các mảng kiến tạo có thể di chuyển là do

Câu hỏi:

16/07/2019 74,300

Bạn đang xem: các mảng kiến tạo có thể di chuyển là do

A. sự tự động tảo của Trái Đất theo phía kể từ Tây sang trọng Đông.

B. sự hoạt động của Trái Đất xung quanh Mặt Trời theo phía trái hướng kim đồng hồ đeo tay.

C. sự tự động tảo của Trái Đất và sự hoạt động của Trái Đất xung quanh Mặt Trời.

D. sự hoạt động và sinh hoạt của những dòng sản phẩm đối lưu vật hóa học giá chảy trong tâm Trái Đất.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án D.

Cơ chế thực hiện cho những mảng xây đắp hoàn toàn có thể dịch gửi được bên trên lớp manti là việc hoạt động và sinh hoạt của những dòng sản phẩm đối lưu vật hóa học giá chảy trong tâm Trái Đất.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Những vùng không ổn định của trái khoáy khu đất thông thường ở ở

A. bên trên những châu lục.

B. trong những biển.

C. những vùng ngay gần vô cùng.

D. vùng xúc tiếp những mảng xây đắp.

Câu 2:

Thạch quyển bao hàm có

A. thành phần vỏ châu lục và vỏ biển.

B. tầng badan, tầng trầm tích, tầng granit.

C. phần bên trên của lớp manti và lớp vỏ Trái Đất.

D. lớp vỏ Trái Đất.

Câu 3:

Dựa nhập hình 7.3 – Các mảng xây đắp rộng lớn của Thạch quyển và hình 10 – Các vòng đai động khu đất, núi lửa và những vùng núi trẻ con ở SGK Địa  lí 10, hoàn toàn có thể thấy sản phẩm núi trẻ con An–đét ở Nam Mĩ được tạo hình là do

Xem thêm: nghị luận về ước mơ

A. Mảng Tỉnh Thái Bình Dương mút hút chờm bên dưới mảng Nam Mĩ.

B. Mảng Bắc Mĩ mút hút chờm bên dưới mảng Nam Mĩ.

C. Mảng Na – zca mút hút chờm bên dưới mảng Nam Mĩ.

D. Mảng Phi mút hút chờm bên dưới mảng Nam Mĩ.

Câu 4:

So với vỏ châu lục thì vỏ biển có

A. phỏng nhiều năm to hơn, không tồn tại tầng granit.

B. phỏng nhiều năm nhỏ rộng lớn, với tầng granit.

C. phỏng nhiều năm to hơn, với tầng granit.

D. phỏng nhiều năm nhỏ rộng lớn, không tồn tại tầng granit.

Câu 5:

Trái khu đất bao gồm 3 lớp, kể từ ngoài nhập vào bao hàm có

A. Lớp vỏ trái khoáy khu đất, lớp Manti bên trên, lớp nhân nhập.

B. Lớp vỏ trái khoáy khu đất, lớp Manti, lớp nhân nhập.

C. Lớp nhân nhập, lớp Manti, lớp vỏ châu lục.

D. Lớp Manti, lớp vỏ châu lục, lớp nhân.

Câu 6:

Dựa nhập hình 7.3 - Các mảng xây đắp rộng lớn của thạch quyển và hình 10 - Các vòng đai động khu đất núi lửa và những vùng núi trẻ con ở SGK Địa Lí 10, hoàn toàn có thể thấy động khu đất và núi lửa xẩy ra tối đa ở

A. điểm xúc tiếp của mảng Tỉnh Thái Bình Dương với những mảng xung xung quanh.

B. điểm xúc tiếp của mảng Âu - Á với những mảng xung xung quanh.

C. điểm xúc tiếp của mảng Phi với những mảng xung xung quanh.

Xem thêm: tính chu vi hình bình hành

D. điểm xúc tiếp của mảng nén Độ - nước Australia với những mảng xung quanh.