chiều của lực lo ren xơ được xác định bằng

Câu hỏi:

06/06/2020 19,875

Bạn đang xem: chiều của lực lo ren xơ được xác định bằng

A. Qui tắc bàn tay trái

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Chọn: A

 Chiều của lực Lorenxơ được xác lập bởi vì qui tắc bàn tay trái ngược.Nội dung quy tắc bàn tay trái: Xoè bàn tay trái ngược hứng những lối chạm màn hình kể từ, chiều kể từ cổ tay cho tới những ngón tay chỉ chiều vận động của năng lượng điện thì ngón tai loại choãi ra 90° chỉ chiều của lực Lorenxơ ứng vói năng lượng điện dương và ngược hướng lực Lorenxơ với năng lượng điện âm.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu này bên dưới đấy là Đúng?Cho một quãng thừng dẫn đem dòng sản phẩm năng lượng điện I bịa tuy nhiên song với lối mức độ kể từ, chiều của dòng sản phẩm năng lượng điện ngược hướng với chiều của lối mức độ kể từ. 

A. Lực kể từ luôn luôn bởi vì ko Khi tăng độ dòng sản phẩm điện

B. Lực kể từ tăng Khi tăng độ dòng sản phẩm năng lượng điện.

C. Lực kể từ hạn chế Khi tăng độ dòng sản phẩm điện

D. Lực kể từ thay đổi chiều Khi tớ thay đổi chiều dòng sản phẩm điện

Câu 2:

Phát biểu này sau đấy là ko đúng?

Một đoạn thừng dẫn trực tiếp đem dòng sản phẩm năng lượng điện I bịa vô kể từ ngôi trường đều thì

A. lực kể từ tính năng lên từng phần của đoạn dây

B. lực kể từ chỉ tính năng vô trung điểm của đoạn dây

C. lực kể từ chỉ tính năng lên đoạn thừng Khi nó ko tuy nhiên song với lối mức độ kể từ.

D. lực kể từ tính năng lên đoạn thừng đem nơi đặt là trung điểm của đoạn thừng.

Câu 3:

Phát biểu này tại đây là không đúng?

A. Cảm ứng kể từ là đại lượng đặc thù mang lại kể từ ngôi trường về mặt mày tính năng lực

B. Độ rộng lớn của chạm màn hình kể từ được xác lập bám theo công thức B=FIlsinα phụ nằm trong vô độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện I và chiều lâu năm đoạn thừng dẫn bịa vô kể từ trường

C. Độ rộng lớn của chạm màn hình kể từ được xác lập bám theo công thức B=FIlsinα không tùy theo độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện I và chiều đài đoạn thừng dẫn bịa vô kể từ trường

D. Cảm ứng kể từ là đại lượng vectơ

Xem thêm: điểm chuẩn đại học nha trang 2022

Câu 4:

Hai thừng dẫn trực tiếp, lâu năm tuy nhiên song xa nhau chừng 32 (cm) vô bầu không khí, độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện điều khiển xe trên thừng một là I1 = 5 (A), độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện điều khiển xe trên thừng 2 là I2. Điểm M trực thuộc mặt mày bằng phẳng 2 dòng sản phẩm năng lượng điện, ngoài khoảng chừng 2 dòng sản phẩm năng lượng điện và cơ hội dòng sản phẩm I2 8 (cm). Để chạm màn hình kể từ bên trên M bởi vì ko thì dòng sản phẩm năng lượng điện I2 có

A. độ mạnh I2 =  2 (A) và nằm trong chiều với I1

B. độ mạnh I2 =  2 (A) và ngược hướng với I1

C. độ mạnh I2 =  1 (A) và nằm trong chiều với I1

D. độ mạnh I2 =  1 (A) và ngược hướng với I1

Câu 5:

Một dòng sản phẩm năng lượng điện trực tiếp, lâu năm đem độ mạnh trăng tròn (A), chạm màn hình kể từ bên trên điểm M cơ hội dòng sản phẩm năng lượng điện 5 (cm) có tính rộng lớn là:

A. 8.10-5 (T)

B. 8π.10-5 (T)

C. 4.10-6 (T)

D. 4π.10-6 (T)

Câu 6:

Chiều của lực Lorenxơ dựa vào vào 

A. Chiều vận động của phân tử đem điện

B. Chiều của lối mức độ từ

C. Điện tích của phân tử đem điện

D. Cả 3 nhân tố trên

Câu 7:

Phát biểu này tại đây là không đúng?

A. Lực kể từ tính năng lên dòng sản phẩm năng lượng điện đem phương vuông góc với dòng sản phẩm điện

B. Lực kể từ tính năng lên dòng sản phẩm năng lượng điện đem phương vuông góc với lối chạm màn hình từ

C. Lực kể từ tính năng lên dòng sản phẩm năng lượng điện đem phương vuông góc với mặt mày bằng phẳng chứa chấp dòng sản phẩm năng lượng điện và lối chạm màn hình từ

Xem thêm: niềm tin là gì nlxh

D. Lực kể từ tính năng lên dòng sản phẩm năng lượng điện đem phương tiếp thuyến với những lối chạm màn hình từ