cho hình chóp tứ giác đều sabcd có cạnh đáy bằng 2a

Câu hỏi:

07/06/2020 33,811

A. 4a333

Bạn đang xem: cho hình chóp tứ giác đều sabcd có cạnh đáy bằng 2a

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án A

Gọi O là tâm hình vuông vắn ABCD, M là trung điểm CD.

Khi bại liệt SO là đàng cao hình chóp, góc SMO là góc thân thiện mặt mày mặt và mặt mày lòng của hình chóp.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hình chóp S.ABC sở hữu lòng ABC là tam giác vuông bên trên A. Hình chiếu của S lên phía trên mặt bằng phẳng (ABC) là trung điểm H của BC. Tính thể tích khối chóp S.ABC biết AB = a, AC = a3, SB = a2.

A. a366

B. a332

C. a336

D. a362

Câu 2:

Cho hình chóp đều S.ABCD sở hữu cạnh lòng vì như thế a, biết góc thân thiện cạnh mặt mày và mặt mày lòng vì như thế 45°. Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD.

A. V=26a3

B. V=34a3

C. V=312a3

D. V=334a3

Câu 3:

Cho hình chóp S.ABCD sở hữu lòng ABCD hình vuông vắn cạnh a. Hình chiếu của S lên phía trên mặt bằng phẳng (ABCD) là trung điểm H của AD. Tính thể tích khối chóp S.ABCD biết SB = 3a/2.

A. a33

B. a3

Xem thêm: what do you do for a living

C. a32

D. 3a32

Câu 4:

Cho tứ diện ABCD sở hữu những cạnh BA, BC, BD song một vuông góc với nhau: BA = BC = 3a, BD = 2a. Gọi M và N thứu tự là trung điểm của AB và AD Tính thể tích khối chóp C.BDNM.

A. V=8a3

B. V=2a33

C. V=9a34

D. V=a3

Câu 5:

Một hình chóp tam giác đều phải sở hữu cạnh lòng vì như thế a và cạnh mặt mày vì như thế b. Thể tích của khối chóp bại liệt là:

A. a243b2-a2

B. a2123b2-a2

C. a263b2-a2

D. a23b2-a2 

Câu 6:

Cho hình chóp S.ABC sở hữu lòng ABC là tam giác vuông cân nặng bên trên A, cạnh BC = a2, cạnh mặt mày SA vuông góc với mặt mày bằng phẳng đáy; mặt mày mặt (SBC) tạo ra với mặt mày lòng (ABC) một góc vì như thế 45°. Thể tích khối chóp S.ABC theo đuổi a bằng

A. a326

B. a322

C. a324

Xem thêm: sơ xuất hay sơ suất

D. a3212