các bài toán lớp 3

Bộ Đề đua Toán lớp 3 năm 2024 tinh lọc, với đáp án rất đầy đủ Học kì 1 & Học kì 2 sách Kết nối trí thức, Cánh diều, Chân trời tạo nên canh ty Giáo viên và bố mẹ được thêm tư liệu Đề đua Toán lớp 3 kể từ cơ canh ty học viên ôn luyện và đạt điểm trên cao trong những bài bác đua môn Toán lớp 3.

Bạn đang xem: các bài toán lớp 3

Đề đua Toán lớp 3 (năm 2024 mới mẻ nhất)

Xem test Đề Toán 3 KNTT Xem test Đề Toán 3 CTST Xem test Đề Toán 3 CD

TẠM NGỪNG BÁN - mua sắm đầy đủ cỗ đề đua Toán lớp 3 cả năm (mỗi cỗ sách) phiên bản word với điều giải chi tiết:

 • Top 30 Đề đua Toán 3 Giữa kì một năm 2024 với đáp án

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề đua Toán 3 Học kì một năm 2024 với đáp án

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề đua Toán lớp 3 Giữa kì hai năm 2024 với đáp án

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề đua Toán lớp 3 Học kì hai năm 2024 với đáp án

  Xem đề thi

 • Đề đua Học kì 2 Toán 3 năm 2024 với đáp án (30 đề)

  Xem đề thi

Bộ đề đua Toán lớp 3 - Kết nối tri thức

- Đề đua Toán lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

- Đề đua Toán lớp 3 Học kì 1

 • Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối trí thức với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề đua Toán lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 3 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

- Đề đua Toán lớp 3 Học kì 2

 • Đề đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề đua Toán lớp 3 - Cánh diều

- Đề đua Toán lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều

  Xem đề thi

- Đề đua Toán lớp 3 Học kì 1

 • Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề đua Toán lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều

  Xem đề thi

- Đề đua Toán lớp 3 Học kì 2

 • Đề đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề đua Toán lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

- Đề đua Toán lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem đề thi

- Đề đua Toán lớp 3 Học kì 1

 • Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời tạo nên với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề đua Toán lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem đề thi

- Đề đua Toán lớp 3 Học kì 2

 • Đề đua Học kì 2 Toán lớp 3 Chân trời tạo nên với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

Xem test Đề Toán 3 KNTT Xem test Đề Toán 3 CTST Xem test Đề Toán 3 CD


Bộ Đề đua Violympic Toán lớp 3

 • Đề đua Violympic Toán lớp 3 Vòng một năm 2023-2024

 • Đề đua Violympic Toán lớp 3 Vòng hai năm 2023-2024

 • Đề đua Violympic Toán lớp 3 Vòng 3 năm 2023-2024

 • Đề đua Violympic Toán lớp 3 Vòng 4 năm 2023-2024

 • Đề đua Violympic Toán lớp 3 Vòng 5 năm 2023-2024

 • Đề đua Violympic Toán lớp 3 Vòng 6 năm 2023-2024

 • Đề đua Violympic Toán lớp 3 Vòng 7 năm 2023-2024

 • Đề đua Violympic Toán lớp 3 Vòng 8 năm 2023-2024

 • Đề đua Violympic Toán lớp 3 Vòng 9 năm 2023-2024

 • Đề đua Violympic Toán lớp 3 Vòng 10 năm 2023-2024


Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 (cả phụ vương sách)

Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Học kì 1 (cả phụ vương sách)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 3 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 4 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 4 (sách mới)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 7 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 7 (sách mới)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 (sách mới)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 (sách mới)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 10 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 11 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 12 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 13 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 14 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 14 (sách mới)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 15 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16 (sách mới)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 (sách mới)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 18 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 18 (sách mới)

Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Học kì 2 (cả phụ vương sách)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 (sách mới)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần đôi mươi (cả phụ vương sách)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần đôi mươi (sách mới)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 21 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 22 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 22 (sách mới)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 23 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 24 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 25 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 25 (sách mới)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 26 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 26 (sách mới)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 27 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 (sách mới)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 29 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 29 (sách mới)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 30 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 30 (sách mới)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 31 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 32 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 33 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 33 (sách mới)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 (sách mới)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 35 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 35 (sách mới)

