chất nào làm mất màu dung dịch brom

hint-header

Cập nhật ngày: 11-11-2022

Bạn đang xem: chất nào làm mất màu dung dịch brom


Chia sẻ bởi: Hoàng Đức Hiệp


Chất với kĩ năng làm mất đi color hỗn hợp brom ở ĐK thông thường là

Chủ đề liên quan

Công thức chung của ancol no, đơn chức mạch hở là

Công thức của methanol là

Oxi hóa ancol etylic (C2H5OH) vị CuO ( to ) nhận được hợp ý hóa học

Hình ảnh hưởng trọn của group –OH cho tới gốc C6H5 – vô phân tử phenol thể hiện nay qua loa phản xạ đằm thắm phenol với

Số group –OH vô một phân tử glixerol là

Andehit axetic không phản xạ được với

Chất nhập cuộc phản xạ tráng bạc là

Số đồng phân ancol ứng với CTPT C3H8O là

Axit axetic (CH3COOH) không phản xạ với

Cho những hóa học sau: CH3CHO, C2H5 OH, CH3COOH, HCOOH. Chất với nhiệt độ chừng sôi tối đa là

Cho 0,1 mol axetilen ứng dụng với hỗn hợp AgNO3/NH3 dư nhận được m gam kết tủa. Giá trị m là

Khi tiến hành phản xạ thế clo vô 2-metylbutan thì nhận được tối phần lớn thành phầm monoclo là

Chọn tuyên bố đúng

A

Hidrocacbon thơm ngát là những hidrocacbon vô phân tử với có một vòng benzen.

B

Hidrocacbon thơm ngát với hương thơm thơm ngát, ko tan nội địa và nhẹ nhõm rộng lớn nước.

C

Ankylbenzen dễ dàng nhập cuộc phản xạ thế vẹn toàn tử H của vòng benzen rộng lớn benzen.

D

Xem thêm: môi trường xung quanh em

Benzen và ankylbenzen làm mất đi color hỗn hợp kali pemanganat ở ĐK thông thường.

Toluen ứng dụng với Br2 khi đun rét theo đuổi tỉ trọng mol 1:1, nhận được hóa học cơ học X. Tên của X là

Phản ứng này không dẫn đến andehit axetic ?

A

Cho axetilen ứng dụng với nước.

B

Oxi hóa ko trọn vẹn etilen.

C

Oxi hóa ko trọn vẹn ancol etylic.

D

Oxi hóa ko trọn vẹn ancol metylic.

Trong nọc độc của ong với chứa chấp axit fomic. Khi bị ong thắp nhằm hạn chế nhức, hạn chế sưng, người tao thông thường bôi thẳng vô địa điểm bị thắp vị

Cho 9,4 gam phenol ứng dụng với Na vừa vặn đầy đủ nhận được V lit khí H2 đktc. Giá trị V là

Ancol và phenol đều ứng dụng được với

Chọn phương án đúng

A

Ancol nhiều chức hòa tan Cu(OH)2 tạo ra hỗn hợp xanh lơ lam.

B

Khi lão hóa ancol đơn chức luôn luôn nhận được andehit.

C

Phenol ứng dụng với hỗn hợp Br2 tạo kết tủa Trắng.

Xem thêm: kí hiệu giao và hợp

D

Đun rét methanol vô H2SO4 quánh thu được một anken.

Andehit axetic thể hiện nay tính lão hóa khi ứng dụng với