biểu đồ kết hợp cột và đường

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu vật dụng phối kết hợp Địa Lí (hay, chi tiết)

Tải xuống

1. Dấu hiệu nhận biết

Bạn đang xem: biểu đồ kết hợp cột và đường

- Khả năng thể hiện nay : Biểu vật dụng cột thể hiện nay được côn trùng tương tác của 2 đối tượng người dùng tuy nhiên những dạng biểu vật dụng không giống ko thể hiện nay được.

- Dấu hiệu nhận biết

+ Thường xuất hiện nay những cụm từ: quy tế bào và tổ chức cơ cấu, sự cách tân và phát triển, sự cách tân và phát triển, tình hình cách tân và phát triển,…

+ Mốc thời gian: >= 4 năm.

+ Có 2 đơn vị chức năng không giống nhau.

- Một số dạng biểu vật dụng cột thông thường bắt gặp : Cột và lối, cột và tròn trĩnh.

2. Cách vẽ biểu vật dụng kết hợp

Bước 1 : Phân tích bảng số liệu và kiến tạo hệ trục tọa độ

- Phân tích bảng số liệu nhằm lần số lớn số 1, nhỏ nhất nhằm mục đích phân chia hệ trục tọa phỏng.

- Xác lăm le tỉ lệ thành phần, phạm vi khung giấy thích hợp.

- Xây dựng hệ trục tọa phỏng hợp lý và phải chăng độ cao 2 trục tung = 2/3 chiều lâu năm trục hoành.

- Đánh số chuẩn chỉnh bên trên trục 2 tung cần cơ hội đều nhau (lưu ý 2 trục ko tương quan nhau về số liệu).

Bước 2 : Vẽ biểu đồ

- Thông thông thường - Cột (nhiều đơn vị chức năng giống như nhau - cột chồng) là trục tung phía trái (số liệu khá phức tạp).

- Đường (có 1 đơn vị) là trục tung ở bên phải (số liệu khá đơn giản).

- Không được tự động ý bố trí lại trật tự số liệu (nếu không tồn tại yêu thương cầu).

- Năm thứ nhất và năm sau cuối cần cơ hội 2 trục tung khoảng chừng 0,5 - 1,0 centimet (trừ tình huống nhiệt độ phỏng và lượng mưa của 12 mon vô năm).

- Điểm của Đường cần ở tại chính giữa năm (nên triển khai xong lối nhằm rời nối nhầm).

Bước 3 : Hoàn thiện biểu đồ

- Ghi không thiếu số liệu cho tới Cột và lối.

- Hoàn chỉnh bảng chú thích và thương hiệu biểu vật dụng.

* Lưu ý :

- Khoảng cơ hội năm thiệt đúng mực.

- Không người sử dụng những đường nét đứt nhằm nối quý phái trục tung (gây rườm soát, lối và cột có khả năng sẽ bị cắt).

3. Cách phán xét biểu vật dụng kết hợp

- Nhận xét cộng đồng nhất.

- Nhận xét từng đối tượng người dùng (cột phán xét tương tự động biểu vật dụng cột), sự tăng hoặc rời của những đối tượng người dùng, sự liên tiếp hay là không liên tiếp,…

- Nhận xét những mốc năm (tăng, rời như vậy nào)?

- Tìm côn trùng tương tác trong số những đối tượng người dùng.

- Kết luận và lý giải.

4. Những lỗi thông thường bắt gặp Khi vẽ biểu vật dụng kết hợp

- Các nguyên tố chủ yếu bên trên biểu đồ

+ Thiếu số liệu bên trên cột.

+ Thiếu đơn vị chức năng ở trục tung và trục hoành.

+ Thiếu số 0 ở gốc tọa phỏng.

+ Chia sai khoảng cách năm ở trục hoành, sai tỉ lệ thành phần ở trục tung.

+ Độ rộng lớn những cột không giống nhau, và một đối tượng người dùng tuy vậy với kí hiệu không giống nhau.

+ Chiều cao 2 trục tung ko đều nhau, khoảng cách kể từ cột cho tới 2 trục tung không giống nhau.

+ Điểm của hàng không ở tại chính giữa cột.

- Các nguyên tố phụ ngoài biểu đồ: thiếu hụt thương hiệu biểu vật dụng hoặc bảng chú thích.

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu vật dụng phối kết hợp Địa Lí hoặc, chi tiết

5. Một số bài bác tập dượt minh họa về biểu vật dụng kết hợp

Bài tập dượt 1 : Cho bảng số liệu sau:

SẢN LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ SẢN XUẤT THỦY SẢN NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2017

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu vật dụng phối kết hợp Địa Lí hoặc, chi tiết

Nguồn: Tổng viên tổng hợp )

a) Vẽ biểu vật dụng quí thống nhất thể hiện nay sản lượng và độ quý hiếm phát hành thủy sản của VN vô tiến trình 2005 - 2017?

b) Nhận xét tình hình cách tân và phát triển của ngành thủy sản ở VN và lý giải.

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu vật dụng phối kết hợp Địa Lí hoặc, chi tiết

BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN SẢN LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ SẢN XUẤT THỦY SẢN CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2017

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Sản lượng và độ quý hiếm phát hành thuỷ sản qua loa trong thời hạn đều tăng.

+ Tổng sản lượng thủy sản tăng: 1661 ngàn tấn; vô cơ sản lượng thủy sản khai quật gia tăng 433 ngàn tấn, nuôi trồng tăng 1228 ngàn tấn.

Xem thêm: tiếng trống thu không trên cái chòi của huyện nhỏ

+ Giá trị phát hành tăng: 18182 ngàn tỷ đồng.