Bài tập luyện mỗi ngày lớp 3

 • Bài tập luyện Tiếng Việt lớp 3

 • Bài tập luyện Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

 • Bài tập luyện Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều

 • Bài tập luyện Toán lớp 3

 • Bài tập luyện Toán lớp 3 Kết nối tri thức

 • Bài tập luyện Toán lớp 3 Cánh diều

Ôn hè lớp 3 lên lớp 4

 • Ôn hè Tiếng Việt lớp 3 lên lớp 4
 • Ôn hè Toán lớp 3 lên lớp 4

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời gian dối thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trị đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1: Số 36 525 gọi là:

A. Ba mươi sáu ngàn năm trăm nhì mươi lăm.

B. Ba mươi sáu ngàn nhì trăm năm mươi lăm.

C. Ba sáu năm 2 năm.

D. Ba mươi sáu ngàn năm 2 năm.

Câu 2. Chữ số 7 nhập số 54 766 có mức giá trị là:

A. 70

B. 700

C. 7 000

D. 7

Câu 3. Làm tròn xoe số 83 240 cho tới hàng trăm ngàn tao được số:

A. 83 000

B. 90 000

C. 80 000

D. 80 300

Câu 4. Số ngay lập tức trước của số 10 001 là số nào?

A. 10 002

B. 10 011

C. 10 000

D. đôi mươi 001

Câu 5. Tháng nào là tại đây với 30 ngày?

A. Tháng Năm

B. Tháng Mười hai

C. Tháng Ba

D. Tháng Sáu

Câu 6. Giá trị của biểu thức 21 576 – 2 343 + 1 000

A. đôi mươi 000

B. 18 233

C. đôi mươi 233

D. 18 000

Câu 7. Chu vi hình chữ nhật với chiều nhiều năm 12 centimet và chiều rộng lớn 8 centimet là:

A. 40 cm

B. đôi mươi cm

C. 96 cm

D. 22 cm

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Đặt tính rồi tính

27 583 + 38 107

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

70 236 – đôi mươi 052

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

11 170 × 4

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

42 987 : 7

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

Câu 9. Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 5 × (9 280 + 9 820)

= ………………………………….

= ………………………………….

b) (78 156 – 2 829) : 3

= ………………………………….

= ………………………………….

Câu 10. Số?

2 m = ……. mm

5 l = ……. ml

5 kilogam = …….. g

4 km = ……. m

2 000 g = ………. kg

7 00 centimet = ……… m

Câu 11.Số?

Đề đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức với đáp án (10 đề)

Diện tích hình vuông vắn ABCD là …… cm2

Câu 12. Giải toán?

Tháng trước Khu di tích lịch sử đón 42 300 khách hàng tham ô quan liêu. Do tác động của dịch Covid – 19, mon này khách hàng tham ô quan liêu vẫn giảm sút 3 phiên đối với mon trước. Hỏi con số khách hàng cho tới tham ô quan liêu Khu di tích lịch sử nhập cả nhì mon là bao nhiêu?

Bài giải

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 13. Số?

Mẹ mua sắm trứng không còn đôi mươi 000 đồng và đem đến cô cung cấp trứng tờ 1000 đồng. Cô cung cấp trứng trả lại u 4 tờ chi phí. Khả năng rất có thể xẩy ra là:

- Cô cung cấp trứng trả lại u …... tờ 5 000 đồng, ….. tờ đôi mươi 000 đồng và tờ 50 000 đồng.

- Cô cung cấp trứng trả lại u …... tờ đôi mươi 000 đồng.

- Cô cung cấp trứng trả lại u ...… tờ 10 000 đồng và …... tờ 50 000 đồng

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề đua Học kì 2 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời gian dối thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trị đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Số lớn số 1 trong những số 37 900, 14 200, 58 287, 9 278 là:

A. 58 287

B. 37 900

C. 14200

D. 9 278

Câu 2. Cho hình tròn trụ tâm O

Đề đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều với đáp án (10 đề)

Đường kính của hình tròn trụ tâm O bên trên là:

A. OA

B. OC

C. OB

D. BC

Câu 3:Số người hiến ngày tiết nhập tuần:

Ngày

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Chủ Nhật

Số người

9

8

3

9

10

18

20

Số người cho tới hiến ngày tiết trong thời gian ngày Thứ Sáu nhiều hơn thế trong thời gian ngày loại Ba là từng nào người?

