biểu hiện cơ bản nhất chứng tỏ liên bang nga từng là trụ cột của liên bang xô viết là

Câu hỏi:

14/07/2019 98,231

A. Chiếm tỉ trọng lớn số 1 về diện tích S vô Liên Xô.

Bạn đang xem: biểu hiện cơ bản nhất chứng tỏ liên bang nga từng là trụ cột của liên bang xô viết là

B. Chiếm tỉ trọng lớn số 1 về dân sinh vô Liên Xô.

C. Chiếm tỉ trọng lớn số 1 về sản lượng những ngành tài chính vô Liên Xô.

Đáp án chủ yếu xác

D. Chiếm tỉ trọng lớn số 1 về số vốn liếng góp vốn đầu tư vô toàn Liên Xô.

Hướng dẫn: Mục I, SGK/67 địa lí 11 cơ bạn dạng.

Đáp án: C

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm nào là tại đây không đích với tình hình của LB Nga sau thời điểm Liên bang Xô ghi chép tan rã?

A. Tình hình chủ yếu trị, xã hội ổn định lăm le.

B. Tốc chừng phát triển GDP âm.

C. Sản lượng những ngành tài chính rời.

D. Đời sinh sống dân chúng bắt gặp nhiều trở ngại.

Câu 2:

Các ngành công nghiệp truyền thống lâu đời của LB Nga là

A. Năng lượng, sản xuất máy, luyện kim đen ngòm, năng lượng điện tử - tin cậy học tập.

B. Năng lượng, sản xuất máy, luyện kim đen ngòm, luyện kim color.

C. Năng lượng, sản xuất máy, luyện kim đen ngòm, sản phẩm ko.

D. Năng lượng, sản xuất máy, luyện kim đen ngòm, thiên hà.

Câu 3:

Các ngành công nghiệp văn minh được LB Nga triệu tập cách tân và phát triển là

A. Sản xuất xe hơi, chế biến hóa mộc.

Xem thêm: vùng nào sau đây có mật độ dân số thấp nhất nước ta

B. Điện tử - tin cậy học tập.

C. Đóng tàu, hóa hóa học.

D. Dệt may, đồ ăn thức uống.

Câu 4:

Nhận lăm le nào là sau đây không đích với hạ tầng giao thông vận tải vận tải đường bộ của LB Nga?

A. Có đầy đủ những mô hình giao thông vận tải.

B. Có khối hệ thống đường tàu xuyên Xi-bia.

C. Giao thông vận tải đường bộ đàng thủy hầu hết ko cách tân và phát triển được.

D. đa phần khối hệ thống đàng được tăng cấp, không ngừng mở rộng.

Câu 5:

Các trung tâm công nghiệp truyền thống lâu đời của LB Nga thông thường được phân bổ ở

A. Đồng vì như thế Đông Âu, U-ran, Xanh Pê-téc-bua.

B. Đồng vì như thế Đông Âu, Trung tâm U-ran, Xanh Pê-téc-bua.

C. Đồng vì như thế Đông Âu, U-ran, Tây Xi-bia.

D. Đồng vì như thế Đông Âu, Tây Xi-bia, Xanh Pê-téc-bua.

Câu 6:

Một trong mỗi trở nên tựu cần thiết đạt được về xã hội của LB Nga sau năm 2000 là

A. Số người di trú cho tới nước Nga càng ngày càng đông đúc.

B. Gia tăng dân sinh nhanh chóng.

C. Đời sinh sống dân chúng và đã được nâng cấp.

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài 137

D. Sự phân hóa nhiều bần hàn càng ngày càng rộng lớn.