.

5. Do you have the shoemaker repair your shoes?

6. She has Jack wash her xế hộp.

7. They have her tell the story again.

8. My father buys that book.

9. Ms.Jane manages the export division.

10. People speak Chinese.

11. Chales rides the xe đạp everyday.

12. Students study Maths everyday.

Bài 3: Chia động kể từ vô ngoặc trở thành thể bị động

1. This type of computer ________ (call) a tablet PC.

2. A lot of criminals ________ (catch) by the police everyday.

3. German ________ (speak) in five European countries.

4. Thousands of things ________ (pay) by credit thẻ every day.

5. Trash ________ (throw) in the bin.

6. This wine ________ (not make) in Italy.

7. Clothes ________ (wash) in the washing machine.

8. A lot of useful information ________ (find) on the Internet.

9. Food ________ (keep) in the fridge.

10. Dishes ________ often________  (wash) by my mother.

null

6.2. Đáp án

Bài 1:

1. is

2. are

3. is

4. is

5. is

6. is

7. are

8. is

9. are

10. are

Bài 2:

1. John gets his shoes cleaned by his sister.

2. Anny has her composition typed by a friend.

3. Ricky has his hair cut.

4. They have the shoplifter arrested.

5. Do you have your shoes repaired?

6. She has her xế hộp washed.

7. They have the story told again.

8. That book is bought by my father.

9. The export division is managed by Ms.Jane.

10. Chinese is spoken.

11. The xe đạp is ridden by Chales everyday.

12. Maths is studied everyday.

Bài 3:

1. is called

2. are caught

3. is spoken

4. are paid

5. is thrown

6. is not made

7. are washed

8. is found

Xem thêm: fed up with là gì

9. is kept

10. are – washed

Vậy là chúng ta vẫn nằm trong Langmaster trải qua toàn cỗ kiến thức và kỹ năng lý thuyết về câu thụ động thì thời điểm hiện tại đơn và thực hiện bài bác luyện thực hành thực tế về dạng câu này. Đây là phần kiến thức và kỹ năng cơ bạn dạng tuy nhiên đặc biệt cần thiết cho nên hãy tiếp thu kiến thức thiệt cẩn trọng và thực hiện bài bác luyện thông thường xuyên nhé. Bên cạnh đó chúng ta có thể đánh giá chuyên môn giờ Anh free tại trên đây. Chúc bàn sinh hoạt tốt!