A.12

B. 2

C. 8

D. 3

Câu 4. Sắp xếp những số sau theo dõi trật tự kể từ bé nhỏ cho tới lớn: III, V, I, XIX

A. III, V, I, XIX

B. I, III, V, XIX

C. XIX, V, III, I

D. V, XIX, I, III

Câu 5. Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

Đề đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều với đáp án (10 đề)

A. 12 cm2

B. 12 cm

C. 10 cm2

D. 10 cm

Câu 6: Một vỏ hộp đựng 10 viên bi: 3 viên bi đỏ rực, 5 viên bi vàng, 2 viên bi white. Lan bịt đôi mắt lấy tình cờ một viên bi. Khả năng nào là tại đây không thể xảy ra:

A. Lan rất có thể lấy được viên bi đỏ rực

B. Lan rất có thể lấy được viên bi vàng

C. Lan rất có thể lấy được viên bi trắng

D. Lan rất có thể lấy được viên bi xanh

Xem thêm: lãnh thổ liên bang nga không có kiểu khí hậu nào sau đây

Câu 7: Mua 5 quyển vở không còn 35 000 đồng. Hỏi mua sắm một quyển vở không còn từng nào tiền?

A. 7 000 chi phí

B. 7 000 tiền

C. 7 000 đồng

D. 5 000 đồng

Phần 2. Tự luận

Câu 8:Tìm bộ phận chưa chắc chắn trong những luật lệ tính sau:

a) .............. : 5 = 30

b) 2 × ...................... = 1 866

c) .............. – 3 256 = 8 462

d) 1 536 + ..................... = 6 927

Câu 9. Đặt tính rồi tính

85 462 + 4 130

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

77 208 – 68 196

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

21 724 × 3

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

82 485 : 3

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

Câu 10: Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 14 738 + 460 – 3 240

= ..............................................

= ..............................................

b) 9 015 × 3 × 2

= ..............................................

= ..............................................

c) (24 516 – 4 107) : 3

= ..............................................

= ..............................................

d) 7 479 + 3 204 × 5

= ..............................................

= ..............................................

Câu 11. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Đề đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều với đáp án (10 đề)

a) Diện tích hình A to hơn diện tích S hình B.Đề đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều với đáp án (10 đề)

b) Chu vi hình A to hơn chu vi hình B.Đề đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều với đáp án (10 đề)

c) Diện tích hình A cấp gấp đôi diện tích S hình B.Đề đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều với đáp án (10 đề)

d) Tổng diện tích S nhì hình là 10 cm2.Đề đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều với đáp án (10 đề)

Câu 12.Giải toán

Có phụ vương kho chứa chấp dầu, từng kho chứa chấp 10 000 l. Người tao vẫn gửi lên đường 12 000 l dầu. Hỏi phụ vương kho cơ còn sót lại từng nào lít dầu?

Bài giải

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Câu 13. Tìm chữ số phù hợp điền nhập dù trống rỗng.

Đề đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều với đáp án (10 đề)

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề đua Học kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời gian dối thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trị đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Một trang trại trồng 3 255 cây coffe. Bác dân cày rằng “Nông trại của tôi trồng khoảng chừng 3 300 cây cà phê”. Hỏi Bác đã thử tròn xoe số lượng kilomet coffe cho tới mặt hàng nào?

A. Hàng đơn vị

B. Hàng chục

C. Hàng trăm

D. Hàng nghìn

Câu 2: Cái nón có mức giá 25 000 đồng, cái dù có mức giá 70 000 đồng. Cái nón rẻ rúng rộng lớn cái dù từng nào chi phí ?

A. 44 000 đồng

B. 54 000 đồng

C. 45 000 đồng

D. 35 000 đồng

Câu 3. Cho hình vuông vắn và hình chữ nhật với những độ dài rộng như hình vẽ.

