chính sách cai trị của thực dân anh ở ấn độ có điểm gì đáng chú ý

Câu hỏi:

21/08/2019 78,526

Bạn đang xem: chính sách cai trị của thực dân anh ở ấn độ có điểm gì đáng chú ý

A. nhà nước Anh thống trị thẳng bấm Độ

Đáp án chủ yếu xác

B. Cai trị trải qua cỗ máy tổ chức chính quyền bạn dạng xứ

C. Dựng nên cơ quan chỉ đạo của chính phủ và quân group tay sai.

D. Để cho tới quần chúng bấm Độ hưởng trọn quy định tự động trị.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án A

Chính phủ Anh tóm quyền thống trị thẳng bấm Độ, ngày 1/1/1877, Nữ Hoàng Anh tuyên tía đôi khi là Nữ Hoàng bấm Độ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cuối năm 1885, chủ yếu đảng trước tiên của giai cung cấp tư sản bấm Độ được xây dựng với tên thường gọi là

A. Đảng Quốc đại

B. Đảng Dân chủ

C. Quốc dân đảng 

D. Đảng Cộng hòa

Câu 2:

Điểm kiểu như nhau cơ bạn dạng vô quyết sách thống trị của thực dân Anh ở bấm Độ và của thực dân Pháp ở VN cuối thế kỉ XIX là

A. đều tiến hành quyết sách dạy dỗ buộc phải đáp ứng công việc khai thác

B. đều tiến hành cơ chế thống trị trực trị (cai trị trực tiếp) phân tách nhằm trị

C. góp vốn đầu tư cải tiến và phát triển những ngành công nghiệp nặng nề ở nằm trong địa

D. tiến hành cơ chế thống trị con gián tiếp trải qua cỗ máy tổ chức chính quyền tay sai

Câu 3:

Từ thân thích thế kỉ XIX, thực dân Anh coi bấm Độ là

A. nằm trong địa cần thiết nhất

Xem thêm: bảng đơn vị đo thời gian

B. đối tác chiến lược chiến lược

C. quân thù nguy nan nhất

D. chỗ tựa tin tưởng nhất

Câu 4:

Phương pháp đấu giành đa số của Đảng Quốc đại trong mỗi năm cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là phương pháp

A. tuyên truyền, hoạt động quần chúng dùng đấm đá bạo lực cơ hội mạng

B. hiền hòa, yêu sách cơ quan chỉ đạo của chính phủ thực dân tổ chức cải cách

C. đảo chính, lật sụp đổ tổ chức chính quyền thực dân Anh ở bấm Độ

D. liên minh với cơ quan chỉ đạo của chính phủ thực dân nhằm đàn áp quần chúng

Câu 5:

Nội dung này phản ánh đích thị tình hình bấm Độ thân thích thế kỉ XIX?

A.Thực dân Anh hoàn thiện việc xâm lăng và bịa ách thống trị ở bấm Độ

B. Anh và Pháp hợp tác nhau nằm trong cai trị bấm Độ

C. Chế phỏng phong con kiến ở bấm Độ sụp sụp đổ trả toàn

D. Các nước đế quốc từng bước can thiệp vô bấm Độ

Câu 6:

Sự xây dựng Đảng Quốc đại ý nghĩa gì?

A. Đánh vết giai cung cấp tư sản bấm Độ đang được bước lên vũ đài chủ yếu trị

B. Chế phỏng thống trị của thực dân Anh ở bấm Độ suy yếu

C. Giai cung cấp tư sản bấm Độ vững mạnh tài chính mạnh

Xem thêm: a bình cộng b bình

D. Giai cung cấp người công nhân bấm Độ đang được bước lên vũ đài chủ yếu trị