cảnh quan tiêu biểu của phần lãnh thổ phía bắc là

hint-header

Cập nhật ngày: 10-01-2023

Bạn đang xem: cảnh quan tiêu biểu của phần lãnh thổ phía bắc là


Chia sẻ bởi: Bảo Khanh


Cảnh quan tiền vượt trội mang đến phần cương vực phía Bắc VN là đới rừng

Chủ đề liên quan

Đặc điểm không trúng với nhiệt độ phần cương vực phía Nam VN ở nước ta?

A

Khí hậu rét xung quanh năm.

C

Không đem mon nào là nhiệt độ chừng < 20oC.

D

Có mùa mưa và thô rõ rệt rệt.

Cảnh quan tiền vượt trội của vạn vật thiên nhiên phần cương vực phía Nam là

A

rừng cận nhiệt đới gió mùa gió rét.

B

rừng nhiệt đới gió mùa gió rét.

C

rừng cận xích đạo gió rét.

So với Hà Thành, TP. Hồ Chí Minh đem

A

nhiệt độ chừng khoảng năm nhỏ rộng lớn.

B

nhiệt độ chừng khoảng mon giá tiền thấp rộng lớn.

C

biên chừng nhiệt độ chừng khoảng năm nhỏ rộng lớn.

D

nhiệt độ chừng tối thấp vô cùng thấp rộng lớn.

Càng về phía Nam

A

biên chừng nhiệt độ khoảng năm càng tăng.

B

nhiệt độ chừng khoảng mon I càng hạn chế.

C

nhiệt độ chừng khoảng năm càng tăng.

D

nhiệt độ chừng khoảng mon VII càng hạn chế.

Ở phần cương vực phía Nam VN, nhì mùa mưa và thô thể hiện nay rất rõ ràng ở phía phái nam của vĩ độ

Mùa đông đúc không còn rõ rệt rệt ở

A

Duyên hải Nam Trung Sở.

Thành phần loại thực vật, động vật hoang dã đa số tại phần cương vực phía Nam của VN là

A

thực vật, động vật hoang dã phần rộng lớn nằm trong vùng xích đạo và nhiệt đới gió mùa.

B

thực vật, động vật hoang dã phần rộng lớn nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa.

C

thực vật, động vật hoang dã phần rộng lớn nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa và cận nhiệt độ.

D

thực vật, động vật hoang dã phần rộng lớn nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa và ôn đới.

Đặc điểm chính sách nhiệt độ tại phần cương vực phía Nam là

C

phân thành nhì mùa rét giá tiền.

Rừng thưa nhiệt đới gió mùa thô triệu tập tối đa ở:

Từ vĩ chừng 16oB trở nhập phái nam, vì thế đặc điểm khá ổn định lăm le về khí hậu và nhiệt độ, việc sắp xếp cây cối tương thích là :

A

Các loại cây cối phù phù hợp với từng loại khu đất.

B

Cây không quá lâu ở những vùng đem mùa thô kéo dãn dài.

C

Cây trồng mến phù hợp với một mùa mưa độ mạnh cao.

D

Các loại cây ưa nhiệt độ của vùng nhiệt đới gió mùa dông mùa.

Lý do thực hiện xuất hiện nay những loại cây á nhiệt đới gió mùa nhập rừng phần cương vực phía Bắc VN là:

D

Có địa điểm ngay gần vùng cận nhiệt đới gió mùa.

Xem thêm: bài tập hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Đỉnh mưa của VN lờ lững dần dần kể từ Bắc nhập Nam do

A

hoạt động và sinh hoạt của bão và gió rét Tây phái nam.

B

hoạt động và sinh hoạt của dải quy tụ nhiệt đới gió mùa và bão.

C

hoạt động và sinh hoạt của dải quy tụ nhiệt đới gió mùa và gió rét Đông Bắc.

D

hoạt động và sinh hoạt của dải quy tụ nhiệt đới gió mùa và gió rét Tây Nam.

Ý nào là tại đây không phải là nguyên vẹn nhân tạo sự không giống nhau về nhiệt độ đằm thắm phần cương vực phía Bắc và phía Nam?

A

Nước tớ trải nhiều năm bên trên 15 vĩ tuyến.

B

Hoạt động của gió rét phức tạp.

C

Hướng địa hình phức tạp.

D

Hình ảnh hưởng trọn của đại dương Đông.

điểm đem chính sách nước sông chênh chếch rất rộng lớn đằm thắm mùa lũ với mùa cạn ở VN là

Nhận lăm le nào là tại đây trúng với Điểm sáng nhiệt độ chừng VN kể từ Nam đi ra Bắc?

A

Nhiệt chừng khoảng năm tăng dần dần.

B

Biên chừng nhiệt độ năm tăng dần dần.

C

Nhiệt chừng khoảng mon giá tiền càng tăng.

D

Nhiệt chừng khoảng mon rét càng hạn chế.

Cơ sở tạo hình sự phân hóa vạn vật thiên nhiên theo hướng bắc – phái nam ở VN là

A

sự không giống nhau về chính sách mưa.

B

sự không giống nhau về hoạt động và sinh hoạt của gió rét.

C

sự chênh chếch về nhiệt độ chừng nhiệt độ, biên chừng nhiệt độ.

D

sự phân bậc của địa hình.

Thi năm 2021)
Phần cương vực phía Bắc (từ mặt hàng Bạch Mã trở ra) đem biên chừng nhiệt độ chừng năm rộng lớn đa số vì thế tác dụng của

A

địa hình đem những núi cao, gió rét hạ, thời hạn Mặt Trời lên thiên đỉnh.

B

vị trí xa xôi xích đạo, thời hạn Mặt Trời lên thiên lăm le, địa hình phong phú và đa dạng.

C

thời lừa lọc Mặt Trời lên thiên lăm le, dông, địa điểm ngay gần vùng nước ngoài chí tuyến.

D

gió tây-nam, Tín phong buôn bán cầu Bắc, thời hạn Mặt Trời lên thiên đỉnh.

(thi năm 2021)
Phần cương vực phía Nam (từ mặt hàng Bạch Mã trở vào) đem biên chừng nhiệt độ chừng năm nhỏ đa số vì thế tác dụng của

A

gió mùa Đông Bắc, thời hạn Mặt Trời lên thiên đỉnh, những gió rét hạ.

B

thời lừa lọc Mặt Trời lên thiên đỉnh, dông ngày đông, địa hình cao nguyên trung bộ.

C

vùng đại dương rộng lớn, thời hạn Mặt Trời lên thiên đỉnh, địa điểm xa xôi chí tuyển chọn.

D

vị trí nằm tại ngay gần vùng xích đạo, dông, thời hạn Mặt Trời lên thiên đỉnh.

Thiên nhiên VN thay cho thay đổi theo hướng Bắc – Nam là vì sự thay cho thay đổi đa số của nhân tố nào là sau đây?

Nguyên nhân đa số thực hiện vạn vật thiên nhiên VN phân hóa theo hướng Bắc – Nam là do

A

hình dạng kéo dãn dài theo đòi kinh tuyến của cương vực VN.

B

địa điểm địa lí VN nằm sát liền Biển Đông.

C

Xem thêm: tiếng trống thu không trên cái chòi của huyện nhỏ

hoạt động và sinh hoạt của gió rét không giống nhau ở những miền.

D

VN nằm trong vùng nội chí tuyến buôn bán cầu Bắc.