tính bằng cách thuận tiện lớp 5

Hãy nhập thắc mắc của người sử dụng nhập trên đây, nếu như trong trường hợp là thông tin tài khoản VIP, các bạn sẽ được ưu tiên vấn đáp.

  • Tất cả
  • Câu chất vấn hay
  • Chưa trả lời
  • Câu chất vấn vip

tính nhanh:

26,25x81,7-24,3x26,25-11,6x26,25=26,25x54,2

=26,25x(81,7-24,3-11,6)

=26,25x45,8

=120225

nếu tuy nhiên bản thân sai thì chắc chắn cậu chép đề sai nhé bên trên bài xích này tương đối kì!!!!!

Đề phát âm khó khăn hiểu vượt lên các bạn. Quý khách hàng nên ghi chép lại nhằm người xem tương hỗ đảm bảo chất lượng rộng lớn.

câu chất vấn của người sử dụng phát âm khó khăn hiểu quá

a) 19,17x25x4=19,17(25x4)=19,17x100=1917

b)1,79x(8x125)=1,79x1000=1790

chúc bàn sinh hoạt tốt

\(=21,37\cdot\left(27,5+72,4+0,1\right)=21,37\cdot100=2137\)

\(=21,37\cdot27.5+72.4+21.37+21.37\cdot0.1\)

Xem thêm: tỷ lệ dân cư thành thị của hoa kỳ cao chủ yếu do

\(=21.37\left(27.5+72.4+0.1\right)=21.37\cdot100=2137\)

\(=25,17\times\left(16,9-16,8\right)\\ =25,17\times1=25,17\)

25,17 x 16,9 - 25,17 x 16,8 

= 25,17 x ( 16,9 - 16,8 )

= 25,17 x 0,1

= 2,517

\(108\times5+108\times96-108=108\times\left(5+96-1\right)\)

                                                              \(=108\times100=10800\)

`108xx5+108xx96-108`

`=108xx(5+96-1)`

`=108xx100`

`=10800`

Xem thêm: môi trường xung quanh em

(3+2-5) x 4/15= 0 x 4/15 = 0