cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước

1. Lặp

- Cấu trúc lặp là một trong những điều khiển và tinh chỉnh triển khai việc làm lặp cút tái diễn trùng hợp đầy đủ số lượt lặp hoặc Lúc một ĐK nào là này còn đích thị.

Bạn đang xem: cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước

- Quá trình lặp ko thể giới hạn được gọi là quy trình lặp vô hạn. Như vậy xẩy ra Lúc ĐK để dừng lại lặp không thể bị thay đổi độ quý hiếm sau từng lượt lặp. Khi tê liệt nhằm bay lặp vô hạn, cần phải có những câu mệnh lệnh được chấp nhận bay tức thì ngoài lặp.

- Có nhị loại cấu tạo lặp: lặp với số lượt biết trước và lặp với số lượt không biết trước.

2. Lặp với số lượt biết trước và câu lệnh for-do

Dạng lặp với số lượt biết trước dùng làm triển khai câu mệnh lệnh một trong những lượt xác lập. Dạng này người sử dụng một biến chuyển điều khiến cho vòng lặp. Trong Pascal từng lượt triển khai câu mệnh lệnh thì biến chuyển điều khiến cho (giả sử là i) được tự động hóa tăng (nhận độ quý hiếm tiếp sau là succ(i)) hoặc rời (nhận độ quý hiếm nhỏ rộng lớn tức thì trước pred(i)). Đến Lúc biến chuyển điều khiển và tinh chỉnh đạt độ quý hiếm xác lập thì vòng lặp kết thúc giục.

Câu mệnh lệnh for- vì thế với nhị dạng tiến thủ và lùi:

- Dạng lặp tiến thủ :

for <biến đếm>:= <giá trị đầu> lớn <giá trị cuối> vì thế <câu lệnh> ;

- Dạng lặp lùi:

for <biến đếm>:= <giá trị cuối> dowto <giá trị đầu> vì thế <câu lệnh> ;

Trong đó:

- biến chuyển kiểm đếm là biến chuyển đơn, thông thường với loại nguyên vẹn.

- độ quý hiếm đầu, độ quý hiếm cuối là những biểu thức nằm trong loại với biến chuyển kiểm đếm và độ quý hiếm đầu cần nhỏ rộng lớn hoặc vì thế độ quý hiếm cuối. Nếu độ quý hiếm đầu to hơn độ quý hiếm cuối thì vòng lặp ko được triển khai.

Hoạt động của mệnh lệnh for-do:

Ở dạng lặp tiến thủ, câu mệnh lệnh viết lách sau kể từ khóa phải thực hiện tại tuần tự động, với biến chuyển kiểm đếm theo lần lượt nhận độ quý hiếm kể từ độ quý hiếm đầu cho tới độ quý hiếm cuối.

Hoặc hoạt động và sinh hoạt của dạng lặp tiến thủ rất có thể được trình diễn giải như sau:

Bước 1: Biến điều khiển và tinh chỉnh nhận độ quý hiếm đầu.

Bước 2: Nếu độ quý hiếm biến chuyển điều khiển và tinh chỉnh nhỏ rộng lớn độ quý hiếm cuối thì gửi cho tới bước 4. Cách 3: {giá trị biến chuyển điều khiển và tinh chỉnh vì thế độ quý hiếm cuối} triển khai câu mệnh lệnh, tiếp sau đó giới hạn lặp, gửi cho tới câu mệnh lệnh tiếp sau vòng lặp.

Bước 4: Thực hiện tại câu mệnh lệnh sau vì thế và tăng biến chuyển điều khiên cho tới độ quý hiếm tiếp sau.

Xem thêm: tiếng anh lớp 6 unit 7 skills 2

Ở dạng lặp lùi, câu mệnh lệnh viết lách sau kể từ khóa vì thế được triển khai tuần tự động, với biến chuyển kiểm đếm theo lần lượt nhận độ quý hiếm kể từ độ quý hiếm đầu cho tới độ quý hiếm cuối.

Ở dạng lặp lùi này độ quý hiếm của biến chuyển điểu khiên được tự động hóa hạ xuống độ quý hiếm tiếp sau sau từng lượt lặp.

Lưu ý: Trong vòng lặp ko được chứa chấp mệnh lệnh thực hiện thay cho thay đổi độ quý hiếm của biến chuyển điều khiển và tinh chỉnh vì thế sẽ gây nên đi ra biểu hiện khó khăn theo đuổi dõi và quản lí lí vòng for-do.

3. Lặp với số lượt không biết trước và câu mệnh lệnh while-do

• Lặp với số lượt không biết trước với nhị dạng:

Dạng 1 : Trong Lúc <điều kiện> còn đích thị thì còn triển khai <công việc>

Dạng 2: Còn triển khai <công việc> trong lúc <điều kiện> còn đích thị.

Trong dạng 1, thứ nhất đánh giá và tính độ quý hiếm của ĐK, nếu như ĐK nhận độ quý hiếm true thì triển khai việc làm (một lần). Mỗi lượt triển khai việc làm rất có thể tiếp tục thực hiện thay cho thay đổi độ quý hiếm của ĐK nên cho tới một khi nào là tê liệt ĐK lặp không thể đích thị nữa và cấu tạo lặp sẽ tiến hành kết thúc giục. trái lại, nếu lúc triển khai việc làm ko thực hiện thay cho thay đổi độ quý hiếm của ĐK thì cấu tạo lặp kéo dãn dài mãi (gọi là vòng lặp vô hạn). Để bay ngoài vòng lặp vô hạn, vô việc làm cần phải có câu mệnh lệnh rẽ nhánh bay ngoài vòng lặp vô hạn Lúc vừa lòng ĐK rẽ nhánh.

• Trong Pascal, lặp với số lượt không biết trước là dạng while-do

Câu mệnh lệnh while-do có một biểu thức ĐK nhằm điều khiển và tinh chỉnh triển khai lặp một câu mệnh lệnh đơn hoặc kép.

Cú pháp:

while <điều kiện> vì thế <câu lệnh> ;

Trong đó:

Điều khiếu nại là biểu thức mối quan hệ hoặc lôgic;

Câu mệnh lệnh là một trong những câu mệnh lệnh cùa Pascal.

- Hoạt động của câu mệnh lệnh while-do:

Câu mệnh lệnh viết lách sau kể từ khóa vì thế được triển khai Lúc biểu thức ĐK còn nhận độ quý hiếm true. Biểu thức điểu khiếu nại được xem độ quý hiếm trước lúc câu mệnh lệnh được triển khai, tuy nhiên nếu như biểu thức điểu khiếu nại đã nhận được độ quý hiếm false tức thì từ trên đầu thì câu mệnh lệnh ko được triển khai lượt nào là. Nếu biểu thức ĐK luôn luôn nhận độ quý hiếm true thì câu mệnh lệnh được triển khai mãi, tớ gọi là vòng lặp vô hạn.

Xem thêm: bài 71 em ôn lại những gì đã học

* Định lí Bohn Jacopini: Mọi quy trình đo lường đều rất có thể tế bào mô tả và triển khai dựa vào tía cấu tạo cơ phiên bản là cấu tạo tuần tự động, cấu tạo rẽ nhánh và cấu tạo lặp.

Loigiaihay.com