Đề đua Học kì 2 Toán lớp 3 Chân trời tạo nên với đáp án (10 đề)

Diện tích hình vuông vắn …… diện tích S hình chữ nhật.

Từ phù hợp nhằm điền nhập vị trí chấm là

A. Bằng

B. Lớn hơn

C. Nhỏ hơn

D. Không đối chiếu được

Câu 4. Giang với 3 cây viết chì, 1 thước kẻ và 1 cây viết mực. Giang nhắm đôi mắt và lựa chọn 2 nhập phụ vương vật dụng bên trên. Phát biểu nào là tại đây không đúng

A. Giang rất có thể lấy được 2 cái cây viết chì

B. Giang rất có thể lấy được một cái cây viết chì và 1 cái cây viết mực

C. Giang rất có thể lấy được 2 cái cây viết mực

D. Giang rất có thể lấy được một cây viết chì và 1 thước kẻ

Câu 5. Số lớn số 1 trong những số: đôi mươi 467; 32 508; 11 403; 15 927 là

A. đôi mươi 467

B. 32 508

C. 11 403

D. 15 927

Câu 6. Tháng nào là tại đây với 31 ngày

A. Tháng Hai

B. Tháng Sáu

C. Tháng Chín

D. Tháng Bảy

Câu 7. Một sợi dây rất dài 30 249 centimet được tạo thành 9 đoạn nhiều năm đều nhau. Hỏi từng đoạn nhiều năm từng nào xăng - ti – mét?

A. 3 360 cm

B. 3 361 cm

C. 3 350 cm

D. 3 360 cm

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Nối

Đề đua Học kì 2 Toán lớp 3 Chân trời tạo nên với đáp án (10 đề)

Câu 9. Đặt tính rồi tính

10 760 × 9

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

15 208 : 5

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

54 316 – 3 897

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

28 561 + 11 324

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

Câu 10. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 1 800 – 850 : 5

= .............................................

= .............................................

b) 100 000 – 16 000 × 5

= .............................................

= .............................................

c) 800 × 3 + 27 000

= .............................................

= .............................................

d) 94 000 : 4 × 3

= .............................................

= .............................................

Câu 11. Cho bảng số liệu về con số gà của những hộ gia đình:

Hộ gia đình

Số lượng gà

Bác Hùng

17 con

Bác Nam

9 con

Bác Tiến

31 con

Bác Hoàng

24 con

a) Hộ mái ấm gia đình nào là với con số gà nhiều nhất?

................................................................................................................

b) Hộ mái ấm gia đình nào là với con số gà không nhiều nhất?

................................................................................................................

c) hộ gia đình bác bỏ Hoàng với nhiều hơn thế mái ấm gia đình bác bỏ Hùng từng nào con cái gà?

................................................................................................................

Câu 12. Giải toán

Bác Hùng dự trù xây một mái nhà không còn 78 000 viên gạch men. Bác Hùng vẫn mua sắm 3 phiên, từng phiên 18 000 viên gạch men. Hỏi theo dõi dự trù, bác bỏ Hùng còn cần mua sắm từng nào viên gạch men nữa?

Bài giải

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Câu 13. Tìm số với 3 chữ số, hiểu được Khi xoá vứt chữ số 7 ở mặt hàng đơn vị chức năng, tao được số mới mẻ tầm thường số cần lần là 331.

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................
Lưu trữ: Đề đua Toán lớp 3 (sách cũ)

Xem test Đề Toán 3 KNTT Xem test Đề Toán 3 CTST Xem test Đề Toán 3 CD

Xem tăng đề đua những môn học tập lớp 3 tinh lọc, với đáp án hoặc khác:

 • Đề đua Tiếng Việt 3
 • Đề đua Tiếng Anh 3
 • Đề đua Tin học tập lớp 3

Đã với điều giải bài bác tập luyện lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác tập luyện Lớp 3 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác tập luyện Lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác tập luyện Lớp 3 Cánh diều

Đã với ứng dụng VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: giấy rách phải giữ lấy lề

Loạt bài bác Đề đua Tiếng Việt 3 với đáp án được biên soạn bám sát nội dung công tác Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.Giải bài bác tập luyện lớp 3 những môn học