- Sản lượng nuôi trồng tăng nhanh chóng rộng lớn khai quật.

- Năm 2005, sản lượng khai quật to hơn sản lượng nuôi trồng. Nhưng từ thời điểm năm 2010, sản lượng nuôi trồng tiếp tục vượt qua bên trên sản lượng khai quật.

* Giải thích

- nguyên nhân hầu hết thực hiện tăng sản lượng và độ quý hiếm phát hành thuỷ sản là vì VN không ngừng mở rộng được thị ngôi trường quốc tế, vô nước). Hình như, tự một vài ba nguyên vẹn nhân không giống về bất ngờ, kinh tế tài chính - xã hội.

- Sản lượng nuôi trồng tăng nhanh chóng rộng lớn khai quật là vì nuôi trồng dữ thế chủ động được về sản lượng và quality thành phầm nhằm đáp ứng thị ngôi trường.

- Từ 2010, sản lượng nuôi trồng vượt lên trước sản lượng khai quật tự với vận tốc tăng nhanh chóng rộng lớn, trong lúc cơ khai quật bắt gặp một số trong những trở ngại về phương tiện đi lại, mối cung cấp lợi thủy sản ven bờ suy rời,...

Bài tập dượt 2 : Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CẢ NĂM CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2018

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu vật dụng phối kết hợp Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp )

a) Vẽ biểu vật dụng quí thống nhất nhằm thể hiện nay tình hình phát hành lúa của VN tiến trình 2010 - 2018.

b) Nhận xét tình hình phát hành lúa của VN và lý giải.

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu vật dụng phối kết hợp Địa Lí hoặc, chi tiết

BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LÚA Tại NƯỚC TA,

GIAI ĐOẠN 2010 - 2018

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Diện tích lúa cả năm và diện tích S lúa mùa đều phải có Xu thế rời (266 ngàn ha so với lúa cả năm và 342 ngàn ha so với lúa mùa).

- Năng suất lúa cả năm tăng liên tiếp (từ 42,4 tạ/ha lên 52,3 tạ/ha).

* Giải thích

- Diện tích lúa với Xu thế rời hầu hết là vì sản phẩm của quy trình công nghiệp hóa, đô thị mới (đất nông nghiệp gửi quý phái trở thành khu đất thường sử dụng, khu đất ở).

- Năng suất lúa cả năm tăng tự thâm nám canh, tăng vụ,...

Bài tập dượt 3 : Cho bảng số liệu sau:

SẢN LƯỢNG THAN VÀ SẢN LƯỢNG ĐIỆN CỦA MI-AN-MA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu vật dụng phối kết hợp Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp )

a) Vẽ biểu vật dụng quí thống nhất thể hiện nay sản lượng năng lượng điện và phàn nàn của Mi-an-ma, tiến trình 2010 - 2015?

b) Nhận xét tình hình cách tân và phát triển của ngành phàn nàn và năng lượng điện. Giải thích?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu vật dụng phối kết hợp Địa Lí hoặc, chi tiết

SẢN LƯỢNG THAN VÀ SẢN LƯỢNG ĐIỆN CỦA MI-AN-MA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Sản lượng phàn nàn và sản lượng năng lượng điện của Mi-an-ma tăng tuy nhiên tạm thời.

- Sản lượng năng lượng điện tăng liên tiếp qua loa trong thời hạn, gia tăng 7,4 tỉ kWh.

- Sản lượng phàn nàn với Xu thế tăng (tăng 180 ngàn tấn) tuy nhiên bất ổn định:

+ Giai đoạn 2010 - 2012 và 2013 - năm ngoái tăng.

+ Giai đoạn 2012 - 2013 rời.

- Điện tăng nhanh chóng rộng lớn phàn nàn (186,0% đối với 175,0%).

* Giải thích

- Điện tạo thêm liên tiếp là phù phù hợp với nhu yếu cách tân và phát triển quốc gia theo phía công nghiệp hóa, phát hành công nghiệp cần thiết nhiều tích điện (điện, phàn nàn đều tăng).

- Than tạm thời và tăng lờ lững rộng lớn năng lượng điện là vì phàn nàn làm cho độc hại môi trường thiên nhiên, sự dịch chuyển của thị ngôi trường phàn nàn (giá, nhu yếu,…).

Tải xuống

Xem thêm thắt những nội dung bài viết canh ty tập luyện tài năng địa lí cực kỳ hoặc khác:

 • Hướng dẫn kiểu vẽ biểu vật dụng cột Địa Lí (hay, chi tiết)
 • Hướng dẫn kiểu vẽ biểu vật dụng lối Địa Lí (hay, chi tiết)
 • Hướng dẫn kiểu vẽ biểu vật dụng tròn trĩnh Địa Lí (hay, chi tiết)
 • Hướng dẫn kiểu vẽ biểu vật dụng miền Địa Lí (hay, chi tiết)
 • Cách phân tách và phán xét bảng số liệu địa lí cực kỳ hay
 • Cách gọi, cơ hội dùng Atlat Địa lí VN hiệu quả

Đã với lời nói giải bài bác tập dượt lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn đôi mươi.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 với đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua dành riêng cho nhà giáo và khóa đào tạo dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với phầm mềm VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Đề ganh đua vô lớp 10 môn Địa Lí (có đáp án) được những Giáo viên số 1 biên soạn bám theo cấu tạo rời khỏi đề ganh đua Trắc nghiệm mới mẻ giúp cho bạn ôn luyện và giành được điểm trên cao vô kì ganh đua vô lớp 10 môn Địa Lí.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.