số chia số bị chia thương

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bài 1 (trang 24 SGK Toán 2 luyện 2)

Bạn đang xem: số chia số bị chia thương

Nêu số bị phân tách, số phân tách, thương trong số luật lệ phân tách sau:

Phương pháp giải:

Quan sát ví dụ mở màn nhập SGK rồi nêu số bị phân tách, số phân tách, thương trong số luật lệ tính bên trên.

Lời giải chi tiết:

Bài 2 (trang 24 SGK Toán 2 luyện 2)

Tìm thương, biết:

a) Số bị phân tách là 8, số phân tách là 2.

b) Số bị phân tách là đôi mươi, số phân tách là 5.

Phương pháp giải:

Tính nhẩm sản phẩm luật lệ phân tách 8 : 2 và đôi mươi : 5 tớ tìm kiếm được thương.

Lời giải chi tiết:

Xem thêm: ai là người đặt tên cho dòng sông

a) Số bị phân tách là 8, số phân tách là 2

Ta với luật lệ phân tách 8 : 2 = 4

b) Số bị phân tách là đôi mươi, số phân tách là 5

Ta với luật lệ phân tách đôi mươi : 5 = 4

Vậy cả nhì luật lệ phân tách đều phải có thương là 4.

Bài 3 (trang 24 SGK Toán 2 luyện 2)

Trò đùa “Tìm bạn”:

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ rồi ghi chép luật lệ phân tách hoặc luật lệ nhân tương thích.

Lời giải chi tiết:

Xem thêm: việc giải quyết vấn đề năng lượng ở bắc trung bộ chủ yếu dựa vào

Các luật lệ tính là:

20 : 5 = 4

5 x 2 = 10