c5h10o2 có bao nhiêu đp

Đồng phân của một hóa học cơ học khá phức tạp và có khá nhiều loại: đồng phân mạch hở (đồng phân mạch cacbon), đồng phân hình học tập, đồng phân group chức, đồng phân dẫn xuất, ... Nhằm mục tiêu gom những em học viên ghi chép đầy đủ số đồng phân của C5H10O2 và gọi thương hiệu chính những đồng phân của C5H10O2 ứng, sau đây VietJack tiếp tục chỉ dẫn chúng ta cơ hội ghi chép đồng phân và gọi thương hiệu C5H10O2 không thiếu thốn, cụ thể.

Công thức kết cấu của C5H10O2 và gọi thương hiệu | Đồng phân của C5H10O2 và gọi tên

Quảng cáo

Bạn đang xem: c5h10o2 có bao nhiêu đp

Ứng với công thức phân tử C5H10O2 thì hóa học rất có thể là axit cacboxylic hoặc este

A. Axit cacboxylic C5H10O2

Axit cacboxylic C5H10O2 đem 4 đồng phân kết cấu, cụ thể:

STT Đồng phân Tên gọi
1 CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - COOH Pentanoic
2 Công thức kết cấu của C5H10O2 và gọi thương hiệu | Đồng phân của C5H10O2 và gọi tên 3 – metylbutanoic
3 Công thức kết cấu của C5H10O2 và gọi thương hiệu | Đồng phân của C5H10O2 và gọi tên 2 –metylbutanoic
4 Công thức kết cấu của C5H10O2 và gọi thương hiệu | Đồng phân của C5H10O2 và gọi tên 2,2 – đimetylpropanoic

B. Este C5H10O2

Este C5H10O2 đem 9 đồng phân kết cấu, cụ thể

STT Đồng phân Tên gọi
1 CH3 - CH2 - CH2 - COO - CH3 Metyl butyrat
2 Công thức kết cấu của C5H10O2 và gọi thương hiệu | Đồng phân của C5H10O2 và gọi tên Metyl isobutyrat
3 CH3 - CH2 - COO - CH2 - CH3 Etyl propionat
4 CH3 - COO - CH2 - CH2 - CH3 n – propyl axetat
5 Công thức kết cấu của C5H10O2 và gọi thương hiệu | Đồng phân của C5H10O2 và gọi tên Isopropyl axetat
6 HCOO – CH2 – CH2 – CH2 – CH3 n – butyl fomat
7 HCOO – CH(CH3) – CH2 – CH3 Sec – butyl fomat
8 HCOO – CH2 – CH(CH3) – CH3 Isobutyl fomat
9 HCOO – C(CH3)3 Tert – butyl fomat

Vậy ứng với công thức phân tử C5H10O2 thì hóa học đem 13 đồng phân, rất có thể là axit cacboxylic hoặc este.

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài 132

Quảng cáo

Xem tăng những đồng phân và cơ hội gọi thương hiệu cụ thể của những Hóa chất khác:

 • Công thức kết cấu của CH2O2

 • Công thức kết cấu của C2H4O2

 • Công thức kết cấu của C3H6O2

  Xem thêm: vùng đồng bằng nước ta thường xảy ra

 • Công thức kết cấu của C4H8O2

 • Công thức kết cấu của C6H12O2

Săn SALE shopee mon 12:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài xích giảng powerpoint, khóa đào tạo và huấn luyện giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official