chỉ dùng dung dịch koh để phân biệt được các chất riêng biệt trong nhóm nào sau đây

Câu hỏi:

28/03/2020 55,610

Đáp án C

Dùng hỗn hợp KOH hoàn toàn có thể phân biệt group chất Mg, Al2O3, Al               

Chất

Phương trình phản ứng

Hiện tượng

Mg

Không phản ứng

Chất rắn không xẩy ra hòa tan.

Al2O3

Al2O3 + NaOH →2NaAlO2 + H2O

Chất rắn bị hòa tan, tuy nhiên ko giải hòa khí.

Al

2Al + 2NaOH + 2H2O→2NaAlO2 + 3H2

Chất rắn bị hòa tan và giải hòa khí.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có những sắt kẽm kim loại riêng lẻ sau: Na, Mg, Al, Ba. Để phân biệt những sắt kẽm kim loại này chỉ được sử dụng thêm thắt hỗn hợp hoá hóa học nào là sau đây?

A. Dung dịch HCl

B. Dung dịch NaOH vô cùng loãng

C. Dung dịch Na2CO3

D.  Nước

Câu 2:

Chất Z đem phản xạ với hỗn hợp HCl, còn Khi phản xạ với hỗn hợp nước vôi nhập dẫn đến hóa học kết tủa. Chất Z là

A. NaHCO3

B. CaCO3

C. Ba(NO3)2

D. AlCl3

Câu 3:

Để phân biệt 2 hỗn hợp Fe(NO3)2 và FeCl2 người tớ sử dụng hỗn hợp ?

A. HCl

Xem thêm: bài 71 em ôn lại những gì đã học

B. NaCl

C. NaOH

D. NaNO3

Câu 4:

Để phân biệt 4 ly nước: ly 1 chứa chấp nước đựng, ly 2 chứa chấp nước cứng trong thời điểm tạm thời, ly 3 chứa chấp nước cứng vĩnh cửu, ly 4 chứa chấp nước cứng toàn phần. cũng có thể thực hiện bằng phương pháp là:

A. chỉ sử dụng hỗn hợp HCl

B. hâm nóng nước, sử dụng hỗn hợp Na2CO3

C. chỉ sử dụng Na2CO3

D. hâm nóng nước, sử dụng hỗn hợp NaCl

Câu 5:

Các hóa học khí X, Y, Z, R, T theo thứ tự được dẫn đến kể từ những quy trình phản xạ sau:

(1) Thuốc tím ứng dụng với hỗn hợp axit clohiđric quánh.

(2) Sắt sunfua ứng dụng với hỗn hợp axit clohiđric.

(3) Nhiệt phân kali clorat, xúc tác mangan đioxit.

(4) Nhiệt phân quặng đolomit.

(5) Đốt quặng pirit sắt.

Số hóa học khí ứng dụng được với hỗn hợp KOH là :

A. 2

B. 5

C. 4

D. 3

Câu 6:

Thuốc demo dùng để làm phân biệt những hỗn hợp riêng lẻ, thất lạc nhãn: NaCl, HCl, NaHSO4, Na2CO3

A. KNO3

B. NaOH

C. BaCl2

Xem thêm: tiếng anh lớp 5 tập 1 unit 1 lesson 3

D. NH4Cl