các bước xây dựng cơ sở dữ liệu

hint-header

Cập nhật ngày: 01-04-2022

Bạn đang xem: các bước xây dựng cơ sở dữ liệu


Chia sẻ bởi: Lê Đình Tường


Các bước kiến tạo CSDL theo đuổi trật tự gồm:

Thiết kế tiếp - Xây dựng - Kiểm tra

B

Khảo sát - Thiết kế tiếp - Kiểm test

C

Phân tích - Thiết kế tiếp - Lưu trữ

D

 Thiết kế tiếp - Kiểm test - Lưu trữ

Chủ đề liên quan

Chức năng cung ứng môi trường xung quanh update và khai quật tài liệu của hệ quản lí trị hạ tầng tài liệu nhằm mục tiêu tiến hành việc:

A

Phát hiện nay và ngăn ngừa truy vấn trái khoáy phép

B

Duy trì tính nhất quán của dữ liệu

Chức năng của hệ QTCSDL

A

Cung cấp cho cơ hội tạo nên lập CSDL

B

Cung cấp cho cơ hội update tài liệu, dò xét tìm tòi và kết xuất thông tin

C

Cung cấp cho dụng cụ trấn áp điều khiển và tinh chỉnh việc truy vấn nhập CSDL

Ngôn ngữ khái niệm tài liệu bao hàm những mệnh lệnh mang đến phép

A

Khai báo loại tài liệu, cấu hình tài liệu, những buộc ràng bên trên tài liệu của CSDL

B

Đảm bảo tính song lập dữ liệu

C

Khai báo loại, cấu hình, những buộc ràng bên trên tài liệu của CSDL

D

Ngăn ngăn sự truy vấn bất ăn ý pháp

Để tiến hành thao tác update tài liệu, tớ dùng :

A

Ngôn ngữ khái niệm dữ liệu

B

Ngôn ngữ thao tác dữ liệu

Ngôn ngữ thao tác tài liệu bao hàm những mệnh lệnh mang đến phép

A

Khai báo loại, cấu hình, những buộc ràng bên trên tài liệu của CSDL

Hãy cho thấy thêm những loại thao tác bên trên CSDL

A

Thao tác bên trên cấu hình dữ liệu

B

Thao tác bên trên nội dung dữ liệu

C

Thao tác dò xét dò xét, tra cứu vớt vấn đề, kết xuất báo cáo

D

Tất cả những thao tác bên trên.

Ngôn ngữ thao tác tài liệu là 1 trong ngôn từ ko mang đến phép

C

Thao tác bên trên những đối tượng người sử dụng của CSDL

D

Định nghĩa những đối tượng người sử dụng được tàng trữ nhập CSDL

Người quản lí trị là kẻ

A

Cấp phân phát quyền truy vấn

B

Khai thác vấn đề kể từ CSDL

C

Xây dựng những lịch trình phần mềm

Người người sử dụng là

A

Cấp phân phát quyền truy vấn

B

Khai thác vấn đề kể từ CSDL

C

Xây dựng những lịch trình phần mềm

Xem thêm: môi trường xung quanh em

Người thiết kế là người:

A

Cấp phân phát quyền truy vấn

B

Khai thác vấn đề kể từ CSDL

C

Xây dựng những lịch trình phần mềm

Xây dựng CSDL gồm:

A

Khảo sát, design, kiến tạo khối hệ thống

B

Khảo sát, design, kiểm thử

C

Thiết kế tiếp, kiến tạo khối hệ thống, kiểm test

D

Thiết kế tiếp, kiểm test, nhập tài liệu

Hãy chỉ ra rằng Điểm sáng của những người quản lí trị CSDL trong số Điểm sáng sau:

A

Xây dựng những lịch trình phần mềm dựa vào hệ QTCSDL

C

Giao tiếp với CSDL trải qua những skin đang được sẵn sàng sẵn

D

Là người đem nặng trĩu tính tò lần vấn đề cá thể.

Nhóm người này là luyện thể phần đông nhất trong mỗi người dân có mối quan hệ với CSDL và được tạo thành nhiều nhóm?

D

Người thiết kế phần mềm.

Nhóm người dân có trách nhiệm phân quyền truy vấn, đáp ứng bình yên mang đến hệ CSDL là:

D

Người thiết kế phần mềm.

Các bước kiến tạo CSDL theo đuổi trật tự gồm:

A

Thiết kế tiếp - Xây dựng - Kiểm tra

B

Khảo sát - Thiết kế tiếp - Kiểm test

C

Phân tích - Thiết kế tiếp - Lưu trữ

D

 Thiết kế tiếp - Kiểm test - Lưu trữ

Chức năng cung ứng môi trường xung quanh update và khai quật tài liệu của hệ quản lí trị hạ tầng tài liệu nhằm mục tiêu tiến hành việc:

A

Phát hiện nay và ngăn ngừa truy vấn trái khoáy phép

B

Duy trì tính nhất quán của dữ liệu

Chức năng của hệ QTCSDL

A

Cung cấp cho cơ hội tạo nên lập CSDL

B

Cung cấp cho cơ hội update tài liệu, dò xét tìm tòi và kết xuất thông tin

C

Cung cấp cho dụng cụ trấn áp điều khiển và tinh chỉnh việc truy vấn nhập CSDL

Ngôn ngữ khái niệm tài liệu bao hàm những mệnh lệnh mang đến phép

A

Khai báo loại tài liệu, cấu hình tài liệu, những buộc ràng bên trên tài liệu của CSDL

B

Đảm bảo tính song lập dữ liệu

C

Khai báo loại, cấu hình, những buộc ràng bên trên tài liệu của CSDL

D

Ngăn ngăn sự truy vấn bất ăn ý pháp

Để tiến hành thao tác update tài liệu, tớ dùng :

A

Ngôn ngữ khái niệm dữ liệu

B

Ngôn ngữ thao tác dữ liệu

Xem thêm: 2m bằng bao nhiêu cm

Ngôn ngữ thao tác tài liệu bao hàm những mệnh lệnh mang đến phép

A

Khai báo loại, cấu hình, những buộc ràng bên trên tài liệu của CSDL