biên độ dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào

Câu hỏi:

18/06/2019 173,763

A.  Pha lúc đầu của nước ngoài lực tuần trả thuộc tính lên vật.

Bạn đang xem: biên độ dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào

Đáp án chủ yếu xác

B.  Biên phỏng của nước ngoài lực tuần trả thuộc tính lên vật.

C. Tần số của nước ngoài lực tuần trả thuộc tính lên vật.

D. Hệ số lực cản (của quỷ sát nhớt) thuộc tính lên vật.

Chọn A

Dao động chống bức: Là giao động Chịu thuộc tính của nước ngoài lực trở nên thiên tuần trả theo đuổi thời hạn F = F0cos(wt + j) với F0 là biên phỏng của nước ngoài lực.

  + Ban đầu giao động của hệ là một trong những giao động phức tạp tự sự tổ hợp của giao động riêng rẽ và giao động chống bức tiếp sau đó giao động riêng rẽ tắt dần dần vật tiếp tục giao động ổn định ấn định với tần số của nước ngoài lực.

  + Biên phỏng của giao động chống bức tăng nếu như biên phỏng nước ngoài lực (cường phỏng lực) tăng và ngược lại.

  + Biên phỏng của giao động chống bức hạn chế nếu như lực cản môi trường xung quanh tăng và ngược lại.

  + Biên phỏng của giao động chống bức tăng nếu như phỏng chênh chênh chếch thân thiết tần số của nước ngoài lực và tần số giao động riêng rẽ hạn chế.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Con nhấp lên xuống xoắn ốc giao động điều tiết, Khi tăng lượng của vật lên 4 đợt thì tần số giao động của vật:

A. tăng thêm 4 đợt.

B. sụt giảm 4 đợt.

C. tăng thêm gấp đôi.

D. sụt giảm gấp đôi.

Câu 2:

Một con cái nhấp lên xuống xoắn ốc bao gồm vật đem lượng m và xoắn ốc có tính cứng k ko thay đổi, giao động điều tiết. Nếu lượng m=200g thì chu kì giao động của con cái nhấp lên xuống là 2s. Để chu kì con cái nhấp lên xuống là 1s thì lượng m bằng:

A. 200g

B. 100g

C. 50g

D. 800g

Xem thêm: toán lớp 4 trang 161 162

Câu 3:

Khi mang trong mình 1 con cái nhấp lên xuống đơn lên rất cao theo đuổi phương trực tiếp đứng (coi chiều lâu năm của con cái nhấp lên xuống đơn ko đổi) thì tần số giao động điều tiết của chính nó sẽ:

A. giảm vì thế vận tốc trọng ngôi trường thuyên giảm phỏng cao.

B.  tăng vì thế chu kì giao động điều tiết của chính nó hạn chế.

C. tăng vì thế tần số giao động điều tiết của chính nó tỉ trọng nghịch ngợm với vận tốc trọng ngôi trường.

D.   không thay đổi vì thế chu kì giao động điều tiết của chính nó ko tùy thuộc vào vận tốc trọng ngôi trường.

Câu 4:

Một vật nhỏ tiến hành giao động điều tiết với phương trình x=10cos(4πt+π2) (cm) với t tính tự giây. Động năng của vật cơ trở nên thiên với chu kì bằng:

A. 1,00s

B. 1,50s

C. 0,50s

D. 0,25s

Câu 5:

Một con cái nhấp lên xuống đơn đem chiều lâu năm l, trong vòng thời hạn Δt nó thực hiện nay được 6 giao động. Người tớ giảm sút phỏng lâu năm của chính nó lên đường 16 centimet, cũng trong vòng thời hạn Δt như lúc trước nó tiến hành được 10 giao động. Chiều lâu năm lúc đầu của con cái nhấp lên xuống là:

A. l = 25m.

B. l = 25cm.

C. l = 9m.

D. l = 9cm.

Câu 6:

Vật đem lượng m treo nhập xoắn ốc có tính cứng k. Kích quí cho tới vật giao động điều hoà với biên phỏng 3cm, thì chu kì giao động của chính nó là T = 0,3s. Nếu kích ứng cho tới vật giao động với biên phỏng tự 6cm thì chu kì trở nên thiên của động năng là:

A. 0,15s

B. 0,3s

C. 0,6s

Xem thêm: hiến chương được xem là văn kiện quan trọng nhất của tổ chức liên hợp quốc vì

D. 0,423s