một tấm bìa hình chữ nhật

Hãy nhập thắc mắc của người sử dụng vô phía trên, nếu trong trường hợp là thông tin tài khoản VIP, các bạn sẽ được ưu tiên vấn đáp.

  • Tất cả
  • Câu chất vấn hay
  • Chưa trả lời
  • Câu chất vấn vip

Diện tích = lâu năm x rộng

A = một nửa * 1/3
A = 1/6m²

Chia thực hiện 3 phần tự nhau

(1/6)/3 = 1/18
Mỗi phần là 1/18m²

Diện tích tấm bìa là: 

1/2x1/3=1/6(m)

Diện tích từng phần của tấm bìa khi phân chia nó trở thành 3 phần là:

1/6:3=118(m)

1/18 m2                     

Bài này còn có vô sách giáo khoa nhưng mà, cũng dễ dàng thực hiện thôi. Chỉ cần thiết tóm lược rồi tiếp tục nhìn rời khỏi điều giải.

Diện tích tấm bìa là :

\(\frac{1}{2}\)x\(\frac{1}{3}\)=\(\frac{1}{6}\)  (m2)

Chia tấm bìa trở thành 3 phần cân nhau thì diện tích S từng phần là :

\(\frac{1}{6}:3=\frac{1}{6}\)  (m2)

Đáp số : \(\frac{1}{6}\left(m^2\right)\)

lộn thế này này

Diện tích tấm bìa hình chữ nhật là :

1/2 x 1/3 = 1/6 ( m2)

Nếu phân chia tấm bìa trở thành 3 phần thì diện tích S từng phần là :

1/6 : 3 = 1/18 ( m2)

Bài làm:

Diện tích tấm bìa là:1/2  x  1/3= 1/6 (m2 ).

DIện tích từng phần là:1/6  : 3 = 1/18 (m2 ).

Đáp số:  1/18(m2 ).

diện tích tấm bìa HCN là :

1/2 x 1/3 = 1/6 ( mét vuông )

diện tích từng phần là :

1/6 : 3 = 1/18 ( mét vuông )

ĐS : 1/18 m2

k bản thân nha 

Diện tích tấm bìa là :

1/2 * 1/3 = 1/6 m2

Diện tích từng phần là :

1/6 / 3 = 1/18 m2

Đáp số 1/18m2

Diện tích tấm bìa hình chữ nhật là :

   1/2 x 1/3 = 1/6 ( mét vuông )

Xem thêm: đề thi cấp 3 năm 2022

Diện tích một trong những phần là :

   1/6 : 4 = 1/24 ( mét vuông )

Diện tích tấm bìa là:

Giải bài bác luyện Toán 5 | Để học tập chất lượng tốt Toán 5

Diện tích từng phần là:

Giải bài bác luyện Toán 5 | Để học tập chất lượng tốt Toán 5

Diện tích cả tấm bìa là :

     1/2 x 1/3 = 1/6 ( mét vuông )

Diện tích từng phần là :

      1/6 : 3 = 1/18 ( mét vuông )

           Đ/s:..............

diện tích của tấm bìa này đó là 1/2*1/3=1/6 m^2

diện tích của từng phần bìa nhỏ là 1/6:3=1/6*1/3=1/18m^2

vậy diện tích S của từng phần nhỏ là 1/18 m^2

Diện tích tấm bìa hình chữ nhật là :

1/2 x 1/3 = 1/6 ( m2)

Nếu phân chia tấm bìa trở thành 3 phần thì diện tích S từng phần là :

1/6 : 3 = 1/18 ( m2)

          Đáp số : 1/18 m2

Diện tích tấm bìa là :

 \(\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}=\frac{1}{6}\left(m^2\right)\)

Diện tích từng phần là :

 \(\frac{1}{6}\div3=\frac{1}{18}\left(m^2\right)\)

                  ĐS : . . .

dien h tam bia hcn la

1/2*1/3=1/6m2

neu phân chia thanh 3 phan = nhau thì dien h moi phan la

1/6:3=1/18m2

ds

Diện tích tấm bìa là:

3/4 x 2/5 = 3/10 ( mét vuông )

Sau phen gập loại nhất, diện tích S từng phần nhỏ là:

3/10 : 4 = 3/40 ( mét vuông )

Sau phen vội vàng loại nhị, diện tích S từng phần nhỏ là:

3/40 : 3 = 1/40 ( mét vuông )

Xem thêm: kí hiệu giao và hợp

Đáp số: 1/40 m2

Học chất lượng tốt nhé bạn