biểu thức tính suất điện động tự cảm là

Câu hỏi:

27/05/2020 79,678

A. e=LΔIΔt

Bạn đang xem: biểu thức tính suất điện động tự cảm là

Đáp án chủ yếu xác

Chọn A

Hướng dẫn: Biểu thức tính suất năng lượng điện động tự động cảm là  e=LΔIΔt

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biểu thức tính thông số tự động cảm của ống dây tương đối dài là

A. L=eΔIΔt

B. L = Ф.I

C. L = 4π. 10-7.n2.V

D. L=eΔtΔI

Câu 2:

Dòng năng lượng điện qua chuyện ống chão tăng dần dần theo đòi thời hạn kể từ I1 = 0,2 (A) cho tới I2 = 1,8 (A) trong vòng thời hạn 0,01 (s). Ống chão đem thông số tự động cảm L = 0,5 (H). Suất năng lượng điện động tự động cảm nhập ống chão là

A. 10 (V).

B. 80 (V).

C. 90 (V).

D. 100 (V).

Câu 3:

Một sườn chão bằng phẳng đem diện tích S 25 (cm2) bao gồm 100 vòng chão được bịa nhập kể từ ngôi trường đều phải sở hữu vectơ chạm màn hình kể từ vuông góc với mặt mày bằng phẳng sườn chão và có tính rộng lớn vày 2,4.10-3 (T). Người tao mang đến kể từ ngôi trường rời đều đều cho tới 0 trong vòng thời hạn 0,4 (s). Suất năng lượng điện động chạm màn hình xuất hiện tại nhập sườn là:

A. 1,5 (mV).

B. 15 (mV).

Xem thêm: cực nam của nước ta nằm ở tỉnh nào

C. 15 (V).

D. 150 (V).

Câu 4:

Một ống chão đem thông số tự động cảm L = 0,1 (H), độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện qua chuyện ống chão tăng lên đặn kể từ 0 cho tới 10 (A) trong vòng thời hạn là 0,1 (s). Suất năng lượng điện động tự động cảm xuất hiện tại nhập ống trong vòng thời hạn tê liệt là

A. 0,1 (V).

B. 0,2 (V).

C. 0,3 (V).

D. 0,4 (V).

Câu 5:

Một thanh dẫn năng lượng điện nhiều năm 40 (cm), hoạt động tịnh tiến thủ nhập kể từ ngôi trường đều, chạm màn hình kể từ vày 0,4 (T). Vectơ véc tơ vận tốc tức thời của thanh vuông góc với thanh và phù hợp với những lối mức độ từ là một góc 300, sự cân đối v = 5 (m/s). Suất năng lượng điện động thân thiện nhị đầu thanh là:

A. 0,4 (V).

B. 0,8 (V).

C. 40 (V).

D. 80 (V).

Câu 6:

Mật phỏng tích điện kể từ ngôi trường được xác lập theo đòi công thức:

A. W=12CU2

B. W=12LI2

C. W=εE29.109.8π

Xem thêm: sin x + cos x

D. W=18π.107B2