chọn kiểu dữ liệu nào cho trường điểm toán lý

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Chọn loại tài liệu nào là cho tới ngôi trường điểm "Toán", "Lý",...

  Bạn đang xem: chọn kiểu dữ liệu nào cho trường điểm toán lý

  • A. AutoNumber
  • B. Yes/No
  • C. Number
  • D. Currency

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn loại dữ liệu Number cho tới ngôi trường điểm "Toán", "Lý",...

Mã câu hỏi: 2661

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: tỷ lệ dân cư thành thị của hoa kỳ cao chủ yếu do

Môn học:

Câu chất vấn này nằm trong đề thi đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: niềm tin là gì nlxh

CÂU HỎI KHÁC

 • Thành phần hạ tầng của Access là:
 • Trong Access, mong muốn thao tác với đối tượng người sử dụng bảng, bên trên hành lang cửa số hạ tầng tài liệu tớ lựa chọn nhãn:
 • Để banh một bảng ở cơ chế kiến thiết, tớ lựa chọn bảng cơ rồi:
 • Trong những tuyên bố sau, tuyên bố nào là sai?
 • Trong Access, một phiên bản ghi được tạo ra trở nên kể từ dãy:
 • Trong Access, Lúc nhập tài liệu cho tới bảng, độ quý hiếm của field GIOI_TINH là True.
 • Khi lựa chọn loại tài liệu cho tới ngôi trường THÀNH_TIỀN (bắt buộc tất nhiên đơn vị chức năng chi phí tệ), phải  lựa chọn loại nào?
 • Khi lựa chọn tài liệu cho những ngôi trường chỉ chứa chấp 1 trong những nhì độ quý hiếm như: ngôi trường giới tính”, trường  đoàn viên”, ..
 • Đâu là loại tài liệu văn phiên bản vô Access:
 • Chọn loại tài liệu nào là cho tới ngôi trường điểm
 • Trong Access Lúc tớ nhập tài liệu cho tới ngôi trường Ghi chú” vô CSDL (dữ liệu loại văn bản) nhưng mà nhiều hơn thế nữa 255 kí tự động thì tớ cầ
 • Trong cử bong CSDL đang được thao tác, muốn tạo cấu hình bảng vô cơ chế kiến thiết, thao tác tiến hành mệnh lệnh nào là tại đây l
 • Cửa bong cấu hình bảng được chia thành những phần nào?
 • Khi thao tác với cấu hình bảng, nhằm xác lập thương hiệu ngôi trường, tớ gõ thương hiệu ngôi trường bên trên cột:
 • Khi thao tác với cấu hình bảng, nhằm xác lập loại tài liệu của ngôi trường, tớ xác lập thương hiệu loại tài liệu bên trên cột:
 • Trong Lúc tạo ra cấu hình bảng, mong muốn thay cho thay đổi độ cao thấp của ngôi trường, tớ xác lập độ quý hiếm mới nhất bên trên dòng:
 • Các ngôi trường nhưng mà độ quý hiếm của bọn chúng được xác lập độc nhất từng sản phẩm của bảng được gọi là:
 • Hãy lựa chọn tuyên bố đích trong số tuyên bố sau?
 • Hãy lựa chọn tuyên bố sai trong số tuyên bố sau?
 • Để hướng dẫn và chỉ định khóa chủ yếu cho 1 bảng, sau thời điểm lựa chọn ngôi trường, tớ thực hiện:
 • Trong Access, mong muốn thay cho thay đổi khóa chủ yếu, tớ lựa chọn ngôi trường mong muốn hướng dẫn và chỉ định khóa chủ yếu rồi thực hiện:
 • Khi đang được thao tác với cấu hình bảng, mong muốn lưu cấu hình vô đĩa, tớ thực hiện :
 • Cấu trúc bảng bị thay cho thay đổi Lúc mang trong mình 1 trong mỗi thao tác nào là sau đây?
 • Muốn xóa một bảng, tớ lựa chọn thương hiệu bảng cần thiết xóa vô trang bảng rồi thực hiện:
 • Muốn thay đổi bảng THISINH trở nên thương hiệu bảng HOCSINH tớ thực hiện :

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA