các biện pháp nghệ thuật

STT Biện pháp tu từ Hiệu ngược nghệ thuật

Bạn đang xem: các biện pháp nghệ thuật

1 So sánh

Giúp sự vật, vấn đề được miêu tả sống động và cụ

thể, kể từ bại hiệu quả cho tới trí tưởng tượng, tăng sức gợi

hình, khêu gợi cảm

2 Nhân hoá Làm mang đến đối tượng người tiêu dùng xuất hiện sống động, ngay gần gũi, đem

tâm trạng và đem hồn rộng lớn.

3 Ẩn dụ Giúp cơ hội mô tả mang tính chất hàm súc, cô ứ, giá bán

trị mô tả cao, khêu gợi những liên tưởng ý nhị, sâu sắc.

4 Hoán dụ Giúp thao diễn miêu tả sống động nội dung thông tin và khêu gợi

những liên tưởng ý vị, sâu sắc sắc

5 Điệp ngữ Nhấn mạnh, tô đậm tuyệt vời, tăng giá trị biểu cảm

và tạo ra dư âm uyển chuyển mang đến câu văn, câu thơ.

6 Đảo ngữ Nhấn mạnh, tạo ra tuyệt vời về nội dung biểu đạt.

7 Nói tách, trình bày tránh Làm tách nhẹ nhàng cút ý nhức thương, thất lạc đuối nhằm thể

hiện sự trân trọng.

Xem thêm: có bao nhiêu hình tam giác

8 Nói quá Nhấn mạnh, tạo ra tuyệt vời, tăng mức độ biểu cảm.

9 Liệt kê

Nhấn mạnh sự đa dạng, đa dạng chủng loại của việc vật, thao diễn

tả ví dụ, toàn vẹn yếu tố bàn luận.

Qua bại thể hiện…

10 Phép đối

Tạo hiệu suất cao hài hWa, bằng phẳng vô mô tả. Nhấn

mạnh về ý, khêu gợi liên tưởng, khêu gợi hình ảnh sống động,

tạo nhịp độ.

Qua bại thể hiện

11 Chơi chữ Tạo sắc thái dí dỏm, vui nhộn, thực hiện câu văn mê hoặc

và thú vị

12 Tương phản Tăng hiệu suất cao mô tả, tạo ra điểm nhấn

13 Câu căn vặn tu từ

Xem thêm: hô hào vận động đông du

Nhấn mạnh, thể hiện sự do dự, trằn trọc của người

viết.

Qua bại thể hiện tại ý nghĩa…