cho tam giác abc vuông tại a

Hãy nhập thắc mắc của khách hàng vô phía trên, nếu như là thông tin tài khoản VIP, các bạn sẽ được ưu tiên vấn đáp.

  • Tất cả
  • Câu căn vặn hay
  • Chưa trả lời
  • Câu căn vặn vip

A B C M N

Xét \(\Delta ABC\) có MN//AB (gt)

\(\Rightarrow\dfrac{NC}{CB}=\dfrac{MN}{AB}=\dfrac{CM}{CA}=\dfrac{16}{24}=\dfrac{2}{3}\)

\(\dfrac{CM}{CA}=\dfrac{2}{3}\) \(\Rightarrow CM=\dfrac{2}{3}.CA=\dfrac{2}{3}.32=\dfrac{64}{3}\)

Ta có: AM + MC = AC

\(\Leftrightarrow AM=AC-CM=32-\dfrac{64}{3}=\dfrac{32}{3}\)

Xét Δ��� có MN//AB (gt)

\(\Rightarrow\dfrac{NC}{CB}=\dfrac{MN}{AB}=\dfrac{CM}{CA}=\dfrac{16}{24}=\dfrac{2}{3}\) (Ta-lét)

\(\dfrac{CM}{CA}=\dfrac{2}{3}\) \(\Rightarrow CM=\dfrac{2}{3}CA=\dfrac{2}{3}.32=\dfrac{64}{3}\)

Ta có: AM + MC = AC

AM=ACCM\(=32-\dfrac{64}{3}=\dfrac{32}{3}\)

Bạn tấn công lại đề lên mục tìm kiếm sẽ sở hữu vô số thành quả nhằm các bạn lựa lựa chọn (đa được sở hữu giáo giải và thành quả đúng)

A B C M N P

S(ABC) = 24 x 32 : 2 = 384 cm2

NM //AB => MN vuông góc với AC và là lối cao tam giấcNC

S(ANC = 16 x 32 : 2 = 256 cm2

S(ABN) = S(ABC) - S(ANC) = 384 - 256 = 128 cm3

Từ N kẻ AP vuông góc với AB

Vì góc A vuông và MN/AB và AP vuông Với AB

Nên MA = AP

Chiều lâu năm đoạn MA

128 x 2 : 24 = \(\frac{23}{3}\)cm

Diện tích hình tam giác ABC là :
24 x 32 : 2 =384 cm2

Diện tích hình tam giác ANC là:

32 x 16 : 2 =256 cm2

Diện tích hình tam giác BNA là :
384 - 256 =128 cm2

Độ lâu năm của đoạn AM là :

128  x 2 : 24 = 23/3 cm2

Đáp số : 23/3 cm2

Bài này bị dư nha bạn:(((
 

Nối A với N . Ta sở hữu tam giác NCA sở hữu MN là độ cao , vì thế MN // AB nên MN cũng vuông góc với CA

Diện tích tam giác NCA là :

32 x 16 : 2 = 256  (cm2)

Diện tích tam giác ABC là :

24 x 32 : 2 = 384 ( cm2)

Diện tích tamn giác NAB là :

384 - 256 = 128 ( cm2)

Chiều cao NK hạ kể từ đỉnh N xuống cạnh AB lâu năm :

Xem thêm: dịch vụ lưu trữ đám mây của microsoft là gì

128 x 2 : 24 = 10\(\frac{2}{3}\) cm

Vì MN // Ab nên tứ giác MNBA là hình thang vuông . Vậy NK cũng chính là độ cao của hình thang MNBA . Do bại MA cũng bằng 10\(\frac{2}{3}\) cm

Theo mk thì cạnh AC = 33 cm thì mới có thể giải đc

Nếu cạnh AC = 33 centimet thì mk giải:

Nối AN.

Diện tích ABC là:

33 x 24 : 2 = 396 (cm2)

Diện tích ANC là:

33 x 16 : 2 = 264 (cm2)

Diện tích ABN là:

396 - 264 = 132 (cm2)

Độ lâu năm MA cũng đó là độ cao của tam giác ABN. Vậy MA là:

132 x 2 : 24 = 11 (cm)

             ĐS: 11 cm 

Nối A với N . Ta sở hữu tam giác NCA sở hữu MN là độ cao , vì thế MN // AB nên MN cũng vuông góc với CA

Diện tích tam giác NCA là :

32 x 16 : 2 = 256  (cm2)

Diện tích tam giác ABC là :

24 x 32 : 2 = 384 ( cm2)

Diện tích tamn giác NAB là :

384 - 256 = 128 ( cm2)

Chiều cao NK hạ kể từ đỉnh N xuống cạnh AB lâu năm :

128 x 2 : 24 = 10\(\frac{2}{3}\) cm

Vì MN // Ab nên tứ giác MNBA là hình thang vuông . Vậy NK cũng chính là độ cao của hình thang MNBA . Do bại MA cũng bằng 10\(\frac{2}{3}\) cm

C A B M N K { 32cm { 24cm 16cm

Nối AN tớ sở hữu tam giác NCA sở hữu NM là độ cao, vì thế MN tuy vậy song với AB nên NM cũng vuông góc với CA.

Diện tích tam giác NCA là:

32 x 16 : 2 = 256 (cm2)

Diện tích tam giác ABC là:

24 x 32 : 2 = 384 (cm2)

Diện tích tam giác NBA là:

384 - 256 = 128 (cm2)

Chiều cao NK hạ kể từ N xuống AB sở hữu số đo là:

128 x 2 : 24 = \(10\frac{2}{3}\)(cm)

Xem thêm: trong phong trào dân chủ 1936 1939 nhân dân việt nam đã

Vì MN // AB nên tứ giác MNBA là hình thang vuông. Vậy NK cũng chính là độ cao của hình thang MNBA. Do bại MA cũng bởi vì \(10\frac{2}{3}\) cm.