biến đổi các biểu thức hữu tỉ

Giải toán 8, giải bài xích tập luyện toán lớp 8 sgk tương đối đầy đủ đại số và hình học

Bình chọn:

Bạn đang xem: biến đổi các biểu thức hữu tỉ

4.2 bên trên 353 phiếu

Lý thuyết biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức1. Biểu thức hữu tỉ Xem cụ thể

Trả tiếng thắc mắc 1 Bài 9 trang 56 SGK Toán 8 Tập 1

Biến thay đổi biểu thức sau trở thành một phân thức

Xem tiếng giải

Trả tiếng thắc mắc 2 Bài 9 trang 57 SGK Toán 8 Tập 1 Trả tiếng thắc mắc 2 Bài 9 trang 57 SGK Toán 8 Tập 1 . Cho phân thức Xem tiếng giải

Bài 46 trang 57 SGK Toán 8 tập luyện 1

Biến thay đổi từng biểu thức sau trở thành một phân thức đại số:

Xem tiếng giải

Bài 47 trang 57 sách giáo khoa toán 8 tập luyện 1Với độ quý hiếm này của x thì độ quý hiếm của từng phân thức sau được xác định? Xem tiếng giải

Bài 48 trang 58 sách giáo khoa toán 8 tập luyện 1

Giải bài xích 48 trang 58 SGK Toán 8 tập luyện 1. Cho phân thức. a) Với ĐK này của x thì độ quý hiếm của phân thức được xác định?

Xem tiếng giải

Bài 49 trang 58 sách giáo khoa toán 8 tập luyện 1

Giải bài xích 49 trang 58 SGK Toán 8 tập luyện 1. Đố. Đố em tìm kiếm ra một phân thức ( của một biến đổi x) nhưng mà độ quý hiếm của chính nó tìm kiếm ra xác lập với từng độ quý hiếm của x không giống những ước của 2.

Xem tiếng giải

Bài 50 trang 58 sgk toán 8 tập luyện 1Giải bài xích 50 trang 58 SGK Toán 8 tập luyện 1. Thực hiện nay những quy tắc tính: Xem tiếng giải

Bài 51 trang 58 sgk toán 8 tập luyện 1

Làm những quy tắc tính sau:

Xem tiếng giải

Bài 52 trang 58 sgk toán 8 tập luyện 1Chứng tỏ rằng với x≠0 và x≠±a (a là một vài nguyên), độ quý hiếm của biểu thức là một vài chẵn. Xem tiếng giải

Bài 53 trang 58 sgk toán 8 tập luyện 1

Giải bài xích 53 trang 58 SGK Toán 8 tập luyện 1. a) Biến thay đổi từng biểu thức sau trở thành một phân thức đại số b) Em hãy Dự kiến sản phẩm của quy tắc đổi khác biểu thức

Xem tiếng giải

Bài 54 trang 59 sgk toán 8 tập luyện 1Tìm những độ quý hiếm của x nhằm độ quý hiếm của những phân thức sau được xác lập : Xem tiếng giải Bài 56 trang 59 sgk toán 8 tập luyện 1Giải bài xích 56 trang 59 SGK Toán 8 tập luyện 1. a) Với ĐK này của x thì độ quý hiếm của phân thức được xác định? b) Rút gọn gàng phân thức. Xem tiếng giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 1 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 1 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 8

Xem tiếng giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 8Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 8 Xem tiếng giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 8

Xem tiếng giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 8Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 8 Xem tiếng giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 8

Xem tiếng giải

 • 1

Bài ghi chép được coi nhiều nhất

 • Bài 48 trang 58 SGK Toán 8 tập luyện 1
 • Bài 46 trang 57 SGK Toán 8 tập luyện 1
 • Bài 47 trang 57 SGK Toán 8 tập luyện 1
 • Bài 49 trang 58 SGK Toán 8 tập luyện 1
 • Lý thuyết biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

Các chương, bài xích khác

 • Bài 1. Phân thức đại số
 • Bài 2. Tính hóa học cơ phiên bản của phân thức
 • Bài 3. Rút gọn gàng phân thức
 • Bài 4. Quy đồng kiểu thức nhiều phân thức
 • Bài 5. Phép với mọi phân thức đại số
 • Bài 6. Phép trừ những phân thức đại số
 • Bài 7. Phép nhân những phân thức đại số
 • Xem thêm: bài 71 em ôn lại những gì đã học

  Bài 8. Phép phân tách những phân thức đại số
 • Ôn tập luyện chương II: Phân thức đại số
 • Đề đánh giá 15 phút – Chương 2 – Đại số 8
 • Đề đánh giá 45 phút (1 tiết ) – Chương 2 – Đại số 8